Zestawienia bibliograficzne

Usługi

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 5
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 4
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 4
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 6
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 6
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 11
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 7
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 28
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 40
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 32
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 35
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 38
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 40
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 96
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 80
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 74
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 239
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 67
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 28
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 87
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 156
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 124
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 244
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 115
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 160
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 79
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 78
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 133
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 112
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 104
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 106
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 113
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 86
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 116
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 109
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 181
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 107
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 191
Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 2008-2017 Elżbieta Romowicz 20.04.2018 124
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 103
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 93
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 115
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 136
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 77
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 135
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 139
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 99
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 86
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 130
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 103
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 94
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 96
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 89
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 84
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 102
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 87
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 98
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 77
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 124
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 103
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 98
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 93
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 80
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 89
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 109
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 96
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 95


Autor: PBW Krosno