Usługi informacyjno - bibliograficzne

UsługiBiblioteka świadczy usługi informacyjne i bibliograficzne dla wszystkich czytelników. Działalność informacyjną prowadzą odpowiednio do swoich możliwości wszystkie agendy Biblioteki, jednak komórką wyspecjalizowaną i koordynującą w tym zakresie jest Wydział Informacyjno-Bibliograficzny.

Wydział Informacyjno - Bibliograficzny prowadzi następujące usługi:
- udziela informacji  bibliotecznych, katalogowych,  bibliograficznych i rzeczowych bezpośrednio, telefonicznie i on-line ze wszystkich dziedzin wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki i nauk pokrewnych oraz wiedzy o regionie na podstawie bogatego księgozbioru podręcznego, katalogów, kartotek, komputerowych baz danych i innych materiałów, 
- opracowuje tematyczne zestawienia, tworzy własne bazy danych /kartoteki zagadnieniowe/, 
- opracowuje "Wykaz nabytków pedagogicznych".

   Wydział Informacyjno - Bibliograficzny
         ul. Grodzka 45B , I piętro
         
     tel. (013) 43215 72

czynny:
  od poniedziałku do piątku  9.00 - 18.00
              środa - nieczynny
              sobota -  9.00 - 13.00

Autor: Katarzyna Materna