Zestawienia bibliograficzne

Usługi

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Bezpieczeństwo cyfrowe (2015-2023) Anna Reiss-Hejnar 18.04.2023 71
Oblicza samotności (2010-2023) Elżbieta Słowik 31.03.2023 66
Edukacja włączająca (2020-2023) Marek Hejnowicz 31.03.2023 132
Scenariusze lekcji wychowawczych dla szkół podstawowych (2000– 2023) Paulina Więckowska 31.03.2023 112
Scenariusze lekcji wychowawczych w szkole średniej (2000-2023) Paulina Więckowska 31.03.2023 104
Roszczeniowy rodzic – asertywny nauczyciel (2004-2022) Beata Szczepanik 07.03.2023 118
Kazimiera Iłłakowiczówna (1892 -1983) : w 40. rocznicę śmierci bibliografia podmiotowo-przedmiotowa Grażyną Jędryczka 17.02.2023 90
Powstanie styczniowe (2010-2023) Janina Pernal 13.02.2023 154
Biblioterapia (2008-2022) Małgorzata Kasza 13.02.2023 107
Cukrzyca (2010-2022) Krystyna Biernacka, Julia Sworst 14.01.2023 160
Edukacja prozdrowotna (2015-2022) Beata Szczepanik 14.01.2023 190
Samobójstwo (2010-2022) Krystyna Biernacka, Julia Sworst 14.01.2023 146
Fonoholizm (2010-2022) Marek Hejnowicz 04.01.2023 256
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna (2012-2022) Małgorzata Kasza 17.12.2022 150
Poczucie własnej wartości (2010-2022) Marek Hejnowicz 30.11.2022 327
Twórczość Marii Konopnickiej w edukacji polonistycznej (2000-2022) Janina Pernal 30.11.2022 154
Dzieci migrujące ( 2010-2022) Krystyna Biernacka 30.11.2022 182
Zdrowie psychiczne (2010-2022) Beata Sawinda 14.11.2022 171
Agresja rosyjska na Ukrainę (2022) Marek Hejnowicz 13.10.2022 356
Pozytywna dyscyplina (2000-2022) Anna Reiss-Hejnar 13.10.2022 211
Metoda Montessori w edukacji i wychowaniu (2003-2022) Małgorzata Kasza 13.10.2022 222
Terroryzm- zwalczanie (2010-2020) Beata Sawinda 08.10.2022 215
Nauczanie zintegrowane (2015-2022) Beata Szczepanik 30.09.2022 288
Patologie społeczne (2010-2021) Paulina Więckowska 30.09.2022 265
Dwujęzyczność małego dziecka Krystyna Biernacka 15.09.2022 339
Rodzina dysfunkcyjna (2015-2022) Małgorzata Kasza 07.09.2022 387
100. Rocznica Powstania Instytutu Pedagogiki Specjalnej (Maria Grzegorzewska) Janina Pernal 19.08.2022 260
Lucy Maud Montgomery (1874-1942). 80-ta rocznica śmierci Krystyna Biernacka 09.08.2022 298
Program 500+ (2018-2022) Krystyna Biernacka 09.08.2022 286
Przemoc w rodzinie (2015-2022) Małgorzata Kasza 25.07.2022 304
Diagnostyka medyczna (2010-2022) Elżbieta Słowik 14.06.2022 300
Gry i zabawy ruchowe latem (2005-2022) Anna Reiss-Hejnar 14.06.2022 297
Tolerancja (2005-2021) Paulina Więckowska 17.05.2022 330
Kompetencje społeczne dzieci i młodzieży ( 2013-2021) Małgorzata Kasza 09.05.2022 406
Placówki opiekuńczo - wychowawcze (2010–2021) Paulina Więckowska 04.05.2022 321
Dietetyka. Zdrowe odżywianie (2010-2021) Beata Sawinda 28.04.2022 360
Wycieczki szkolne (2000 – 2021) Paulina Więckowska 14.04.2022 320
Wisława Szymborska (1923 – 2012) Grażyną Jędryczka 07.03.2022 408
Konflikty i ich rozwiązywanie (2010-2021) Małgorzata Kasza 07.03.2022 591
Zarządzanie kryzysowe (2011-2021) Beata Szczepanik 10.12.2021 839
Emocje – zaburzenia( 2015–2020) Beata Sawinda 18.10.2021 730
Rodzicielstwo (2010-2021) Beata Szczepanik 18.09.2021 673
Edukacja ekologiczna (2010-2021) Elżbieta Słowik 01.09.2021 866
Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944) Piotr Boczar 30.07.2021 554
Dziecko niepełnosprawne umysłowo 2015-2021 Krystyna Biernacka 23.07.2021 685
Rodzina wielodzietna (2010-2020) Marek Hejnowicz 02.07.2021 885
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (2010-2021) Krystyna Biernacka 02.07.2021 885
Mnemotechniki - czyli techniki zapamiętywania (2010-2021) Beata Sawinda 04.06.2021 740
Stefan Kardynał Wyszyński (1901 – 1981) Grażyna Jędryczka 28.05.2021 880
Resocjalizacja (2010–2020) Paulina Więckowska 09.04.2021 952
Autyzm – terapia (2016-2021) Małgorzata Kasza 29.03.2021 843
Autyzm (2016-2021) Elżbieta Słowik 29.03.2021 675
Alkoholizm (2011 – 2020) Paulina Więckowska 13.03.2021 778
Dziecko z alkoholowym zespołem płodowym (FAS) (2010 -2020) Beata Sawinda 10.03.2021 1161
Żołnierze wyklęci (2010-2020) Marek Hejnowicz 01.03.2021 837
Myślenie twórcze (2015-2020) Beata Szczepanik 04.02.2021 791
Terapia poznawczo-behawioralna (2010-2020) Krystyna Biernacka 04.02.2021 733
Alkoholizm ( 2000 – 2010) Paulina Więckowska 14.12.2020 801
Cyberprzemoc (2010-2020) Beata Szczepanik 11.12.2020 964
Integracja percepcyjno-motoryczna (2010–2020) Beata Sawinda 27.10.2020 797
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży (2010-2020) Małgorzata Kasza 29.09.2020 743
Korekcja mowy ( 2015-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Głód 29.09.2020 753
Wychowanie patriotyczne (2010-2020) Marek Hejnowicz 29.09.2020 752
Czytanie ze zrozumieniem : zestawienie bibliograficzne w wyborze ( 2000-2020) Sabina Szklarska 17.09.2020 800
Afazja (2010-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Janusz 17.09.2020 855
Ziemia Brzozowska Elżbieta Szul 03.08.2020 940
Gry i zabawy dla dzieci (2010 – 2020) Paulina Więckowska 16.07.2020 1058
Wychowanie w przedszkolu 2010-2020 Krystyna Biernacka 06.07.2020 1217
Choroby nowotworowe (2005-2020) Piotr Boczar 03.07.2020 2359
Socjoterapia (2010-2020) Elżbieta Szul 05.06.2020 1003
Jan Paweł II – encykliki, homilie i przemówienia Grażyna Jędryczka 20.05.2020 1266
Wychowanie do wartości (2010-2020) Marek Hejnowicz 13.05.2020 994
Psychoterapia (2010-2020) Beata Szczepanik 30.04.2020 1203
Czas wolny dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne Małgorzata Penar 24.04.2020 2203
Terapia zabawą Małgorzata Kasza 22.04.2020 888
Samopoznanie i autoprezentacja (2005-2020) Małgorzata Kasza 21.04.2020 931
Dopalacze (substancje odurzające) Małgorzata Penar 27.04.2020 951
