Zestawienia bibliograficzne

Usługi

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 2
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 14
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 40
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 49
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 54
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 50
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 53
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 48
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 54
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 43
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 59
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 40
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 90
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 79
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 72
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 93
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 88
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 93
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 162
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 136
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 124
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 333
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 120
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 80
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 120
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 264
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 178
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 336
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 167
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 216
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 114
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 109
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 198
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 157
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 159
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 153
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 164
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 124
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 176
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 163
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 259
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 143
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 245
Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 2008-2017 Elżbieta Romowicz 20.04.2018 190
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 152
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 150
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 180
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 208
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 103
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 198
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 215
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 140
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 128
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 183
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 160
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 136
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 144
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 138
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 136
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 148
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 137
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 141
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 120
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 180
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 166
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 139
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 135
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 126
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 139
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 162
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 144
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 139


Autor: PBW Krosno