Zestawienia bibliograficzne

Usługi

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Cukrzyca (2010-2022) Krystyna Biernacka, Julia Sworst 14.01.2023 43
Edukacja prozdrowotna (2015-2022) Beata Szczepanik 14.01.2023 77
Samobójstwo (2010-2022) Krystyna Biernacka, Julia Sworst 14.01.2023 43
Fonoholizm (2010-2022) Marek Hejnowicz 04.01.2023 88
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (2012-2022) Małgorzata Kasza 17.12.2022 60
Poczucie własnej wartości (2010-2022) Marek Hejnowicz 30.11.2022 149
Twórczość Marii Konopnickiej w edukacji polonistycznej (2000-2022) Janina Pernal 30.11.2022 69
Dzieci migrujące ( 2010-2022) Krystyna Biernacka 30.11.2022 84
Zdrowie psychiczne (2010-2022) Beata Sawinda 14.11.2022 93
Agresja rosyjska na Ukrainę (2022) Marek Hejnowicz 13.10.2022 168
Pozytywna dyscyplina (2000-2022) Anna Reiss-Hejnar 13.10.2022 125
Metoda Montessori w edukacji i wychowaniu (2003-2022) Małgorzata Kasza 13.10.2022 122
Terroryzm- zwalczanie (2010-2020) Beata Sawinda 08.10.2022 128
Nauczanie zintegrowane (2015-2022) Beata Szczepanik 30.09.2022 176
Patologie społeczne (2010-2021) Paulina Więckowska 30.09.2022 136
Dwujęzyczność małego dziecka Krystyna Biernacka 15.09.2022 230
Rodzina dysfunkcyjna (2015-2022) Małgorzata Kasza 07.09.2022 214
100. Rocznica Powstania Instytutu Pedagogiki Specjalnej (Maria Grzegorzewska) Janina Pernal 19.08.2022 166
Lucy Maud Montgomery (1874-1942). 80-ta rocznica śmierci Krystyna Biernacka 09.08.2022 189
Program 500+ (2018-2022) Krystyna Biernacka 09.08.2022 196
Przemoc w rodzinie (2015-2022) Małgorzata Kasza 25.07.2022 216
Diagnostyka medyczna (2010-2022) Elżbieta Słowik 14.06.2022 204
Gry i zabawy ruchowe latem (2005-2022) Anna Reiss-Hejnar 14.06.2022 219
Tolerancja (2005-2021) Paulina Więckowska 17.05.2022 238
Kompetencje społeczne dzieci i młodzieży ( 2013-2021) Małgorzata Kasza 09.05.2022 286
Placówki opiekuńczo - wychowawcze (2010–2021) Paulina Więckowska 04.05.2022 219
Dietetyka. Zdrowe odżywianie (2010-2021) Beata Sawinda 28.04.2022 277
Wycieczki szkolne (2000 – 2021) Paulina Więckowska 14.04.2022 233
Wisława Szymborska (1923 – 2012) Grażyną Jędryczka 07.03.2022 316
Konflikty i ich rozwiązywanie (2010-2021) Małgorzata Kasza 07.03.2022 474
Zarządzanie kryzysowe (2011-2021) Beata Szczepanik 10.12.2021 751
Emocje – zaburzenia( 2015–2020) Beata Sawinda 18.10.2021 637
Rodzicielstwo (2010-2021) Beata Szczepanik 18.09.2021 594
Edukacja ekologiczna (2010-2021) Elżbieta Słowik 01.09.2021 752
Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944) Piotr Boczar 30.07.2021 468
Dziecko niepełnosprawne umysłowo 2015-2021 Krystyna Biernacka 23.07.2021 577
Rodzina wielodzietna (2010-2020) Marek Hejnowicz 02.07.2021 777
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2010-2021) Krystyna Biernacka 02.07.2021 769
Mnemotechniki - czyli techniki zapamiętywania (2010-2021) Beata Sawinda 04.06.2021 641
Stefan Kardynał Wyszyński (1901 – 1981) Grażyna Jędryczka 28.05.2021 760
Resocjalizacja (2010–2020) Paulina Więckowska 09.04.2021 810
Autyzm – terapia (2016-2021) Małgorzata Kasza 29.03.2021 691
Autyzm (2016-2021) Elżbieta Słowik 29.03.2021 584
Alkoholizm (2011 – 2020) Paulina Więckowska 13.03.2021 670
Dziecko z alkoholowym zespołem płodowym (FAS) (2010 -2020) Beata Sawinda 10.03.2021 948
Żołnierze wyklęci (2010-2020) Marek Hejnowicz 01.03.2021 743
Myślenie twórcze (2015-2020) Beata Szczepanik 04.02.2021 711
Terapia poznawczo-behawioralna (2010-2020) Krystyna Biernacka 04.02.2021 641
Alkoholizm ( 2000 – 2010) Paulina Więckowska 14.12.2020 715
Cyberprzemoc (2010-2020) Beata Szczepanik 11.12.2020 855
Integracja percepcyjno-motoryczna (2010–2020) Beata Sawinda 27.10.2020 701
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży (2010-2020) Małgorzata Kasza 29.09.2020 651
Korekcja mowy ( 2015-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Głód 29.09.2020 661
Wychowanie patriotyczne (2010-2020) Marek Hejnowicz 29.09.2020 660
Czytanie ze zrozumieniem : zestawienie bibliograficzne w wyborze ( 2000-2020) Sabina Szklarska 17.09.2020 689
Afazja (2010-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Janusz 17.09.2020 712
Ziemia Brzozowska Elżbieta Szul 03.08.2020 830
Gry i zabawy dla dzieci (2010 – 2020) Paulina Więckowska 16.07.2020 941
Wychowanie w przedszkolu 2010-2020 Krystyna Biernacka 06.07.2020 1088
Choroby nowotworowe (2005-2020) Piotr Boczar 03.07.2020 1974
Socjoterapia (2010-2020) Elżbieta Szul 05.06.2020 892
Jan Paweł II – encykliki, homilie i przemówienia Grażyna Jędryczka 20.05.2020 1106
Wychowanie do wartości (2010-2020) Marek Hejnowicz 13.05.2020 915
Psychoterapia (2010-2020) Beata Szczepanik 30.04.2020 1116
Czas wolny dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne Małgorzata Penar 24.04.2020 1777
Terapia zabawą Małgorzata Kasza 22.04.2020 804
Samopoznanie i autoprezentacja (2005-2020) Małgorzata Kasza 21.04.2020 828
Dopalacze (substancje odurzające) Małgorzata Penar 27.04.2020 848
Nauczanie zdalne Elżbieta Słowik 06.04.2020 875
Wypalenie zawodowe. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010–2020 Beata Sawinda 31.03.2020 1632
Opieka społeczna (2010-2020) Beata Szczepanik 30.03.2020 977
Opieka paliatywna (2005-2018) Elżbieta Słowik 27.03.2020 891
Depresja. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010-2020 Krystyna Biernacka 27.03.2020 1548
