TREŚĆ GŁÓWNA

Statut

O bibliotece


Statut Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej
Schemat organizacyjny

O bibliotece

Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie mgr Małgorzata Szybiak malgorzata.szybiak@pbw.org.pl

Zbiory

O bibliotece

Biblioteka Pedagogiczna w Krośnie gromadzi książki, czasopisma pedagogiczne, regionalne oraz materiały audiowizualne pod kątem potrzeb jej użytkowników a w szczególności:1) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych w języku polskim