Zestawienia bibliograficzne

Usługi

Nazwa zestawienia Autor Data Wyświetlenia
Cyberprzemoc (2010-2020) Beata Szczepanik 11.12.2020 85
Integracja percepcyjno-motoryczna (2010–2020) Beata Sawinda 27.10.2020 56
Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży (2010-2020) Małgorzata Kasza 29.09.2020 65
Korekcja mowy ( 2015-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Głód 29.09.2020 52
Wychowanie patriotyczne (2010-2020) Marek Hejnowicz 29.09.2020 99
Czytanie ze zrozumieniem : zestawienie bibliograficzne w wyborze ( 2000-2020) Sabina Szklarska 17.09.2020 84
Afazja (2010-2020) Krystyna Biernacka, Natalia Janusz 17.09.2020 91
Ziemia Brzozowska Elżbieta Szul 03.08.2020 134
Gry i zabawy dla dzieci (2010 – 2020) Paulina Więckowska 16.07.2020 199
Wychowanie w przedszkolu 2010-2020 Krystyna Biernacka 06.07.2020 198
Choroby nowotworowe (2005-2020) Piotr Boczar 03.07.2020 209
Socjoterapia (2010-2020) Elżbieta Szul 05.06.2020 208
Jan Paweł II – encykliki, homilie i przemówienia Grażyna Jędryczka 20.05.2020 253
Wychowanie do wartości (2010-2020) Marek Hejnowicz 13.05.2020 269
Psychoterapia (2010-2020) Beata Szczepanik 30.04.2020 453
Czas wolny dzieci i młodzieży - zestawienie bibliograficzne Małgorzata Penar 24.04.2020 357
Terapia zabawą Małgorzata Kasza 22.04.2020 251
Samopoznanie i autoprezentacja (2005-2020) Małgorzata Kasza 21.04.2020 235
Dopalacze (substancje odurzające) Małgorzata Penar 27.04.2020 268
Nauczanie zdalne Elżbieta Słowik 06.04.2020 276
Wypalenie zawodowe. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010–2020 Beata Sawinda 31.03.2020 290
Opieka społeczna (2010-2020) Beata Szczepanik 30.03.2020 328
Opieka paliatywna (2005-2018) Elżbieta Słowik 27.03.2020 286
Depresja. Zestawienie bibliograficzne za lata 2010-2020 Krystyna Biernacka 27.03.2020 318
Żłobki – organizacja i działalność ( 2006-2020) Sabina Szklarska 21.12.2020 278
Otyłość – profilaktyka i terapia ( 2010-2019) Małgorzata Kasza 24.02.2020 281
Fonoholizm (w wyborze 2010-2019) Sabina Szklarska 24.02.2020 256
Autyzm – terapia 2007-2019 Małgorzata Kasza 10.01.2020 306
Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów 2000-2019 Katarzyna Materna 13.11.2019 601
Gry edukacyjne (2009-2019) Małgorzata Kasza 04.11.2019 451
Uzależnienia dzieci i młodzieży 2007-2019 Krystyna Biernacka 29.10.2019 411
Dzieci i młodzież w świecie emocji (2000-2019) Katarzyna Materna 18.07.2019 587
Gry planszowe w edukacji (1997 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 728
Techniki relaksacyjne (2000 - 2019) Katarzyna Materna 11.07.2019 631
Kreatywny nauczyciel – kreatywny uczeń (2013-2019) Małgorzata Kasza 29.04.2019 497
Motyw nieuleczalnej choroby w filmie Katarzyna Materna 18.03.2019 636
Ziołolecznictwo Paulina Więckowska 18.03.2019 711
Edukacja integracyjna i włączająca (2010 – 2018) Beata Sawinda 06.03.2019 714
Rozwój osobisty i samorealizacja 2013-2018 Małgorzata Kasza 14.02.2019 526
Bezdomność 2006-2018 Beata Szczepanik 14.02.2019 712
Telefonia komórkowa (2006-2018) Marek Hejnowicz 06.02.2019 640
Ludzie starzy 2013-2018 Sabina Szklarska 15.01.2019 808
Doradztwo zawodowe (2008-2018) Małgorzata Penar 03.01.2019 670
Ojcostwo 2004-2014 Beata Szczepanik 12.12.2018 527
Jasło i okolice 2009-2017 Grażyna Jędryczka 12.12.2018 691
Dziecko trudne 2008 -2017 Elżbieta Szul 12.12.2018 705
Przemoc i agresja w szkole 2010-2017 Agata Wajda - Paszkiewicz 12.12.2018 905
Scenariusze lekcji bibliotecznych 2010-2017 Beata Szczepanik 11.12.2018 828
Zespół Downa 2008 - 2018 Małgorzata Penar 11.12.2018 754
Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016 Janina Pernal 11.12.2018 577
Zespół Aspergera 2008-2018 Małgorzata Penar 05.12.2018 905
Wolontariat 2015-2018 Beata Szczepanik 07.11.2018 585
