Zestawienia bibliograficzne

Usługi

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Czytanie ze zrozumieniem : zestawienie bibliograficzne w wyborze ( 2000-2020) Sabina Szklarska 17.09.2020 16
Afazja (2010-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Janusz 17.09.2020 25
Ziemia Brzozowska Elżbieta Szul 03.08.2020 68
Gry i zabawy dla dzieci (2010 – 2020) Paulina Więckowska 16.07.2020 101
Wychowanie w przedszkolu 2010-2020 Krystyna Biernacka 06.07.2020 131
Choroby nowotworowe (2005-2020) Piotr Boczar 03.07.2020 138
Socjoterapia (2010-2020) Elżbieta Szul 05.06.2020 139
Jan Paweł II – encykliki, homilie i przemówienia Grażyna Jędryczka 20.05.2020 182
Wychowanie do wartości (2010-2020) Marek Hejnowicz 13.05.2020 197
Psychoterapia (2010-2020) Beata Szczepanik 30.04.2020 380
Czas wolny dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne Małgorzata Penar 24.04.2020 201
Terapia zabawą Małgorzata Kasza 22.04.2020 181
Samopoznanie i autoprezentacja (2005-2020) Małgorzata Kasza 21.04.2020 160
Dopalacze (substancje odurzające) Małgorzata Penar 27.04.2020 196
Nauczanie zdalne Elżbieta Słowik 06.04.2020 207
Wypalenie zawodowe. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010–2020 Beata Sawinda 31.03.2020 213
Opieka społeczna (2010-2020) Beata Szczepanik 30.03.2020 251
Opieka paliatywna (2005-2018) Elżbieta Słowik 27.03.2020 214
Depresja. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010-2020 Krystyna Biernacka 27.03.2020 247
Żłobki – organizacja i działalność ( 2006-2020) Sabina Szklarska 24.02.2020 200
Otyłość – profilaktyka i terapia ( 2010-2019) Małgorzata Kasza 24.02.2020 219
Fonoholizm (w wyborze 2010-2019) Sabina Szklarska 24.02.2020 191
Autyzm – terapia 2007-2019 Małgorzata Kasza 10.01.2020 240
Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów 2000-2019 Katarzyna Materna 13.11.2019 477
Gry edukacyjne (2009-2019) Małgorzata Kasza 04.11.2019 365
Uzależnienia dzieci i młodzieży 2007-2019 Krystyna Biernacka 29.10.2019 338
Dzieci i młodzież w świecie emocji (2000-2019) Katarzyna Materna 18.07.2019 515
Gry planszowe w edukacji (1997 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 588
Techniki relaksacyjne (2000 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 504
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń (2013-2019) Małgorzata Kasza 29.04.2019 431
Motyw nieuleczalnej choroby w filmie Katarzyna Materna 18.03.2019 567
Ziołolecznictwo Paulina Więckowska 18.03.2019 612
Edukacja integracyjna i włączająca (2010 – 2018) Beata Sawinda 06.03.2019 621
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 457
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 617
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 570
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 732
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 600
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 472
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 618
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 606
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 774
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 736
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 645
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 511
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 776
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 525
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 593
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 752
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 705
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 681
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 857
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 618
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 606
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 1102
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 635
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 629
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 576
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 1221
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 707
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 1108
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 705
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 920
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 632
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 587
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 892
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 636
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 847
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 738
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 711
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 615
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 736
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 865
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 965
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 642
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 771
Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 2008-2017 Elżbieta Romowicz 20.04.2018 958
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 677
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 686
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 766
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 701
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 602
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 771
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 902
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 627
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 665
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 741
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 765
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 662
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 650
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 641
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 674
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 648
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 584
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 654
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 646
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 829
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 994
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 665
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 647
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 592
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 593
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 781
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 629
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 664


Autor: PBW Krosno