Zestawienia bibliograficzne

Usługi

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Depresja (2020-2024) Marek Hejnowicz 21.03.2024 157
Aktywność fizyczna (2015-2023) Beata Szczepanik 06.03.2024 155
Empatia (2017-2024) Marek Hejnowicz 01.03.2024 196
Inteligencja emocjonalna (Emotional intelligence) (2010-2024) Beata Sawinda 26.02.2024 108
Wsparcie dla rodziców nastolatków 2015-2023 Elżbieta Ciupa 20.02.2024 154
Wolontariat „Małe gesty, wielkie dobro” (2005-2023) Anna Reiss-Hejnar 06.02.2024 160
Kształcenie zawodowe (2015-2023) Beata Szczepanik 23.01.2024 191
Tolerancja (2017-2023) Marek Hejnowicz 12.01.2024 283
Autyzm (2021-2023) Justyna Szopa 21.12.2023 221
Sztuczna inteligencja w edukacji (2018-2023) Sabina Szklarska 19.12.2023 201
„Zabawy w przedszkolu” (2009-2023) Elżbieta Ciupa 12.12.2023 236
Wisława Szymborska – Patron Roku 2023 Janina Pernal 07.12.2023 190
Zaburzenia odżywiania (2008-2023) Beata Szczepanik 07.12.2023 277
Choroba Alzheimera (AD - Alzheimers Disease) (2010-2023) Beata Sawinda 10.10.2023 216
ADHD – Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (2019-2023) Beata Sawinda 27.09.2023 273
Stres pourazowy (2008-2023) Beata Szczepanik 12.09.2023 291
Bezpieczeństwo cyfrowe (2015-2023) Anna Reiss-Hejnar 18.04.2023 421
Oblicza samotności (2010-2023) Elżbieta Słowik 31.03.2023 369
Edukacja włączająca (2020-2023) Marek Hejnowicz 31.03.2023 693
Scenariusze lekcji wychowawczych dla szkół podstawowych (2000– 2023) Paulina Więckowska 31.03.2023 677
Scenariusze lekcji wychowawczych w szkole średniej (2000-2023) Paulina Więckowska 31.03.2023 917
Roszczeniowy rodzic – asertywny nauczyciel (2004-2022) Beata Szczepanik 07.03.2023 399
Kazimiera Iłłakowiczówna (1892 -1983) : w 40. rocznicę śmierci bibliografia podmiotowo-przedmiotowa Grażyną Jędryczka 17.02.2023 412
Powstanie styczniowe (2010-2023) Janina Pernal 13.02.2023 524
Biblioterapia (2008-2022) Małgorzata Kasza 13.02.2023 409
Cukrzyca (2010-2022) Krystyna Biernacka, Julia Sworst 14.01.2023 500
Edukacja prozdrowotna (2015-2022) Beata Szczepanik 14.01.2023 488
Samobójstwo (2010-2022) Krystyna Biernacka, Julia Sworst 14.01.2023 477
Fonoholizm (2010-2022) Marek Hejnowicz 04.01.2023 798
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (2012-2022) Małgorzata Kasza 17.12.2022 440
Poczucie własnej wartości (2010-2022) Marek Hejnowicz 30.11.2022 824
Twórczość Marii Konopnickiej w edukacji polonistycznej (2000-2022) Janina Pernal 30.11.2022 400
Dzieci migrujące ( 2010-2022) Krystyna Biernacka 30.11.2022 435
Zdrowie psychiczne (2010-2022) Beata Sawinda 14.11.2022 420
Agresja rosyjska na Ukrainę (2022) Marek Hejnowicz 13.10.2022 870
Pozytywna dyscyplina (2000-2022) Anna Reiss-Hejnar 13.10.2022 531
Metoda Montessori w edukacji i wychowaniu (2003-2022) Małgorzata Kasza 13.10.2022 592
Terroryzm- zwalczanie (2010-2020) Beata Sawinda 08.10.2022 464
Nauczanie zintegrowane (2015-2022) Beata Szczepanik 30.09.2022 583
Patologie społeczne (2010-2021) Paulina Więckowska 30.09.2022 572
Dwujęzyczność małego dziecka Krystyna Biernacka 15.09.2022 644
Rodzina dysfunkcyjna (2015-2022) Małgorzata Kasza 07.09.2022 869
100. Rocznica Powstania Instytutu Pedagogiki Specjalnej (Maria Grzegorzewska) Janina Pernal 19.08.2022 517
Lucy Maud Montgomery (1874-1942). 80-ta rocznica śmierci Krystyna Biernacka 09.08.2022 543
Program 500+ (2018-2022) Krystyna Biernacka 09.08.2022 531
Przemoc w rodzinie (2015-2022) Małgorzata Kasza 25.07.2022 578
Diagnostyka medyczna (2010-2022) Elżbieta Słowik 14.06.2022 577
Gry i zabawy ruchowe latem (2005-2022) Anna Reiss-Hejnar 14.06.2022 540
Tolerancja (2005-2021) Paulina Więckowska 17.05.2022 601
Kompetencje społeczne dzieci i młodzieży ( 2013-2021) Małgorzata Kasza 09.05.2022 877
Placówki opiekuńczo - wychowawcze (2010–2021) Paulina Więckowska 04.05.2022 646
Dietetyka. Zdrowe odżywianie (2010-2021) Beata Sawinda 28.04.2022 609
Wycieczki szkolne (2000 – 2021) Paulina Więckowska 14.04.2022 646
Wisława Szymborska (1923 – 2012) Grażyną Jędryczka 07.03.2022 794
Konflikty i ich rozwiązywanie (2010-2021) Małgorzata Kasza 07.03.2022 905
Zarządzanie kryzysowe (2011-2021) Beata Szczepanik 10.12.2021 1167
