Zespoły jakości

O bibliotece

LP Zespół Tematyka prac zespołu Osoby do kontaktu
1. Ds. tworzenia aktów prawa wewnętrznego
 • opracowywanie projektów aktów wewnętrznego prawa bibliotecznego (statutu, regulaminów, umów, porozumień itp.)

Piotr Boczar
tel. 13-43-418-08

2. Ds. analizy jakościowej pracy Biblioteki
 • przeprowadzanie badań jakościowych pracy biblioteki
 • analiza statystyk dot. gromadzenia,
 • opracowania i udostępniania zbiorów
Elżbieta Wilusz
tel. 13-43-215-72 wew. 26
3. Ds. ewaluacji
 • opracowywanie projektu ewaluacji pracy biblioteki, harmonogramu, narzędzi badawczych itp.
 • analiza materiału badawczego, opracowywanie raportu z badań
Romualda Wojnar
tel. 13-43-215-72 wew. 26
4. Ds. kultury organizacji i komunikacji z użytkownikiem
 • opracowywanie nowych rozwiązań usprawniających proces komunikacji z czytelnikiem oraz dotyczących przestrzeni bibliotecznej (np. wsparcie informacyjne dla czytelnika)
 • badania satysfakcji użytkowników i potrzeb w zakresie usług bibliotecznych
 • opracowywanie projektów zmierzających do poprawy kultury organizacjipracy w bibliotecezwiązanych z elementami istotnymi dla funkcjonowania biblioteki np. wizerunek bibliotekarza, style zachowania, kodeks etyki.
Janina Pernal
tel. 13-43-215-72 wew. 23
5. Ds. promocji Biblioteki
 • opracowywanie strategii promocyjnej Biblioteki
 • przygotowywanie projektów promocyjnych
Małgorzata Tajak
tel. 13-43-215-72 wew. 23

Autor: Katarzyna Materna