Zestawienia bibliograficzne

Usługi

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Dzieci i młodzież w świecie emocji (2000-2019) Katarzyna Materna 18.07.2019 136
Gry planszowe w edukacji (1997 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 146
Techniki relaksacyjne (2000 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 135
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń (2013-2019) Małgorzata Kasza 29.04.2019 126
Motyw nieuleczalnej choroby w filmie Katarzyna Materna 18.03.2019 259
Ziołolecznictwo Paulina Więckowska 18.03.2019 194
Edukacja integracyjna i włączająca (2010 – 2018) Beata Sawinda 06.03.2019 255
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 180
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 230
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 251
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 322
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 259
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 216
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 270
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 260
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 301
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 361
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 266
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 213
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 357
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 242
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 268
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 336
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 353
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 300
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 429
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 325
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 315
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 661
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 312
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 292
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 283
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 625
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 391
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 639
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 382
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 476
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 287
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 300
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 511
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 322
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 421
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 374
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 357
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 305
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 406
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 384
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 569
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 333
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 475
Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 2008-2017 Elżbieta Romowicz 20.04.2018 488
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 363
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 331
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 434
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 406
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 285
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 445
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 485
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 343
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 318
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 403
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 405
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 364
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 338
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 313
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 331
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 355
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 292
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 357
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 312
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 446
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 444
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 333
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 310
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 302
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 323
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 415
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 323
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 329


Autor: PBW Krosno