Zestawienia bibliograficzne

Usługi

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Emocje – zaburzenia( 2015–2020) Beata Sawinda 18.10.2021 15
Rodzicielstwo (2010-2021) Beata Szczepanik 18.09.2021 125
Edukacja ekologiczna (2010-2021) Elżbieta Słowik 01.09.2021 78
Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944) Piotr Boczar 30.07.2021 79
Dziecko niepełnosprawne umysłowo 2015-2021 Krystyna Biernacka 23.07.2021 114
Rodzina wielodzietna (2010-2020) Marek Hejnowicz 02.07.2021 130
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2010-2021) Krystyna Biernacka 02.07.2021 120
Mnemotechniki - czyli techniki zapamiętywania (2010-2021) Beata Sawinda 04.06.2021 161
Stefan Kardynał Wyszyński (1901 – 1981) Grażyna Jędryczka 28.05.2021 175
Resocjalizacja (2010–2020) Paulina Więckowska 09.04.2021 185
Autyzm – terapia (2016-2021) Małgorzata Kasza 29.03.2021 186
Autyzm (2016-2021) Elżbieta Słowik 29.03.2021 173
Alkoholizm (2011 – 2020) Paulina Więckowska 13.03.2021 228
Dziecko z alkoholowym zespołem płodowym (FAS) (2010 -2020) Beata Sawinda 10.03.2021 183
Żołnierze wyklęci (2010-2020) Marek Hejnowicz 01.03.2021 315
Myślenie twórcze (2015-2020) Beata Szczepanik 04.02.2021 334
Terapia poznawczo-behawioralna (2010-2020) Krystyna Biernacka 04.02.2021 270
Alkoholizm ( 2000 – 2010) Paulina Więckowska 14.12.2020 226
Cyberprzemoc (2010-2020) Beata Szczepanik 11.12.2020 315
Integracja percepcyjno-motoryczna (2010–2020) Beata Sawinda 27.10.2020 304
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży (2010-2020) Małgorzata Kasza 29.09.2020 255
Korekcja mowy ( 2015-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Głód 29.09.2020 266
Wychowanie patriotyczne (2010-2020) Marek Hejnowicz 29.09.2020 276
Czytanie ze zrozumieniem : zestawienie bibliograficzne w wyborze ( 2000-2020) Sabina Szklarska 17.09.2020 271
Afazja (2010-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Janusz 17.09.2020 305
Ziemia Brzozowska Elżbieta Szul 03.08.2020 341
Gry i zabawy dla dzieci (2010 – 2020) Paulina Więckowska 16.07.2020 450
Wychowanie w przedszkolu 2010-2020 Krystyna Biernacka 06.07.2020 449
Choroby nowotworowe (2005-2020) Piotr Boczar 03.07.2020 543
Socjoterapia (2010-2020) Elżbieta Szul 05.06.2020 414
Jan Paweł II – encykliki, homilie i przemówienia Grażyna Jędryczka 20.05.2020 540
Wychowanie do wartości (2010-2020) Marek Hejnowicz 13.05.2020 515
Psychoterapia (2010-2020) Beata Szczepanik 30.04.2020 671
Czas wolny dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne Małgorzata Penar 24.04.2020 735
Terapia zabawą Małgorzata Kasza 22.04.2020 437
Samopoznanie i autoprezentacja (2005-2020) Małgorzata Kasza 21.04.2020 418
Dopalacze (substancje odurzające) Małgorzata Penar 27.04.2020 457
Nauczanie zdalne Elżbieta Słowik 06.04.2020 478
Wypalenie zawodowe. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010–2020 Beata Sawinda 31.03.2020 649
Opieka społeczna (2010-2020) Beata Szczepanik 30.03.2020 564
Opieka paliatywna (2005-2018) Elżbieta Słowik 27.03.2020 468
Depresja. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010-2020 Krystyna Biernacka 27.03.2020 626
Żłobki – organizacja i działalność ( 2006-2020) Sabina Szklarska 21.12.2020 464
Otyłość – profilaktyka i terapia ( 2010-2019) Małgorzata Kasza 24.02.2020 473
Fonoholizm (w wyborze 2010-2019) Sabina Szklarska 24.02.2020 455
Autyzm – terapia 2007-2019 Małgorzata Kasza 10.01.2020 526
Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów 2000-2019 Katarzyna Materna 13.11.2019 860
Gry edukacyjne (2009-2019) Małgorzata Kasza 04.11.2019 703
Uzależnienia dzieci i młodzieży 2007-2019 Krystyna Biernacka 29.10.2019 613
Dzieci i młodzież w świecie emocji (2000-2019) Katarzyna Materna 18.07.2019 795
Gry planszowe w edukacji (1997 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 967
Techniki relaksacyjne (2000 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 875
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń (2013-2019) Małgorzata Kasza 29.04.2019 719
Motyw nieuleczalnej choroby w filmie Katarzyna Materna 18.03.2019 888
Ziołolecznictwo Paulina Więckowska 18.03.2019 1024
Edukacja integracyjna i włączająca (2010 – 2018) Beata Sawinda 06.03.2019 1010
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 710
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 938
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 851
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 1045
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 842
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 707
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 909
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 976
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 1211
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 1202
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 1055
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 760
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 1218
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 751
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 888
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 1125
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 1023
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 1043
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 1375
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 911
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 883
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 1471
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 915
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 942
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 826
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 1856
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 1009
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 1757
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 944
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 1472
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 882
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 845
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 1332
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 882
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 1181
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 1135
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 958
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 894
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 1006
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 1424
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 1357
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 917
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 1074
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 981
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 990
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 1074
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 981
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 870
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 1048
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 1354
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 872
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 964
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 1041
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 1138
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 927
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 970
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 927
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 969
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 935
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 836
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 989
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 940
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 1111
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 1514
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 909
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 992
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 861
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 845
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 1153
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 904
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 1009


Autor: PBW Krosno