Zestawienia bibliograficzne

Usługi

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Wsparcie dla rodziców nastolatków 2015-2023 Elżbieta Ciupa 20.02.2024 11
Wolontariat „Małe gesty, wielkie dobro” (2005-2023) Anna Reiss-Hejnar 06.02.2024 29
Kształcenie zawodowe (2015-2023) Beata Szczepanik 23.01.2024 72
Tolerancja (2017-2023) Marek Hejnowicz 12.01.2024 78
Autyzm (2021-2023) Justyna Szopa 21.12.2023 99
Sztuczna inteligencja w edukacji (2018-2023) Sabina Szklarska 19.12.2023 74
„Zabawy w przedszkolu” (2009-2023) Elżbieta Ciupa 12.12.2023 106
Wisława Szymborska – Patron Roku 2023 Janina Pernal 07.12.2023 84
Zaburzenia odżywiania (2008-2023) Beata Szczepanik 07.12.2023 133
Choroba Alzheimera (AD - Alzheimers Disease) (2010-2023) Beata Sawinda 10.10.2023 128
ADHD – Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (2019-2023) Beata Sawinda 27.09.2023 168
Stres pourazowy (2008-2023) Beata Szczepanik 12.09.2023 200
Bezpieczeństwo cyfrowe (2015-2023) Anna Reiss-Hejnar 18.04.2023 307
Oblicza samotności (2010-2023) Elżbieta Słowik 31.03.2023 296
Edukacja włączająca (2020-2023) Marek Hejnowicz 31.03.2023 506
Scenariusze lekcji wychowawczych dla szkół podstawowych (2000– 2023) Paulina Więckowska 31.03.2023 488
Scenariusze lekcji wychowawczych w szkole średniej (2000-2023) Paulina Więckowska 31.03.2023 688
Roszczeniowy rodzic – asertywny nauczyciel (2004-2022) Beata Szczepanik 07.03.2023 318
Kazimiera Iłłakowiczówna (1892 -1983) : w 40. rocznicę śmierci bibliografia podmiotowo-przedmiotowa Grażyną Jędryczka 17.02.2023 324
Powstanie styczniowe (2010-2023) Janina Pernal 13.02.2023 414
Biblioterapia (2008-2022) Małgorzata Kasza 13.02.2023 326
Cukrzyca (2010-2022) Krystyna Biernacka, Julia Sworst 14.01.2023 394
Edukacja prozdrowotna (2015-2022) Beata Szczepanik 14.01.2023 415
Samobójstwo (2010-2022) Krystyna Biernacka, Julia Sworst 14.01.2023 354
Fonoholizm (2010-2022) Marek Hejnowicz 04.01.2023 634
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (2012-2022) Małgorzata Kasza 17.12.2022 364
Poczucie własnej wartości (2010-2022) Marek Hejnowicz 30.11.2022 661
Twórczość Marii Konopnickiej w edukacji polonistycznej (2000-2022) Janina Pernal 30.11.2022 327
Dzieci migrujące ( 2010-2022) Krystyna Biernacka 30.11.2022 364
Zdrowie psychiczne (2010-2022) Beata Sawinda 14.11.2022 346
Agresja rosyjska na Ukrainę (2022) Marek Hejnowicz 13.10.2022 744
Pozytywna dyscyplina (2000-2022) Anna Reiss-Hejnar 13.10.2022 447
Metoda Montessori w edukacji i wychowaniu (2003-2022) Małgorzata Kasza 13.10.2022 465
Terroryzm- zwalczanie (2010-2020) Beata Sawinda 08.10.2022 395
Nauczanie zintegrowane (2015-2022) Beata Szczepanik 30.09.2022 513
Patologie społeczne (2010-2021) Paulina Więckowska 30.09.2022 489
Dwujęzyczność małego dziecka Krystyna Biernacka 15.09.2022 546
Rodzina dysfunkcyjna (2015-2022) Małgorzata Kasza 07.09.2022 741
100. Rocznica Powstania Instytutu Pedagogiki Specjalnej (Maria Grzegorzewska) Janina Pernal 19.08.2022 443
Lucy Maud Montgomery (1874-1942). 80-ta rocznica śmierci Krystyna Biernacka 09.08.2022 473
Program 500+ (2018-2022) Krystyna Biernacka 09.08.2022 462
Przemoc w rodzinie (2015-2022) Małgorzata Kasza 25.07.2022 487
Diagnostyka medyczna (2010-2022) Elżbieta Słowik 14.06.2022 508
Gry i zabawy ruchowe latem (2005-2022) Anna Reiss-Hejnar 14.06.2022 464
Tolerancja (2005-2021) Paulina Więckowska 17.05.2022 523
Kompetencje społeczne dzieci i młodzieży ( 2013-2021) Małgorzata Kasza 09.05.2022 728
Placówki opiekuńczo - wychowawcze (2010–2021) Paulina Więckowska 04.05.2022 560
Dietetyka. Zdrowe odżywianie (2010-2021) Beata Sawinda 28.04.2022 537
Wycieczki szkolne (2000 – 2021) Paulina Więckowska 14.04.2022 554
Wisława Szymborska (1923 – 2012) Grażyną Jędryczka 07.03.2022 656
Konflikty i ich rozwiązywanie (2010-2021) Małgorzata Kasza 07.03.2022 812
Zarządzanie kryzysowe (2011-2021) Beata Szczepanik 10.12.2021 1046
Emocje – zaburzenia( 2015–2020) Beata Sawinda 18.10.2021 954
Rodzicielstwo (2010-2021) Beata Szczepanik 18.09.2021 855
Edukacja ekologiczna (2010-2021) Elżbieta Słowik 01.09.2021 1143
Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944) Piotr Boczar 30.07.2021 737
Dziecko niepełnosprawne umysłowo 2015-2021 Krystyna Biernacka 23.07.2021 896
Rodzina wielodzietna (2010-2020) Marek Hejnowicz 02.07.2021 1086
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2010-2021) Krystyna Biernacka 02.07.2021 1194
Mnemotechniki - czyli techniki zapamiętywania (2010-2021) Beata Sawinda 04.06.2021 939
Stefan Kardynał Wyszyński (1901 – 1981) Grażyna Jędryczka 28.05.2021 1110
Resocjalizacja (2010–2020) Paulina Więckowska 09.04.2021 1267
Autyzm – terapia (2016-2021) Małgorzata Kasza 29.03.2021 1066
Autyzm (2016-2021) Elżbieta Słowik 07.12.2023 882
Alkoholizm (2011 – 2020) Paulina Więckowska 13.03.2021 987
Dziecko z alkoholowym zespołem płodowym (FAS) (2010 -2020) Beata Sawinda 10.03.2021 1506
Żołnierze wyklęci (2010-2020) Marek Hejnowicz 01.03.2021 1078
Myślenie twórcze (2015-2020) Beata Szczepanik 04.02.2021 1005
Terapia poznawczo-behawioralna (2010-2020) Krystyna Biernacka 04.02.2021 918
Alkoholizm ( 2000 – 2010) Paulina Więckowska 14.12.2020 1011
Cyberprzemoc (2010-2020) Beata Szczepanik 11.12.2020 1181
Integracja percepcyjno-motoryczna (2010–2020) Beata Sawinda 27.10.2020 999
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży (2010-2020) Małgorzata Kasza 29.09.2020 951
Korekcja mowy ( 2015-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Głód 29.09.2020 924
Wychowanie patriotyczne (2010-2020) Marek Hejnowicz 29.09.2020 938
Czytanie ze zrozumieniem : zestawienie bibliograficzne w wyborze ( 2000-2020) Sabina Szklarska 17.09.2020 998
Afazja (2010-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Janusz 17.09.2020 1074
Ziemia Brzozowska Elżbieta Szul 03.08.2020 1206
Gry i zabawy dla dzieci (2010 – 2020) Paulina Więckowska 16.07.2020 1291
Wychowanie w przedszkolu 2010-2020 Krystyna Biernacka 06.07.2020 1453
Choroby nowotworowe (2005-2020) Piotr Boczar 03.07.2020 2676
Socjoterapia (2010-2020) Elżbieta Szul 05.06.2020 1239
Jan Paweł II – encykliki, homilie i przemówienia Grażyna Jędryczka 20.05.2020 1592
