Zestawienia bibliograficzne

Usługi

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Żłobki – organizacja i działalność ( 2006-2020) Sabina Szklarska 24.02.2020 5
Otyłość – profilaktyka i terapia ( 2010-2019) Małgorzata Kasza 24.02.2020 2
Fonoholizm (w wyborze 2010-2019) Sabina Szklarska 24.02.2020 4
Autyzm – terapia 2007-2019 Małgorzata Kasza 10.01.2020 56
Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów 2000-2019 Katarzyna Materna 13.11.2019 181
Gry edukacyjne (2009-2019) Małgorzata Kasza 04.11.2019 135
Uzależnienia dzieci i młodzieży 2007-2019 Krystyna Biernacka 29.10.2019 132
Dzieci i młodzież w świecie emocji (2000-2019) Katarzyna Materna 18.07.2019 294
Gry planszowe w edukacji (1997 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 286
Techniki relaksacyjne (2000 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 270
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń (2013-2019) Małgorzata Kasza 29.04.2019 244
Motyw nieuleczalnej choroby w filmie Katarzyna Materna 18.03.2019 389
Ziołolecznictwo Paulina Więckowska 18.03.2019 354
Edukacja integracyjna i włączająca (2010 – 2018) Beata Sawinda 06.03.2019 405
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 279
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 364
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 387
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 483
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 378
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 318
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 405
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 390
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 459
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 528
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 396
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 323
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 503
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 352
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 398
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 494
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 512
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 430
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 586
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 427
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 423
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 825
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 430
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 431
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 397
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 839
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 520
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 818
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 508
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 649
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 417
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 413
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 652
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 438
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 581
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 507
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 489
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 421
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 541
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 549
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 723
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 454
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 590
Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 2008-2017 Elżbieta Romowicz 20.04.2018 681
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 477
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 453
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 566
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 521
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 400
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 559
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 638
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 464
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 446
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 539
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 566
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 473
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 462
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 435
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 487
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 466
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 396
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 477
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 430
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 579
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 668
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 453
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 455
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 416
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 425
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 550
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 436
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 464


Autor: PBW Krosno