Zestawienia bibliograficzne

Usługi

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Nauczanie zintegrowane (2015-2022) Beata Szczepanik 30.09.2022 23
Patologie społeczne (2010-2021) Paulina Więckowska 30.09.2022 12
Dwujęzyczność małego dziecka Krystyna Biernacka 15.09.2022 75
Rodzina dysfunkcyjna (2015-2022) Małgorzata Kasza 07.09.2022 44
100. Rocznica Powstania Instytutu Pedagogiki Specjalnej (Maria Grzegorzewska) Janina Pernal 19.08.2022 47
Lucy Maud Montgomery (1874-1942). 80-ta rocznica śmierci Krystyna Biernacka 09.08.2022 71
Program 500+ (2018-2022) Krystyna Biernacka 09.08.2022 79
Przemoc w rodzinie (2015-2022) Małgorzata Kasza 25.07.2022 100
Diagnostyka medyczna (2010-2022) Elżbieta Słowik 14.06.2022 92
Gry i zabawy ruchowe latem (2005-2022) Anna Reiss-Hejnar 14.06.2022 115
Tolerancja (2005-2021) Paulina Więckowska 17.05.2022 129
Kompetencje społeczne dzieci i młodzieży ( 2013-2021) Małgorzata Kasza 09.05.2022 130
Placówki opiekuńczo - wychowawcze (2010–2021) Paulina Więckowska 04.05.2022 114
Dietetyka. Zdrowe odżywianie (2010-2021) Beata Sawinda 28.04.2022 168
Wycieczki szkolne (2000 – 2021) Paulina Więckowska 14.04.2022 110
Wisława Szymborska (1923 – 2012) Grażyną Jędryczka 07.03.2022 207
Konflikty i ich rozwiązywanie (2010-2021) Małgorzata Kasza 07.03.2022 329
Zarządzanie kryzysowe (2011-2021) Beata Szczepanik 10.12.2021 623
Emocje – zaburzenia( 2015–2020) Beata Sawinda 18.10.2021 472
Rodzicielstwo (2010-2021) Beata Szczepanik 18.09.2021 460
Edukacja ekologiczna (2010-2021) Elżbieta Słowik 01.09.2021 618
Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944) Piotr Boczar 30.07.2021 348
Dziecko niepełnosprawne umysłowo 2015-2021 Krystyna Biernacka 23.07.2021 454
Rodzina wielodzietna (2010-2020) Marek Hejnowicz 02.07.2021 643
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2010-2021) Krystyna Biernacka 02.07.2021 595
Mnemotechniki - czyli techniki zapamiętywania (2010-2021) Beata Sawinda 04.06.2021 452
Stefan Kardynał Wyszyński (1901 – 1981) Grażyna Jędryczka 28.05.2021 595
Resocjalizacja (2010–2020) Paulina Więckowska 09.04.2021 637
Autyzm – terapia (2016-2021) Małgorzata Kasza 29.03.2021 543
Autyzm (2016-2021) Elżbieta Słowik 29.03.2021 473
Alkoholizm (2011 – 2020) Paulina Więckowska 13.03.2021 557
Dziecko z alkoholowym zespołem płodowym (FAS) (2010 -2020) Beata Sawinda 10.03.2021 763
Żołnierze wyklęci (2010-2020) Marek Hejnowicz 01.03.2021 642
Myślenie twórcze (2015-2020) Beata Szczepanik 04.02.2021 611
Terapia poznawczo-behawioralna (2010-2020) Krystyna Biernacka 04.02.2021 533
Alkoholizm ( 2000 – 2010) Paulina Więckowska 14.12.2020 562
Cyberprzemoc (2010-2020) Beata Szczepanik 11.12.2020 659
Integracja percepcyjno-motoryczna (2010–2020) Beata Sawinda 27.10.2020 583
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży (2010-2020) Małgorzata Kasza 29.09.2020 537
Korekcja mowy ( 2015-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Głód 29.09.2020 546
Wychowanie patriotyczne (2010-2020) Marek Hejnowicz 29.09.2020 546
Czytanie ze zrozumieniem : zestawienie bibliograficzne w wyborze ( 2000-2020) Sabina Szklarska 17.09.2020 581
Afazja (2010-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Janusz 17.09.2020 595
Ziemia Brzozowska Elżbieta Szul 03.08.2020 708
Gry i zabawy dla dzieci (2010 – 2020) Paulina Więckowska 16.07.2020 777
Wychowanie w przedszkolu 2010-2020 Krystyna Biernacka 06.07.2020 928
Choroby nowotworowe (2005-2020) Piotr Boczar 03.07.2020 1086
Socjoterapia (2010-2020) Elżbieta Szul 05.06.2020 728
Jan Paweł II – encykliki, homilie i przemówienia Grażyna Jędryczka 20.05.2020 913
Wychowanie do wartości (2010-2020) Marek Hejnowicz 13.05.2020 816
Psychoterapia (2010-2020) Beata Szczepanik 30.04.2020 979
Czas wolny dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne Małgorzata Penar 24.04.2020 1382
Terapia zabawą Małgorzata Kasza 22.04.2020 703
Samopoznanie i autoprezentacja (2005-2020) Małgorzata Kasza 21.04.2020 720
Dopalacze (substancje odurzające) Małgorzata Penar 27.04.2020 735
Nauczanie zdalne Elżbieta Słowik 06.04.2020 761
Wypalenie zawodowe. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010–2020 Beata Sawinda 31.03.2020 1296
Opieka społeczna (2010-2020) Beata Szczepanik 30.03.2020 856
Opieka paliatywna (2005-2018) Elżbieta Słowik 27.03.2020 768
Depresja. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010-2020 Krystyna Biernacka 27.03.2020 1282
Żłobki – organizacja i działalność ( 2006-2020) Sabina Szklarska 21.12.2020 726
Otyłość – profilaktyka i terapia ( 2010-2019) Małgorzata Kasza 24.02.2020 875
Fonoholizm (w wyborze 2010-2019) Sabina Szklarska 24.02.2020 715
Autyzm – terapia 2007-2019 Małgorzata Kasza 10.01.2020 844
Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów 2000-2019 Katarzyna Materna 13.11.2019 1193
Gry edukacyjne (2009-2019) Małgorzata Kasza 04.11.2019 1044