Asertywność 2009-2018 Małgorzata Penar 10.11.2018 681
Edukacja regionalna Marek Hejnowicz 24.10.2018 859
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Krystyna Biernacka 15.10.2018 793
Logopedia Anna Sebastiańska 04.10.2018 780
Pedagogika zabawy ( 2010-2018) Elżbieta Słowik 22.09.2018 971
Oligofrenopedagogika ( 2014-2017) Małgorzata Kasza 22.09.2018 684
Mobbing (2012-2018) Małgorzata Penar 22.09.2018 673
100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości 1988-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 1207
Dziecko niepełnosprawne w szkole 2008-2018 Małgorzata Penar 20.09.2018 722
Rodzice w szkole Paulina Więckowska 27.08.2018 701
Ocenianie kształtujące 2016-2017 Piotr Boczar 18.05.2018 634
Niepowodzenia szkolne Małgorzata Tajak 18.05.2018 1452
Mediacja i arbitraż Małgorzata Penar 18.05.2018 781
Zespół ADHD – nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci Agata Wajda-Paszkiewicz 18.05.2018 1269
ABC komunikacji i coachingu Małgorzata Kasza 18.05.2018 765
Edukacja zdrowotna: Irena Florczak 18.05.2018 1066
Zapobieganie przemocy w szkole 2015-2017 Małgorzata Kasza 15.05.2018 699
Zapobieganie przemocy w szkole 2004-2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 650
Wpływ mediów na psychikę i zachowanie dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 15.05.2018 1022
Wolontariat 2005-2014 Beata Szczepanik 15.05.2018 697
Gry komputerowe 2011-2017 Anna Sebastiańska 15.05.2018 958
Ocenianie kształtujące Małgorzata Kasza 15.05.2018 823
Mobbing Małgorzata Kasza 15.05.2018 780
Oligofrenopedagogika 2003 - 2013 Małgorzata Kasza 15.05.2018 692
Metody aktywizujące 2015-2017 Beata Szczepanik 15.05.2018 801
Metody aktywizujące 2004 - 2014 Małgorzata Kasza 15.05.2018 1035
Jasło i okolice Małgorzata Kasza 15.05.2018 1064
Ojcostwo 2015-2018 Małgorzata Penar 14.05.2018 701
Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży Elżbieta Szul 26.04.2018 846
Upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim 2008-2017 Elżbieta Romowicz 20.04.2018 1094
Jakość życia ludzi starszych Elżbieta Słowik 19.04.2018 768
Gry komputerowe 2005-2011 Katarzyna Materna 29.03.2018 765
Godzina wychowawcza Beata Szczepanik 19.04.2018 837
Edukacja patriotyczna i obywatelska Elżbieta Słowik 19.04.2018 776
Bezpieczeństwo publiczne (2013-2017) Katarzyna Materna 29.03.2018 672
Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym Romualda Wojnar 19.04.2018 836
Dzieci przewlekle chore w szkole Agata Wajda-Paszkiewicz 19.04.2018 1013
Dysleksja i dysgrafia 2014-2017 Elżbieta Słowik 19.04.2018 691
Dysleksja i dysgrafia 2004-2013 Małgorzata Kasza 19.04.2018 731
Dojrzałość szkolna Małgorzata Kasza 19.04.2018 802
Depresja u dzieci i młodzieży 2015 - 2018 Janina Pernal 27.03.2018 856
Depresja u dzieci i młodzieży 2001-2014 Janina Pernal 19.04.2018 727
Coaching 2015-2018 Beata Szczepanik 19.04.2018 724
Coaching 2004-2014 Beata Szczepanik 19.04.2018 704
Bioetyka Małgorzata Kasza 19.04.2018 747
Biblioterapia Katarzyna Materna 26.03.2018 712
Bezpieczny Internet Katarzyna Materna 26.03.2018 642
Bezpieczeństwo publiczne 2013-2017 Małgorzata Kasza 19.04.2018 728
Bariery dostępu do informacji. Lęk biblioteczny Krystyna Biernacka 19.04.2018 732
Autyzm Elżbieta Słowik 19.04.2018 906
Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży Krystyna Biernacka 19.04.2018 1157
Asertywność Beata Szczepanik 19.04.2018 726
Arteterapia Beata Szczepanik 19.04.2018 729
Anoreksja i bulimia (2013 - 2017) Małgorzata Penar 19.04.2018 663
Anoreksja i bulimia (2005-2012) Małgorzata Kasza 19.04.2018 652
ANIMALOTERAPIA – terapia z udziałem zwierząt Elżbieta Wilusz 19.04.2018 881
II wojna światowa w zbiorach PBW w Krośnie Elżbieta Szul 26.03.2018 713
Eurosieroctwo Elżbieta Wilusz 19.04.2018 743


Autor: PBW Krosno