Usługi informacyjno - bibliograficzne

UsługiBiblioteka świadczy usługi informacyjne i bibliograficzne dla wszystkich czytelników. Działalność informacyjną prowadzą odpowiednio do swoich możliwości wszystkie agendy Biblioteki, jednak komórką wyspecjalizowaną i koordynującą w tym zakresie jest Informatorium.

Informatorium prowadzi następujące usługi:
- udziela informacji  bibliotecznych, katalogowych,  bibliograficznych i rzeczowych bezpośrednio, telefonicznie i on-line ze wszystkich dziedzin wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki i nauk pokrewnych oraz wiedzy o regionie na podstawie bogatego księgozbioru podręcznego, katalogów, kartotek, komputerowych baz danych i innych materiałów, 
- opracowuje tematyczne zestawienia, tworzy własne bazy danych /kartoteki zagadnieniowe/.


    Informatorium
         ul. Grodzka 45B , I piętro
         
     tel. (013) 43215 72 wew. 23

czynny:
  od poniedziałku do piątku  8.00 - 18.00
                           sobota - 8.00 - 15.00

Autor: Katarzyna Materna