Zespoły jakości

O bibliotece
LP

Zespół


Tematyka prac Zespołu

Osoby do kontaktu

1.

Ds. tworzenia aktów prawa wewnętrznego

·    opracowywanie projektów aktów wewnętrznego prawa bibliotecznego (statutu, regulaminów, umów, porozumień itp.)

Piotr Boczar

tel. 13-43-418-08

 

2

Ds. analizy jakościowej pracy Biblioteki

·    przeprowadzanie badań jakościowych pracy biblioteki

·    analiza statystyk dot. gromadzenia,
opracowania i udostępniania zbiorów

Elżbieta Wilusz

tel. 13-43-215-72 wew. 23

 
 
 

3

Ds. ewaluacji

·   opracowywanie projektu ewaluacji pracy biblioteki, harmonogramu, narzędzi badawczych itp.

·   analiza materiału badawczego, opracowywanie raportu z badań

Romualda Wojnar

tel. 13-43-215-72 wew. 26

 
 
 
 

4

Ds. kultury organizacji i komunikacji z użytkownikiem

·   opracowywanie nowych rozwiązań usprawniających proces komunikacji z czytelnikiem oraz dotyczących przestrzeni bibliotecznej (np. wsparcie informacyjne dla czytelnika)

·   badania satysfakcji użytkowników i potrzeb w zakresie usług bibliotecznych

 

     opracowywanie projektów zmierzających do poprawy kultury organizacjipracy w bibliotecezwiązanych z elementami istotnymi dla funkcjonowania biblioteki np. wizerunek bibliotekarza, style zachowania, kodeks etyki.

 

 

Janina Pernal

tel. 13-43-215-72 wew. 25

 

5

Ds. promocji Biblioteki

·    opracowywanie strategii promocyjnej Biblioteki

·    przygotowywanie projektów promocyjnych

Małgorzata Tajak

tel. 13-43-215-72 wew. 23

 

Autor: Katarzyna Materna