Żłobki – organizacja i działalność ( 2006-2020) Sabina Szklarska 21.12.2020 827
Otyłość – profilaktyka i terapia ( 2010-2019) Małgorzata Kasza 24.02.2020 996
Fonoholizm (w wyborze 2010-2019) Sabina Szklarska 24.02.2020 827
Autyzm – terapia 2007-2019 Małgorzata Kasza 10.01.2020 943
Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów 2000-2019 Katarzyna Materna 13.11.2019 1317
Gry edukacyjne (2009-2019) Małgorzata Kasza 04.11.2019 1180
Uzależnienia dzieci i młodzieży 2007-2019 Krystyna Biernacka 29.10.2019 998
Dzieci i młodzież w świecie emocji (2000-2019) Katarzyna Materna 18.07.2019 1221
Gry planszowe w edukacji (1997 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 1464
Techniki relaksacyjne (2000 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 1384
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń (2013-2019) Małgorzata Kasza 29.04.2019 1102
Motyw nieuleczalnej choroby w filmie Katarzyna Materna 18.03.2019 1287
Ziołolecznictwo Paulina Więckowska 18.03.2019 1712
Edukacja integracyjna i włączająca (2010 – 2018) Beata Sawinda 06.03.2019 1781
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 1085
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 1433
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 1255
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 1457
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 1231
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 1063
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 1324
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 1542
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 1697
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 1719
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 1470
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 1140
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 1688
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 1124
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 1302
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 1721
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 1452
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 1516
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 1923
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 1683
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 1324
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 1954
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 1343
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 1478
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 1214
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 2563
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 1639
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 2236
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 1441
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 2050
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 1266
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 1406
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 2027
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 1517
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 1631
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 1536
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 1341
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 1331
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 1427
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 1889
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 1838
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 1293
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 1544
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 1399
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 1449
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 1820
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 1429
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 1272
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 1395
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 1811
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 1237
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 1352
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 1647
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 1730
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 1336
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 1338
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 1349
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 1386
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 1518
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 1240
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 1348
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 1330
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 1877
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 1981
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 1354
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 1384
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 1215
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 1209
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 1591
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 1234
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 1521


Autor: PBW Krosno