Zestawienia bibliograficzne

Usługi

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 13
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 16
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 19
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 28
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 20
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 18
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 14
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 12
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 15
Wolontariat Beata Szczepanik 15.05.2018 23
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 14
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 16
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 20
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 10
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 11
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 13
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 13
Ojcostwo Małgorzata Penar 14.05.2018 18
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 23
Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 2008-2017 Elżbieta Romowicz 20.04.2018 9
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 18
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 13
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 15
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 11
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 11
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 11
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 23
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 13
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 10
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 13
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 10
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 9
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 14
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 11
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 15
Bezpieczeństwo publiczne Katarzyna Materna 26.03.2018 14
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 15
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 12
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 12
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 12
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 18
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 16
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 14
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 12
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 15
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 10
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 11
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 8
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 14


Autor: PBW Krosno