Nauczanie zdalne Elżbieta Słowik 06.04.2020 962
Wypalenie zawodowe. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010–2020 Beata Sawinda 31.03.2020 2074
Opieka społeczna (2010-2020) Beata Szczepanik 30.03.2020 1078
Opieka paliatywna (2005-2018) Elżbieta Słowik 27.03.2020 987
Depresja. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010-2020 Krystyna Biernacka 27.03.2020 1786
Żłobki – organizacja i działalność ( 2006-2020) Sabina Szklarska 21.12.2020 918
Otyłość – profilaktyka i terapia ( 2010-2019) Małgorzata Kasza 24.02.2020 1082
Fonoholizm (w wyborze 2010-2019) Sabina Szklarska 24.02.2020 917
Autyzm – terapia 2007-2019 Małgorzata Kasza 10.01.2020 1028
Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów 2000-2019 Katarzyna Materna 13.11.2019 1442
Gry edukacyjne (2009-2019) Małgorzata Kasza 04.11.2019 1287
Uzależnienia dzieci i młodzieży 2007-2019 Krystyna Biernacka 29.10.2019 1082
Dzieci i młodzież w świecie emocji (2000-2019) Katarzyna Materna 18.07.2019 1336
Gry planszowe w edukacji (1997 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 1650
Techniki relaksacyjne (2000 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 1532
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń (2013-2019) Małgorzata Kasza 29.04.2019 1195
Motyw nieuleczalnej choroby w filmie Katarzyna Materna 18.03.2019 1375
Ziołolecznictwo Paulina Więckowska 18.03.2019 1819
Edukacja integracyjna i włączająca (2010 – 2018) Beata Sawinda 06.03.2019 1907
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 1170
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 1522
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 1351
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 1558
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 1337
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 1153
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 1437
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 1637
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 1807
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 1843
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 1591
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 1238
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 1797
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 1206
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 1389
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 1843
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 1563
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 1692
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 2135
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 1775
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 1416
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 2046
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 1435
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 1572
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 1312
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 2709
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 1736
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 2369
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 1551
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 2221
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 1356
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 1487
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 2191
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 1611
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 1734
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 1612
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 1435
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 1421
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 1537
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 1995
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 1981
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 1384
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 1698
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 1534
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 1579
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 1947
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 1538
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 1582
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 1481
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 1920
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 1322
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 1451
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 1739
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 1816
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 1454
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 1420
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 1431
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 1487
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 1617
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 1326
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 1454
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 1418
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 2003
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 2086
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 1463
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 1479
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 1296
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 1306
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 1697
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 1317
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 1680


Autor: PBW Krosno