Zestawienia bibliograficzne

Usługi

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 34
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 23
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 21
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 42
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 15
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 54
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 81
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 69
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 160
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 63
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 91
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 48
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 44
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 75
Wolontariat Beata Szczepanik 15.05.2018 69
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 51
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 62
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 67
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 48
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 56
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 60
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 119
Ojcostwo Małgorzata Penar 14.05.2018 58
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 126
Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 2008-2017 Elżbieta Romowicz 20.04.2018 71
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 59
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 44
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 63
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 66
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 40
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 76
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 75
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 49
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 44
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 53
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 53
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 47
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 52
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 44
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 45
Bezpieczeństwo publiczne Katarzyna Materna 26.03.2018 61
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 48
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 42
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 45
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 40
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 78
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 56
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 52
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 51
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 42
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 46
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 66
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 52
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 54


Autor: PBW Krosno