Usługi reprograficzne

Usługi

Usługi reprograficzne
wykonuje się w:

    Czytelnia Ogólna 
         ul. Grodzka 45B , I piętro
         
     tel. (013) 43215 72

Rodzaj usług:
KSERO
Odbitki kserograficzne jednostronne i dwustronne (czarno-białe)
Format: A-4, A-3


Usługi reprograficzne są płatne. Pobieranie opłat jest zgodne z art. 14 ust. 2 Ustawy
o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r. Opłaty określa cennik wprowadzony zarządzeniem  Dyrektora PBW w Krośnie.
Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83 z późniejszymi zm.).
Nie wykonuje się odbitek kserograficznych z oprawnych roczników gazet i czasopism powyżej formatu A4. Wykonanie odbitki z dokumentów wydanych przed 1945 r. wymaga uzyskania indywidualnej zgody.

Autor: Katarzyna Materna