Usługi reprograficzne

Usługi

Biblioteka oferuje możliwość kserowania i skanowania zbiorów oraz drukowania plików z komputerów dostępnych w Czytelni Multimedialnej i w Filiach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie.

Usługi reprograficzne wykonuje się w: 
Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie i jej Filiach

Rodzaj usług:

KSERO

Odbitki kserograficzne jednostronne i dwustronne 
Format: A-4, A-3
 
SKANOWANIE
Format: A-4, A-3
 
WYDRUKI KOMPUTEROWE
Format: A-4, A-3
 
INTERNETOWE ZAMAWIANIE SKANÓW /E-USŁUGI/
Zarejestrowany Czytelnik może poprzez katalog elektroniczny zamówić skan artykułu z czasopisma lub fragment książki. Po wykonaniu skanu  plik można pobrać poprzez katalog elektroniczny, w portalu biblioteki w chmurze bibliotecznej. Jednorazowo Czytelnik może zamówić 25 stron skanu dokumentu (jednakże ilość stron nie może przekraczać 30% całości książki bądź innego dokumentu)

INTERNETOWE ZAMAWIANIE KSEROKOPII  /E-USŁUGI/
Czytelnik po zalogowaniu się na swoje konto może zamówić wykonanie kserokopii artykułów z czasopism lub fragmentów książek.  Po uiszczeniu opłaty za usługę kserokopie mogą być wysłane za pośrednictwem kuriera lub czekać w wybranej bibliotece na osobisty odbiór.

CENNIK

Wydruk/kserokopia A4 mono        0,10zł
Wydruk/kserokopia A4 kolor         0,60 zł
Wydruk/kserokopia A4 grafika      1,50 zł
Wydruk/kserokopia A3 mono        0,20 zł
Wydruk/kserokopia A3 kolor         1,20 zł
Wydruk/kserokopia A3 grafika -    3,00 zł

   
WYDRUKI I KSEROKOPIE KOLOROWE WYKONUJE : 

     Czytelnia Multimedialna, Czytelnia Ogólna
                  ul. Grodzka 45B , I piętro         
       tel. (013) 43215 72
    pbwkrosnoczyt@pzpw.pl


Można zamówić wykonanie kserokopii lub skanu wyłącznie ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie. Pobieranie opłat za usługi reprograficzne jest zgodne z art. 14 ust. 2 Ustawy o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r. Opłaty określa cennik wprowadzony zarządzeniem  Dyrektora PBW w Krośnie.
Usługi wykonywane są zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83 z późniejszymi zm.).
Nie wykonuje się odbitek kserograficznych z oprawnych roczników gazet i czasopism powyżej formatu A4. Wykonanie odbitki z dokumentów wydanych przed 1945 r. wymaga uzyskania indywidualnej zgody.

Autor: Katarzyna Materna