Uzależnienia dzieci i młodzieży 2007-2019 Krystyna Biernacka 29.10.2019 888
Dzieci i młodzież w świecie emocji (2000-2019) Katarzyna Materna 18.07.2019 1105
Gry planszowe w edukacji (1997 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 1328
Techniki relaksacyjne (2000 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 1232
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń (2013-2019) Małgorzata Kasza 29.04.2019 988
Motyw nieuleczalnej choroby w filmie Katarzyna Materna 18.03.2019 1166
Ziołolecznictwo Paulina Więckowska 18.03.2019 1499
Edukacja integracyjna i włączająca (2010 – 2018) Beata Sawinda 06.03.2019 1576
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 962
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 1280
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 1153
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 1350
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 1113
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 970
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 1203
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 1427
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 1553
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 1534
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 1355
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 1037
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 1568
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 1027
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 1196
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 1531
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 1321
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 1379
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 1738
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 1418
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 1206
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 1839
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 1239
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 1357
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 1100
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 2361
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 1485
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 2098
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 1294
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 1921
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 1156
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 1250
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 1843
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 1365
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 1496
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 1436
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 1241
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 1180
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 1306
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 1767
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 1677
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 1187
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 1375
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 1282
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 1323
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 1666
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 1272
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 1132
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 1295
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 1698
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 1123
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 1243
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 1536
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 1583
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 1220
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 1227
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 1239
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 1261
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 1345
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 1122
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 1243
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 1221
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 1667
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 1840
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 1243
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 1277
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 1112
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 1093
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 1461
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 1133
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 1378


Autor: PBW Krosno