TREŚĆ GŁÓWNA

Rekomendacje dla nauczycieli

Nowości - rekomendacje

NOWOŚCI PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W KROŚNIE - rekomendacje dla nauczycieli

Rekomendacje - nowości wrzesień 2018

Nowości - rekomendacje

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli . Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci