TREŚĆ GŁÓWNA

Konkursy

Bank pomysłów i dobrych praktyk

Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami konkursów o różnej tematyce. Nasze propozycje adresowane są do nauczycieli bibliotekarzy, a głównym naszym celem jest wymiana doświadczeń i dzielenie się ciekawymi pomysłami.

Materiały różne

Bank pomysłów i dobrych praktyk

„Czytać każdy może” i „Książka jest dobra na wszystko”

Materiały dydaktyczne

Bank pomysłów i dobrych praktyk

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami dydaktycznym. Głównym naszym celem jest wymiana doświadczeń i dzielenie się ciekawymi pomysłami.

Publikacje

Bank pomysłów i dobrych praktyk

Zapraszamy do zapoznania się z ”Biuletynem informacyjnym ”Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie oraz z "Informatorem o nabytkach  PBW Filii w Jaśle.