TREŚĆ GŁÓWNA

Schemat organizacyjny

O bibliotece

Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie Małgorzata Szybiak malgorzata.szybiak@pbw.org.pl

Regulamin Organizacyjny

O bibliotece

Regulamin OrganizacyjnyPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie i jej Filii                                                   

Statut

O bibliotece


Statut Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej
Zbiory

O bibliotece

Biblioteka Pedagogiczna w Krośnie gromadzi książki, czasopisma pedagogiczne, regionalne oraz materiały audiowizualne pod kątem potrzeb jej użytkowników a w szczególności:1) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych w języku polskim