Zestawienia bibliograficzne

Usługi

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Dziecko niepełnosprawne umysłowo 2015-2021 Krystyna Biernacka 23.07.2021 33
Rodzina wielodzietna (2010-2020) Marek Hejnowicz 02.07.2021 32
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2010-2021) Krystyna Biernacka 02.07.2021 39
Mnemotechniki - czyli techniki zapamiętywania (2010-2021) Beata Sawinda 04.06.2021 91
Stefan Kardynał Wyszyński (1901 – 1981) Grażyna Jędryczka 28.05.2021 69
Resocjalizacja (2010–2020) Paulina Więckowska 09.04.2021 107
Autyzm – terapia (2016-2021) Małgorzata Kasza 29.03.2021 115
Autyzm (2016-2021) Elżbieta Słowik 29.03.2021 107
Alkoholizm (2011 – 2020) Paulina Więckowska 13.03.2021 128
Dziecko z alkoholowym zespołem płodowym (FAS) (2010 -2020) Beata Sawinda 10.03.2021 113
Żołnierze wyklęci (2010-2020) Marek Hejnowicz 01.03.2021 228
Myślenie twórcze (2015-2020) Beata Szczepanik 04.02.2021 250
Terapia poznawczo-behawioralna (2010-2020) Krystyna Biernacka 04.02.2021 205
Alkoholizm ( 2000 – 2010) Paulina Więckowska 14.12.2020 173
Cyberprzemoc (2010-2020) Beata Szczepanik 11.12.2020 249
Integracja percepcyjno-motoryczna (2010–2020) Beata Sawinda 27.10.2020 240
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży (2010-2020) Małgorzata Kasza 29.09.2020 181
Korekcja mowy ( 2015-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Głód 29.09.2020 212
Wychowanie patriotyczne (2010-2020) Marek Hejnowicz 29.09.2020 214
Czytanie ze zrozumieniem : zestawienie bibliograficzne w wyborze ( 2000-2020) Sabina Szklarska 17.09.2020 206
Afazja (2010-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Janusz 17.09.2020 235
Ziemia Brzozowska Elżbieta Szul 03.08.2020 277
Gry i zabawy dla dzieci (2010 – 2020) Paulina Więckowska 16.07.2020 356
Wychowanie w przedszkolu 2010-2020 Krystyna Biernacka 06.07.2020 357
Choroby nowotworowe (2005-2020) Piotr Boczar 03.07.2020 426
Socjoterapia (2010-2020) Elżbieta Szul 05.06.2020 339
Jan Paweł II – encykliki, homilie i przemówienia Grażyna Jędryczka 20.05.2020 439
Wychowanie do wartości (2010-2020) Marek Hejnowicz 13.05.2020 437
Psychoterapia (2010-2020) Beata Szczepanik 30.04.2020 578
Czas wolny dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne Małgorzata Penar 24.04.2020 628
Terapia zabawą Małgorzata Kasza 22.04.2020 373
Samopoznanie i autoprezentacja (2005-2020) Małgorzata Kasza 21.04.2020 350
Dopalacze (substancje odurzające) Małgorzata Penar 27.04.2020 394
Nauczanie zdalne Elżbieta Słowik 06.04.2020 420
Wypalenie zawodowe. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010–2020 Beata Sawinda 31.03.2020 546
Opieka społeczna (2010-2020) Beata Szczepanik 30.03.2020 494
Opieka paliatywna (2005-2018) Elżbieta Słowik 27.03.2020 399
Depresja. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010-2020 Krystyna Biernacka 27.03.2020 529
Żłobki – organizacja i działalność ( 2006-2020) Sabina Szklarska 21.12.2020 398
Otyłość – profilaktyka i terapia ( 2010-2019) Małgorzata Kasza 24.02.2020 404
Fonoholizm (w wyborze 2010-2019) Sabina Szklarska 24.02.2020 377
Autyzm – terapia 2007-2019 Małgorzata Kasza 10.01.2020 446
Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów 2000-2019 Katarzyna Materna 13.11.2019 776
Gry edukacyjne (2009-2019) Małgorzata Kasza 04.11.2019 599
Uzależnienia dzieci i młodzieży 2007-2019 Krystyna Biernacka 29.10.2019 545
Dzieci i młodzież w świecie emocji (2000-2019) Katarzyna Materna 18.07.2019 726
Gry planszowe w edukacji (1997 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 883
Techniki relaksacyjne (2000 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 806
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń (2013-2019) Małgorzata Kasza 29.04.2019 633
Motyw nieuleczalnej choroby w filmie Katarzyna Materna 18.03.2019 809
Ziołolecznictwo Paulina Więckowska 18.03.2019 930
Edukacja integracyjna i włączająca (2010 – 2018) Beata Sawinda 06.03.2019 915
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 642
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 859
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 775
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 965
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 783
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 642
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 837
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 899
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 1132
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 1067
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 964
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 699
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 1142
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 694
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 819
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 1039
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 954
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 936
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 1249
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 824
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 823
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 1386
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 850
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 853
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 759
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 1750
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 920
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 1616
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 886
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 1315
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 820
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 782
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 1230
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 820
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 1110
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 1029
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 899
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 815
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 932
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 1320
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 1243
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 820
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 1002
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 900
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 908
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 998
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 909
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 805
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 968
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 1268
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 812
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 867
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 931
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 1059
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 859
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 881
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 859
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 893
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 852
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 784
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 898
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 867
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 1050
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 1410
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 847
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 928
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 791
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 782
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 1070
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 836
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 937


Autor: PBW Krosno