Emocje – zaburzenia( 2015–2020) Beata Sawinda 18.10.2021 1053
Rodzicielstwo (2010-2021) Beata Szczepanik 18.09.2021 924
Edukacja ekologiczna (2010-2021) Elżbieta Słowik 01.09.2021 1228
Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944) Piotr Boczar 30.07.2021 805
Dziecko niepełnosprawne umysłowo 2015-2021 Krystyna Biernacka 23.07.2021 970
Rodzina wielodzietna (2010-2020) Marek Hejnowicz 02.07.2021 1164
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2010-2021) Krystyna Biernacka 02.07.2021 1312
Mnemotechniki - czyli techniki zapamiętywania (2010-2021) Beata Sawinda 04.06.2021 1018
Stefan Kardynał Wyszyński (1901 – 1981) Grażyna Jędryczka 28.05.2021 1189
Resocjalizacja (2010–2020) Paulina Więckowska 09.04.2021 1371
Autyzm – terapia (2016-2021) Małgorzata Kasza 29.03.2021 1137
Autyzm (2016-2021) Elżbieta Słowik 07.12.2023 958
Alkoholizm (2011 – 2020) Paulina Więckowska 13.03.2021 1064
Dziecko z alkoholowym zespołem płodowym (FAS) (2010 -2020) Beata Sawinda 10.03.2021 1673
Żołnierze wyklęci (2010-2020) Marek Hejnowicz 01.03.2021 1154
Myślenie twórcze (2015-2020) Beata Szczepanik 04.02.2021 1071
Terapia poznawczo-behawioralna (2010-2020) Krystyna Biernacka 04.02.2021 988
Alkoholizm ( 2000 – 2010) Paulina Więckowska 14.12.2020 1098
Cyberprzemoc (2010-2020) Beata Szczepanik 11.12.2020 1282
Integracja percepcyjno-motoryczna (2010–2020) Beata Sawinda 27.10.2020 1079
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży (2010-2020) Małgorzata Kasza 29.09.2020 1022
Korekcja mowy ( 2015-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Głód 29.09.2020 996
Wychowanie patriotyczne (2010-2020) Marek Hejnowicz 29.09.2020 1004
Czytanie ze zrozumieniem : zestawienie bibliograficzne w wyborze ( 2000-2020) Sabina Szklarska 17.09.2020 1070
Afazja (2010-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Janusz 17.09.2020 1167
Ziemia Brzozowska Elżbieta Szul 03.08.2020 1300
Gry i zabawy dla dzieci (2010 – 2020) Paulina Więckowska 16.07.2020 1372
Wychowanie w przedszkolu 2010-2020 Krystyna Biernacka 06.07.2020 1528
Choroby nowotworowe (2005-2020) Piotr Boczar 03.07.2020 2789
Socjoterapia (2010-2020) Elżbieta Szul 05.06.2020 1327
Jan Paweł II – encykliki, homilie i przemówienia Grażyna Jędryczka 20.05.2020 1722
Wychowanie do wartości (2010-2020) Marek Hejnowicz 13.05.2020 1253
Psychoterapia (2010-2020) Beata Szczepanik 30.04.2020 1456
Czas wolny dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne Małgorzata Penar 24.04.2020 3259
Terapia zabawą Małgorzata Kasza 22.04.2020 1132
Samopoznanie i autoprezentacja (2005-2020) Małgorzata Kasza 21.04.2020 1224
Dopalacze (substancje odurzające) Małgorzata Penar 27.04.2020 1307
Nauczanie zdalne Elżbieta Słowik 06.04.2020 1225
Wypalenie zawodowe. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010–2020 Beata Sawinda 31.03.2020 3229
Opieka społeczna (2010-2020) Beata Szczepanik 30.03.2020 1385
Opieka paliatywna (2005-2018) Elżbieta Słowik 27.03.2020 1314
Depresja. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010-2020 Krystyna Biernacka 27.03.2020 2501
Żłobki – organizacja i działalność ( 2006-2020) Sabina Szklarska 21.12.2020 1194
Otyłość – profilaktyka i terapia ( 2010-2019) Małgorzata Kasza 24.02.2020 1324
Fonoholizm (w wyborze 2010-2019) Sabina Szklarska 24.02.2020 1232
Autyzm – terapia 2007-2019 Małgorzata Kasza 10.01.2020 1252
Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów 2000-2019 Katarzyna Materna 13.11.2019 1758
Gry edukacyjne (2009-2019) Małgorzata Kasza 04.11.2019 1559
Uzależnienia dzieci i młodzieży 2007-2019 Krystyna Biernacka 29.10.2019 1370
Dzieci i młodzież w świecie emocji (2000-2019) Katarzyna Materna 18.07.2019 1617
Gry planszowe w edukacji (1997 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 2082
Techniki relaksacyjne (2000 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 1833
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń (2013-2019) Małgorzata Kasza 29.04.2019 1409
Motyw nieuleczalnej choroby w filmie Katarzyna Materna 18.03.2019 1641
Ziołolecznictwo Paulina Więckowska 18.03.2019 2138
Edukacja integracyjna i włączająca (2010 – 2018) Beata Sawinda 06.03.2019 2264
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 1413
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 1837
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 1619
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 1855
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 1657
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 1365
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 1720
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 1913
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 2113
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 2270
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 1875
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 1484
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 2100
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 1441
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 1629
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 2158
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 1871
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 2032
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 2521
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 2038
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 1702
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 2303
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 1718
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 1825
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 1548
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 3080
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 1984
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 2661
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 1844
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 2635
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 1597
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 1698
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 2632
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 1859
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 2008
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 1840
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 1696
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 1711
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 1782
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 2261
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 2318
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 1657
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 2017
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 1875
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 1871
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 2260
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 1798
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 1800
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 1742
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 2190
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 1579
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 1755
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 1996
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 2051
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 1732
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 1655
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 1660
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 1760
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 1867
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 1593
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 1695
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 1728
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 2351
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 2367
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 1758
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 1811
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 1556
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 1587
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 1992
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 1537
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 2021


Autor: PBW Krosno