Dane teleadresowe

Kontakt

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie
ul. Grodzka 45B 
38-400 Krosno 
tel. 13 43-215-72 fax. 13 43-219-58
e-mail: krosno@pbw.org.pl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie

Biblioteka

Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie 
mgr Małgorzata Szybiak
tel. 13 43-215-72

Wicedyrektor
mgr Romualda Wojnar
tel. 13 43 215 72 w. 26


Ksiegowość

Główna Księgowa

mgr Iwona Kozielec
tel. 13 43-215-72 wew. 21
iwona.kozielec@pbw.org.pl

Księgowa
mgr Gabriela Jastrzębska
13 43-215-72 wew. 21
gabriela.jastrzebska@pbw.org.pl

Inspektor Ochrony Danych
Karol Batorski
iodko@pbw.org.pl

Koordynator do spraw dostępności
Małgorzata Tajak
13 43-215-72 wew. 23
malgorzata.tajak@pbw.org.pl


Konto do wpłat czytelników :

Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Regionalne Centrum Korporacyjne w Rzeszowie, ul. T. Rejtana 53 b, 35-036 Rzeszów. 
Nr  47 1020 4391 0000 6202 0158 9712 
Wpłaty bez prowizji : 
1. PBW w Krośnie PKO Bank Polski Oddział 1 w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 3, PKO Bank Polski Oddział 2 w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Słowackiego 4.
2. Filia Brzozów PKO Bank Polski Oddział 1 w Brzozowie, 36-200 Brzozów, ul. Kazimierzowska 1.
3. Filia Jasło PKO Bank Polski Oddział 1 w Jaśle, 38-200 Jasło, ul. Staszica 23.
4. Filia Sanok PKO Bank Polski Oddział 1 w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Kościuszki 25,
PKO Bank Polski Oddział 2 w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Traugutta 9.
5. Filia Lesko PKO Bank Polski Oddział 1 w Lesku, 38-600 Lesko, ul. Ossolińskich 1.
6. Filia Ustrzyki Dolne PKO Bank Polski Oddział 1 w Ustrzykach Dolnych, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Bełska 10. 
 
SEKRETARIAT 

ul. Grodzka 45B
38-400 Krosno
tel. 13 43-215-72 wew. 20; fax. 13 43-219-58
e-mail:krosno@pbw.org.pl
 
WYDZIAŁ UDOSTEPNIANIA ZBIORÓW
ul. Grodzka 45B
38-400 Krosno
tel. 13 43-215-72 wew.25
wypożyczanie międzybiblioteczne : 
e-mail:wypmbk@pbw.org.pl
Kierownik Wydziału
mgr Krystyna Biernacka
e-mail: krystyna.biernacka@pbw.org.pl


WYDZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW
ul. Grodzka 45B
38-400 Krosno
tel. 13 43-215-72 wew. 26 i24 fax. 13 43-219-58
Wicedyrektor
mgr Romualda Wojnar
e-mail: romualda.wojnar@pbw.org.plFILIE 

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KROŚNIE FILIA W JAŚLE
ul. Plac Żwirki i Wigury 9, 38-200 Jasło
tel. 13 44-632-47
Kierownik filii: mgr Grażyna Jędryczka
e-mail: jaslo@pbw.org.plPEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KROŚNIE FILIA W BRZOZOWIE
ul. Parkowa 13
36-200 Brzozów
tel. 13 43-418-08
Kierownik filii : mgr Elżbieta Szul
e-mail: brzozow@pbw.org.plPEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KROŚNIE FILIA W SANOKU
ul. Sadowa 12, 38-500 Sanok
tel. 13 46-321-82
Kierownik filii:mgr Irena Florczak
e-mail: sanok@pbw.org.pl PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KROŚNIE FILIA W LESKU
al. Jana Pawła II 18a,
38-600 Lesko
tel. 13 46-981-60
Kierownik filii: mgr Paulina Więckowska
e-mail:lesko@pbw.org.plPEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KROŚNIE FILIA W USTRZYKACH DOLNYCH
ul. Bełska 22,
38-700 Ustrzyki Dolne
tel. 13 46-124-88
Nauczyciel bibliotekarz mgr Beata Sawinda
e-mail:ustrzyki@pbw.org.pl


Autor: PBW Krosno