Wychowanie do wartości (2010-2020) Marek Hejnowicz 13.05.2020 1173
Psychoterapia (2010-2020) Beata Szczepanik 30.04.2020 1385
Czas wolny dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne Małgorzata Penar 24.04.2020 2957
Terapia zabawą Małgorzata Kasza 22.04.2020 1063
Samopoznanie i autoprezentacja (2005-2020) Małgorzata Kasza 21.04.2020 1154
Dopalacze (substancje odurzające) Małgorzata Penar 27.04.2020 1202
Nauczanie zdalne Elżbieta Słowik 06.04.2020 1151
Wypalenie zawodowe. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010–2020 Beata Sawinda 31.03.2020 2902
Opieka społeczna (2010-2020) Beata Szczepanik 30.03.2020 1306
Opieka paliatywna (2005-2018) Elżbieta Słowik 27.03.2020 1234
Depresja. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010-2020 Krystyna Biernacka 27.03.2020 2282
Żłobki – organizacja i działalność ( 2006-2020) Sabina Szklarska 21.12.2020 1096
Otyłość – profilaktyka i terapia ( 2010-2019) Małgorzata Kasza 24.02.2020 1254
Fonoholizm (w wyborze 2010-2019) Sabina Szklarska 24.02.2020 1138
Autyzm – terapia 2007-2019 Małgorzata Kasza 10.01.2020 1193
Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów 2000-2019 Katarzyna Materna 13.11.2019 1698
Gry edukacyjne (2009-2019) Małgorzata Kasza 04.11.2019 1492
Uzależnienia dzieci i młodzieży 2007-2019 Krystyna Biernacka 29.10.2019 1309
Dzieci i młodzież w świecie emocji (2000-2019) Katarzyna Materna 18.07.2019 1552
Gry planszowe w edukacji (1997 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 1960
Techniki relaksacyjne (2000 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 1769
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń (2013-2019) Małgorzata Kasza 29.04.2019 1356
Motyw nieuleczalnej choroby w filmie Katarzyna Materna 18.03.2019 1578
Ziołolecznictwo Paulina Więckowska 18.03.2019 2059
Edukacja integracyjna i włączająca (2010 – 2018) Beata Sawinda 06.03.2019 2174
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 1356
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 1756
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 1559
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 1769
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 1583
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 1307
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 1647
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 1832
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 2031
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 2124
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 1802
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 1424
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 2008
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 1375
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 1570
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 2068
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 1800
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 1961
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 2434
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 1980
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 1640
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 2243
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 1653
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 1761
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 1492
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 2994
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 1919
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 2591
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 1753
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 2529
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 1538
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 1643
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 2509
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 1793
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 1939
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 1779
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 1628
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 1639
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 1726
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 2191
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 2213
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 1597
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 1927
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 1763
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 1804
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 2187
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 1727
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 1745
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 1674
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 2119
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 1522
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 1674
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 1933
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 1993
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 1670
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 1594
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 1601
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 1686
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 1803
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 1512
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 1626
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 1651
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 2236
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 2305
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 1673
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 1690
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 1473
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 1512
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 1908
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 1481
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 1953


Autor: PBW Krosno