TREŚĆ GŁÓWNA

Sieć współpracy

Sieć Współpracy

4 listopada 2013 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie powstał zespół „Sieć współpracy i samokształcenia przy PBW w Krośnie.