TREŚĆ GŁÓWNA

"Słowa mają wielką moc"

Biblioterapia

"Słowa mają wielką moc" - to nowy cykl, który przygotowują nauczyciele bibliotekarze dla wszystkich tych, którzy chcieliby wykorzystywać biblioterapię w pracy wychowawczej

Bajkoterapia

Biblioterapia

Bajkoterapia jest jedną z metod wspomagania i terapii wykorzystywaną do pracy z dziećmi. Najważniejszym celem bajkoterapii jest redukcja

Książka lekiem na całe zło

Biblioterapia

Książka jest jak lekarstwo na konkretny problem. Jeśli ktoś z bliskiego otoczenia lub Ty sam jesteście uwikłani w problem związany z agresją, zapanowaniem nad