Zestawienia bibliograficzne

Usługi

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń (2013-2019) Małgorzata Kasza 29.04.2019 45
Motyw nieuleczalnej choroby w filmie Katarzyna Materna 18.03.2019 151
Ziołolecznictwo Paulina Więckowska 18.03.2019 78
Edukacja integracyjna i włączająca (2010 – 2018) Beata Sawinda 06.03.2019 123
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 106
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 130
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 159
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 205
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 166
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 149
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 163
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 159
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 179
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 243
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 171
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 133
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 238
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 165
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 177
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 223
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 236
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 206
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 311
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 242
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 233
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 499
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 224
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 191
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 206
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 456
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 294
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 498
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 300
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 364
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 211
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 213
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 380
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 244
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 297
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 272
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 261
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 215
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 303
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 270
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 423
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 237
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 375
Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 2008-2017 Elżbieta Romowicz 20.04.2018 357
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 280
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 248
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 315
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 317
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 197
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 343
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 376
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 259
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 234
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 303
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 289
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 271
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 243
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 231
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 231
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 251
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 218
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 260
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 229
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 318
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 316
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 228
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 227
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 214
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 245
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 295
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 252
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 248


Autor: PBW Krosno