Filia w Brzozowie

Filie


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie 
Filia w Brzozowie przy Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie
  ul. Parkowa 13
       36-200 Brzozów
  504 778 917
  pbwbrzozow@pzpw.pl


PBW w Krośnie Filia w Brzozowie

Filia w Brzozowie
BIBLIOTEKA CZYNNA:
Poniedziałek: 10.00 : 17.00
Wtorek: 10.00 : 17.00
Środa: 8.00 - 15.00
Czwartek: 10.00 : 17.00
Piątek: 10.00 : 17.00
Sobota: nieczynna

PRACOWNICY:
Kierownik filii: Elżbieta Szul
Nauczyciel bibliotekarz: Piotr Boczar
Pracownik obsługi: Barbara Bąk

RYS HISTORYCZNY BIBLIOTEKI 
Początki biblioteki sięgają roku 1954. Zalążkiem brzozowskiej biblioteki była Biblioteka Inspektoratu Oświaty, pierwszy wpis do inwentarza książek został naniesiony 14 kwietnia 1954 r. Biblioteka kilkakrotnie zmieniała lokal, od 1 sierpnia 2012 r. znajduje się na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Parkowej 13. Zlokalizowana jest w pobliżu Szkoły Podstawowej i parku miejskiego.
Filia posiada największe zbiory literatury naukowej i pedagogiczno-psychologicznej w powiecie brzozowskim (35 330 woluminów, stan na 31.08.2012 r.) W placówce gromadzone są różne rodzaje dokumentów, głownie książki i czasopisma, a także materiały audiowizualne. Pod względem tematycznym dominuje literatura pedagogiczna, psychologiczna i socjologiczna. Biorąc pod uwagę potrzeby czytelników biblioteka gromadzi coraz więcej publikacji naukowych i popularnonaukowych z różnych dziedzin wiedzy. W 2005 r. zostały rozpoczęte prace związane z komputeryzacją zbiorów. Obecnie wszystkie książki zostały opracowane komputerowo, można je przeglądać i zamawiać korzystając z Katalogu OPAC. 
W placówce organizowane są lekcje biblioteczne dla uczniów różnych poziomów kształcenia. Biblioteka promuje twórców regionalnych i uzdolnionych plastycznie uczniów. W czytelni wystawiane są prace malarskie, graficzne, fotograficzne, rzeźby i kolekcje. Odbyły się m. in. wystawy: prac olejnych Piotra Worońca, grafik Agaty Bałuszyńskiej, prac Teresy Sieńczak, fotografii przyrodniczej Bartosza Dubiela. 
Organizujemy także wernisaże, spotkania z poezją i konkursy o zasięgu powiatowym.

Autor: Katarzyna Materna