Filia w Lesku

Filie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie 
Filia w Lesku przy Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie


  al. Jana Pawła II 18a
       38-600 Lesko 
  13 46 981 60
  lesko@pbw.org.pl


PBW Filia w Lesku

Filia w Lesku
BIBLIOTEKA CZYNNA:
Poniedziałek - piątek 9.00 - 16.00
Środa 8.00 - 15.00 ,
Sobota - nieczynna

PRACOWNICY:
Kierownik filii : Paulina Więckowska

RYS HISTORYCZNY BIBLIOTEKI
Biblioteka Pedagogiczna w Lesku wpisała się na stałe w krajobraz społeczno –kulturalny miasta i regionu w drugim kwartale 1954 roku. Została zorganizowana przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie jako jedna z jej filii. 
W 1975r. w związku z reformą administracyjną kraju Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa została przemianowana na Filię Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie. W swojej historii Biblioteka wielokrotnie zmieniała swoje miejsce. Początkowo mieściła się w biurze Inspektoratu Szkolnego i prowadzona była przez pracownika inspektoratu. W 1966r. przeprowadzono zbiory do osobnego lokalu mieszczącego się przy ul. Plac Konstytucji 3-go Maja ( Biała Szkoła), a w grudniu 1969 r. biblioteka zmieniła pomieszczenia w tym samym budynku na większy lokal.  W lutym 1995 r. biblioteka została przeniesiona do budynku przy ul. Rynek 1. Dobra sytuacja lokalowa nie trwała jednak długo, gdyż w październiku 1998r. placówka musiała opuścić zajmowany lokal. Biblioteka znalazła swoje nowe miejsce u boku powstałego swoistego centrum oświatowego w budynku przy ul. Wincentego Pola 1.

Autor: Katarzyna Materna