TREŚĆ GŁÓWNA

Tryb wyświetlania

Jasło

Opis alternatywny

Seminarium dla bibliotekarzy bibliotek szkolnych i publicznych - zaproszenie

Miejska Biblioteka Publiczna i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie Filia w Jaśle zapraszają 12 grudnia br. o godz. 10.00 na seminarium dla bibliotekarzy bibliotek szkolnych i publicznych " Biblioteka Miejscem samodzielności, kreatywności i innowacyjności

Jasło

Opis alternatywny

E-usługi w bibliotece pedagogicznej

W dniu 22 listopada br. uczennice kl. I „hs” z Medyczno - Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle uczestniczyły w zajęciach bibliotecznych w jasielskiej Filii PBW w Krośnie.

Jasło

Opis alternatywny

Międzynarodowy Dzień Tolerancji z jasielską Filią

16 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją w 1995 roku z inicjatywy UNESCO. Włączając się w obchody tego Dnia Beata Szczepanik nauczyciel bibliotekarz jasielskiej Filii

Jasło

Opis alternatywny

Uzależnienie od mediów – pedagogizacja rodziców

W dniu 15 listopada br. Beata Szczepanik nauczyciel bibliotekarz jasielskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie uczestniczyła w zorganizowanym w Zespole Szkół Miejskich nr 6 w Jaśle spotkaniu z rodzicami,

Jasło

Opis alternatywny

Internet i nowe media – szanse i zagrożenia

14 listopada br. nauczyciel bibliotekarz jasielskiej Filii PBW w Krośnie Beata Szczepanik poprowadziła dla uczniów kl. III „a” z Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle zajęcia edukacyjne na temat bezpieczeństwa i zagrożeń