Zestawienia bibliograficzne

Usługi

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Autyzm – terapia 2007-2019 Małgorzata Kasza 10.01.2020 18
Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów 2000-2019 Katarzyna Materna 13.11.2019 129
Gry edukacyjne (2009-2019) Małgorzata Kasza 04.11.2019 92
Uzależnienia dzieci i młodzieży 2007-2019 Krystyna Biernacka 29.10.2019 98
Dzieci i młodzież w świecie emocji (2000-2019) Katarzyna Materna 18.07.2019 257
Gry planszowe w edukacji (1997 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 241
Techniki relaksacyjne (2000 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 236
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń (2013-2019) Małgorzata Kasza 29.04.2019 206
Motyw nieuleczalnej choroby w filmie Katarzyna Materna 18.03.2019 359
Ziołolecznictwo Paulina Więckowska 18.03.2019 314
Edukacja integracyjna i włączająca (2010 – 2018) Beata Sawinda 06.03.2019 375
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 257
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 332
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 346
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 437
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 345
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 294
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 374
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 352
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 429
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 483
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 361
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 295
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 473
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 321
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 360
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 453
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 474
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 393
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 543
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 400
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 398
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 789
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 405
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 400
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 368
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 799
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 489
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 788
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 479
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 611
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 379
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 389
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 623
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 411
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 538
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 479
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 457
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 391
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 513
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 506
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 686
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 425
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 567
Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 2008-2017 Elżbieta Romowicz 20.04.2018 634
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 444
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 425
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 534
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 486
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 366
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 528
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 611
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 434
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 413
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 505
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 533
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 449
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 431
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 400
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 450
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 438
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 369
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 443
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 395
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 548
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 589
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 420
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 404
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 382
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 397
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 516
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 401
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 433


Autor: PBW Krosno