Zestawienia bibliograficzne

Usługi

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Dzieci i młodzież w świecie emocji (2000-2019) Katarzyna Materna 18.07.2019 37
Gry planszowe w edukacji (1997 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 54
Techniki relaksacyjne (2000 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 55
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń (2013-2019) Małgorzata Kasza 29.04.2019 77
Motyw nieuleczalnej choroby w filmie Katarzyna Materna 18.03.2019 198
Ziołolecznictwo Paulina Więckowska 18.03.2019 128
Edukacja integracyjna i włączająca (2010 – 2018) Beata Sawinda 06.03.2019 188
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 138
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 175
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 202
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 263
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 204
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 179
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 211
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 206
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 238
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 293
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 213
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 166
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 293
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 204
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 215
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 270
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 287
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 249
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 360
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 273
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 272
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 579
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 263
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 234
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 236
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 522
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 342
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 557
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 340
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 416
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 241
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 251
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 448
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 280
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 357
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 310
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 303
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 254
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 353
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 326
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 504
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 275
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 416
Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 2008-2017 Elżbieta Romowicz 20.04.2018 421
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 325
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 283
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 368
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 351
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 242
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 398
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 422
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 301
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 268
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 350
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 345
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 313
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 281
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 266
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 275
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 304
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 250
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 311
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 264
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 375
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 390
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 274
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 263
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 251
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 286
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 339
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 277
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 287


Autor: PBW Krosno