Zestawienia bibliograficzne

Usługi

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Tolerancja (2005-2021) Paulina Więckowska 17.05.2022 13
Kompetencje społeczne dzieci i młodzieży ( 2013-2021) Małgorzata Kasza 09.05.2022 15
Placówki opiekuńczo - wychowawcze (2010–2021) Paulina Więckowska 04.05.2022 18
Dietetyka. Zdrowe odżywianie (2010-2021) Beata Sawinda 28.04.2022 55
Wycieczki szkolne (2000 – 2021) Paulina Więckowska 14.04.2022 13
Wisława Szymborska (1923 – 2012) Grażyną Jędryczka 07.03.2022 105
Konflikty i ich rozwiązywanie (2010-2021) Małgorzata Kasza 07.03.2022 92
Zarządzanie kryzysowe (2011-2021) Beata Szczepanik 10.12.2021 351
Emocje – zaburzenia( 2015–2020) Beata Sawinda 18.10.2021 256
Rodzicielstwo (2010-2021) Beata Szczepanik 18.09.2021 365
Edukacja ekologiczna (2010-2021) Elżbieta Słowik 01.09.2021 333
Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944) Piotr Boczar 30.07.2021 256
Dziecko niepełnosprawne umysłowo 2015-2021 Krystyna Biernacka 23.07.2021 344
Rodzina wielodzietna (2010-2020) Marek Hejnowicz 02.07.2021 493
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2010-2021) Krystyna Biernacka 02.07.2021 306
Mnemotechniki - czyli techniki zapamiętywania (2010-2021) Beata Sawinda 04.06.2021 352
Stefan Kardynał Wyszyński (1901 – 1981) Grażyna Jędryczka 28.05.2021 378
Resocjalizacja (2010–2020) Paulina Więckowska 09.04.2021 416
Autyzm – terapia (2016-2021) Małgorzata Kasza 29.03.2021 423
Autyzm (2016-2021) Elżbieta Słowik 29.03.2021 377
Alkoholizm (2011 – 2020) Paulina Więckowska 13.03.2021 432
Dziecko z alkoholowym zespołem płodowym (FAS) (2010 -2020) Beata Sawinda 10.03.2021 464
Żołnierze wyklęci (2010-2020) Marek Hejnowicz 01.03.2021 539
Myślenie twórcze (2015-2020) Beata Szczepanik 04.02.2021 523
Terapia poznawczo-behawioralna (2010-2020) Krystyna Biernacka 04.02.2021 440
Alkoholizm ( 2000 – 2010) Paulina Więckowska 14.12.2020 426
Cyberprzemoc (2010-2020) Beata Szczepanik 11.12.2020 528
Integracja percepcyjno-motoryczna (2010–2020) Beata Sawinda 27.10.2020 480
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży (2010-2020) Małgorzata Kasza 29.09.2020 433
Korekcja mowy ( 2015-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Głód 29.09.2020 444
Wychowanie patriotyczne (2010-2020) Marek Hejnowicz 29.09.2020 450
Czytanie ze zrozumieniem : zestawienie bibliograficzne w wyborze ( 2000-2020) Sabina Szklarska 17.09.2020 484
Afazja (2010-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Janusz 17.09.2020 499
Ziemia Brzozowska Elżbieta Szul 03.08.2020 565
Gry i zabawy dla dzieci (2010 – 2020) Paulina Więckowska 16.07.2020 669
Wychowanie w przedszkolu 2010-2020 Krystyna Biernacka 06.07.2020 698
Choroby nowotworowe (2005-2020) Piotr Boczar 03.07.2020 844
Socjoterapia (2010-2020) Elżbieta Szul 05.06.2020 614
Jan Paweł II – encykliki, homilie i przemówienia Grażyna Jędryczka 20.05.2020 770
Wychowanie do wartości (2010-2020) Marek Hejnowicz 13.05.2020 711
Psychoterapia (2010-2020) Beata Szczepanik 30.04.2020 872
Czas wolny dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne Małgorzata Penar 24.04.2020 1178
Terapia zabawą Małgorzata Kasza 22.04.2020 604
Samopoznanie i autoprezentacja (2005-2020) Małgorzata Kasza 21.04.2020 609
Dopalacze (substancje odurzające) Małgorzata Penar 27.04.2020 639
Nauczanie zdalne Elżbieta Słowik 06.04.2020 669
Wypalenie zawodowe. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010–2020 Beata Sawinda 31.03.2020 1060
Opieka społeczna (2010-2020) Beata Szczepanik 30.03.2020 757
Opieka paliatywna (2005-2018) Elżbieta Słowik 27.03.2020 666
Depresja. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010-2020 Krystyna Biernacka 27.03.2020 926
Żłobki – organizacja i działalność ( 2006-2020) Sabina Szklarska 21.12.2020 634
Otyłość – profilaktyka i terapia ( 2010-2019) Małgorzata Kasza 24.02.2020 701
Fonoholizm (w wyborze 2010-2019) Sabina Szklarska 24.02.2020 630
Autyzm – terapia 2007-2019 Małgorzata Kasza 10.01.2020 755
Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów 2000-2019 Katarzyna Materna 13.11.2019 1082
Gry edukacyjne (2009-2019) Małgorzata Kasza 04.11.2019 938
Uzależnienia dzieci i młodzieży 2007-2019 Krystyna Biernacka 29.10.2019 795
Dzieci i młodzież w świecie emocji (2000-2019) Katarzyna Materna 18.07.2019 999
Gry planszowe w edukacji (1997 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 1220
Techniki relaksacyjne (2000 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 1112
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń (2013-2019) Małgorzata Kasza 29.04.2019 895
Motyw nieuleczalnej choroby w filmie Katarzyna Materna 18.03.2019 1075
Ziołolecznictwo Paulina Więckowska 18.03.2019 1283
Edukacja integracyjna i włączająca (2010 – 2018) Beata Sawinda 06.03.2019 1284
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 878
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 1181
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 1055
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 1255
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 1020
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 881
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 1095
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 1194
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 1436
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 1425
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 1254
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 940
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 1438
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 937
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 1099
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 1383
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 1226
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 1258
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 1619
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 1133
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 1089
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 1730
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 1138
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 1198
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 1004
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 2157
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 1218
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 1992
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 1161
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 1809
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 1060
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 1005
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 1645
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 1087
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 1400
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 1335
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 1143
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 1077
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 1213
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 1658
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 1561
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 1094
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 1270
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 1176
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 1208
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 1328
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 1174
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 1041
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 1214
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 1578
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 1040
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 1150
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 1281
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 1320
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 1092
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 1132
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 1147
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 1161
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 1112
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 1033
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 1156
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 1114
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 1350
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 1724
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 1084
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 1178
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 1034
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 1011
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 1365
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 1054
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 1247


Autor: PBW Krosno