Zestawienia bibliograficzne

Usługi

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Wychowanie w przedszkolu 2010-2020 Krystyna Biernacka 06.07.2020 17
Choroby nowotworowe (2005-2020) Piotr Boczar 03.07.2020 61
Socjoterapia (2010-2020) Elżbieta Szul 05.06.2020 47
Jan Paweł II – encykliki, homilie i przemówienia Grażyna Jędryczka 20.05.2020 101
Wychowanie do wartości (2010-2020) Marek Hejnowicz 13.05.2020 111
Psychoterapia (2010-2020) Beata Szczepanik 30.04.2020 217
Czas wolny dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne Małgorzata Penar 24.04.2020 100
Terapia zabawą Małgorzata Kasza 22.04.2020 102
Samopoznanie i autoprezentacja (2005-2020) Małgorzata Kasza 21.04.2020 83
Dopalacze (substancje odurzające) Małgorzata Penar 27.04.2020 122
Nauczanie zdalne Elżbieta Słowik 06.04.2020 116
Wypalenie zawodowe. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010–2020 Beata Sawinda 31.03.2020 135
Opieka społeczna (2010-2020) Beata Szczepanik 30.03.2020 168
Opieka paliatywna (2005-2018) Elżbieta Słowik 27.03.2020 126
Depresja. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010-2020 Krystyna Biernacka 27.03.2020 158
Żłobki – organizacja i działalność ( 2006-2020) Sabina Szklarska 24.02.2020 127
Otyłość – profilaktyka i terapia ( 2010-2019) Małgorzata Kasza 24.02.2020 143
Fonoholizm (w wyborze 2010-2019) Sabina Szklarska 24.02.2020 114
Autyzm – terapia 2007-2019 Małgorzata Kasza 10.01.2020 169
Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów 2000-2019 Katarzyna Materna 13.11.2019 342
Gry edukacyjne (2009-2019) Małgorzata Kasza 04.11.2019 246
Uzależnienia dzieci i młodzieży 2007-2019 Krystyna Biernacka 29.10.2019 263
Dzieci i młodzież w świecie emocji (2000-2019) Katarzyna Materna 18.07.2019 427
Gry planszowe w edukacji (1997 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 454
Techniki relaksacyjne (2000 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 398
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń (2013-2019) Małgorzata Kasza 29.04.2019 360
Motyw nieuleczalnej choroby w filmie Katarzyna Materna 18.03.2019 496
Ziołolecznictwo Paulina Więckowska 18.03.2019 512
Edukacja integracyjna i włączająca (2010 – 2018) Beata Sawinda 06.03.2019 538
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 377
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 518
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 494
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 633
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 516
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 406
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 533
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 504
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 652
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 654
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 541
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 435
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 670
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 450
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 510
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 645
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 633
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 579
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 752
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 544
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 529
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 996
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 545
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 545
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 505
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 1097
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 635
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 976
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 623
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 803
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 549
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 521
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 796
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 556
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 727
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 646
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 610
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 533
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 658
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 752
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 880
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 561
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 698
Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 2008-2017 Elżbieta Romowicz 20.04.2018 865
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 599
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 580
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 677
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 628
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 523
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 690
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 799
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 555
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 583
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 670
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 680
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 582
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 576
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 554
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 579
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 574
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 503
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 587
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 568
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 722
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 865
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 563
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 555
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 525
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 523
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 691
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 533
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 584


Autor: PBW Krosno