Zestawienia bibliograficzne

Usługi

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Resocjalizacja (2010–2020) Paulina Więckowska 09.04.2021 8
Autyzm – terapia (2016-2021) Małgorzata Kasza 29.03.2021 22
Autyzm (2016-2021) Elżbieta Słowik 29.03.2021 19
Alkoholizm (2011 – 2020) Paulina Więckowska 13.03.2021 45
Dziecko z alkoholowym zespołem płodowym (FAS) (2010 -2020) Beata Sawinda 10.03.2021 39
Żołnierze wyklęci (2010-2020) Marek Hejnowicz 01.03.2021 115
Myślenie twórcze (2015-2020) Beata Szczepanik 04.02.2021 149
Terapia poznawczo-behawioralna (2010-2020) Krystyna Biernacka 04.02.2021 117
Alkoholizm ( 2000 – 2010) Paulina Więckowska 14.12.2020 42
Cyberprzemoc (2010-2020) Beata Szczepanik 11.12.2020 182
Integracja percepcyjno-motoryczna (2010–2020) Beata Sawinda 27.10.2020 130
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży (2010-2020) Małgorzata Kasza 29.09.2020 110
Korekcja mowy ( 2015-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Głód 29.09.2020 108
Wychowanie patriotyczne (2010-2020) Marek Hejnowicz 29.09.2020 144
Czytanie ze zrozumieniem : zestawienie bibliograficzne w wyborze ( 2000-2020) Sabina Szklarska 17.09.2020 137
Afazja (2010-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Janusz 17.09.2020 147
Ziemia Brzozowska Elżbieta Szul 03.08.2020 193
Gry i zabawy dla dzieci (2010 – 2020) Paulina Więckowska 16.07.2020 264
Wychowanie w przedszkolu 2010-2020 Krystyna Biernacka 06.07.2020 277
Choroby nowotworowe (2005-2020) Piotr Boczar 03.07.2020 280
Socjoterapia (2010-2020) Elżbieta Szul 05.06.2020 260
Jan Paweł II – encykliki, homilie i przemówienia Grażyna Jędryczka 20.05.2020 317
Wychowanie do wartości (2010-2020) Marek Hejnowicz 13.05.2020 331
Psychoterapia (2010-2020) Beata Szczepanik 30.04.2020 505
Czas wolny dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne Małgorzata Penar 24.04.2020 485
Terapia zabawą Małgorzata Kasza 22.04.2020 297
Samopoznanie i autoprezentacja (2005-2020) Małgorzata Kasza 21.04.2020 289
Dopalacze (substancje odurzające) Małgorzata Penar 27.04.2020 315
Nauczanie zdalne Elżbieta Słowik 06.04.2020 350
Wypalenie zawodowe. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010–2020 Beata Sawinda 31.03.2020 396
Opieka społeczna (2010-2020) Beata Szczepanik 30.03.2020 400
Opieka paliatywna (2005-2018) Elżbieta Słowik 27.03.2020 329
Depresja. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010-2020 Krystyna Biernacka 27.03.2020 407
Żłobki – organizacja i działalność ( 2006-2020) Sabina Szklarska 21.12.2020 324
Otyłość – profilaktyka i terapia ( 2010-2019) Małgorzata Kasza 24.02.2020 325
Fonoholizm (w wyborze 2010-2019) Sabina Szklarska 24.02.2020 302
Autyzm – terapia 2007-2019 Małgorzata Kasza 10.01.2020 367
Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów 2000-2019 Katarzyna Materna 13.11.2019 686
Gry edukacyjne (2009-2019) Małgorzata Kasza 04.11.2019 508
Uzależnienia dzieci i młodzieży 2007-2019 Krystyna Biernacka 29.10.2019 468
Dzieci i młodzież w świecie emocji (2000-2019) Katarzyna Materna 18.07.2019 650
Gry planszowe w edukacji (1997 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 790
Techniki relaksacyjne (2000 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 694
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń (2013-2019) Małgorzata Kasza 29.04.2019 553
Motyw nieuleczalnej choroby w filmie Katarzyna Materna 18.03.2019 697
Ziołolecznictwo Paulina Więckowska 18.03.2019 813
Edukacja integracyjna i włączająca (2010 – 2018) Beata Sawinda 06.03.2019 811
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 572
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 778
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 694
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 876
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 710
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 571
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 745
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 767
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 1006
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 909
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 832
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 626
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 1002
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 629
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 744
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 941
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 865
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 847
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 1083
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 736
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 736
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 1273
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 776
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 763
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 684
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 1595
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 838
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 1401
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 815
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 1183
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 747
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 695
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 1113
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 747
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 1021
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 882
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 832
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 740
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 851
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 1175
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 1150
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 752
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 904
Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 2008-2017 Elżbieta Romowicz 20.04.2018 1202
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 827
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 819
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 905
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 832
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 727
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 888
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 1109
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 739
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 790
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 849
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 946
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 780
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 780
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 749
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 804
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 763
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 692
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 791
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 791
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 976
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 1285
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 781
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 810
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 721
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 706
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 943
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 766
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 822


Autor: PBW Krosno