Wypożyczanie

Usługi

Biblioteka udostępnia swoje zbiory na zewnątrz osobom uprawnionym , posiadającym kartę czytelnika.
Zakres tematyczny posiadanego księgozbioru obejmuje: 
-  pedagogikę (ogólną, społeczną, specjalną, metodykę wychowania, metodykę nauczania poszczególnych przedmiotów), 
-  organizację instytucji oświatowych, 
-  psychologię i socjologię, 
-  nauki społeczno-polityczne, ekonomiczne, prawne, 
-  dzieła naukowe i popularnonaukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy, 
-  wydawnictwa z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, pracy z czytelnikiem i czytelnictwa, 
-  literaturę piękną i historię literatury, 
-  programy nauczania dla przedszkoli, szkół podstawowych, zawodowych i specjalnych, 
-  wydawnictwa regionalne
 
Prawo do korzystania z Wypożyczalni mają wszyscy zainteresowani zbiorami Biblioteki, a w szczególności:
1)     nauczyciele i pracownicy oświaty;
2)     studenci zamieszkujący na terenie województwa podkarpackiego, studiujący na uczelniach całego kraju;
3)     studenci studiujący na uczelniach znajdujących się na ternie województwa podkarpackiego;
4)     uczniowie.
 
Zamówienia i rezerwacje na zbiory można składać  w formie elektronicznej z każdego komputera zewnętrznego, jak również z  terminali bibliotecznych.

  Wypożyczalnia
         ul. Grodzka 45B , parter
         
   tel. 013 43215 72

czynna:  od poniedziałku do piątku  8.00 - 18.00
                              sobota -  8.00 - 15.00

Autor: Katarzyna Materna