Zestawienia bibliograficzne

Usługi

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów 2000-2019 Katarzyna Materna 13.11.2019 31
Gry edukacyjne (2009-2019) Małgorzata Kasza 04.11.2019 35
Uzależnienia dzieci i młodzieży 2007-2019 Krystyna Biernacka 29.10.2019 47
Dzieci i młodzież w świecie emocji (2000-2019) Katarzyna Materna 18.07.2019 192
Gry planszowe w edukacji (1997 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 194
Techniki relaksacyjne (2000 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 184
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń (2013-2019) Małgorzata Kasza 29.04.2019 165
Motyw nieuleczalnej choroby w filmie Katarzyna Materna 18.03.2019 319
Ziołolecznictwo Paulina Więckowska 18.03.2019 262
Edukacja integracyjna i włączająca (2010 – 2018) Beata Sawinda 06.03.2019 322
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 219
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 281
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 292
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 382
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 301
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 249
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 326
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 308
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 367
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 415
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 318
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 257
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 424
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 284
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 316
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 398
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 418
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 340
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 493
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 361
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 356
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 734
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 359
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 348
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 325
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 726
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 443
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 707
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 432
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 547
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 329
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 343
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 569
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 370
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 484
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 420
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 415
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 344
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 464
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 448
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 635
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 380
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 521
Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 2008-2017 Elżbieta Romowicz 20.04.2018 567
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 401
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 381
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 480
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 439
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 322
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 483
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 547
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 391
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 362
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 457
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 468
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 408
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 390
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 355
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 399
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 398
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 330
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 401
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 355
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 500
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 515
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 375
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 358
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 342
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 358
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 461
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 359
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 386


Autor: PBW Krosno