Filia w Ustrzykach Dolnych

Filie

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie 
Filia w Ustrzykach Dolnych przy Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie ul. Bełska 22,
      38-700 Ustrzyki Dolne
 13 46 124 88;  504 778 927
     


PBW Filia w Ustrzykach Dolnych

Filia w Ustrzykach DolnychBIBLIOTEKA CZYNNA : 
Poniedziałek 9.00 - 16.00
Wtorek 8.30 - 15.30
Środa 8.30 - 15.30
Czwartek 8.30 - 15.30
Piątek 8.30 - 15.30
Sobota - nieczynna

PRACOWNICY:
Kierownik: Beata Sawinda


RYS HISTORYCZNY BIBLIOTEKI 
Początki działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej filii w Ustrzykach Dolnych sięgają lat 50-tych. Pierwszą książkę wpisano do księgi inwentarzowej 23 października 1954 roku.
Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa rozwijała swoją działalność w pierwszych latach swego istnienia jako filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie, która uzupełniała jej księgozbiór, prenumerowała dla niej czasopisma. Biblioteka mieściła się w budynku przy Wydziale Oświaty Prezydium Powiatowej Rady Narodowej przy ul. l-go Maja do roku 1963.
Było tak do 1959 roku, w którym to nastąpiło przekazanie Inspektoratom Oświaty powiatowej biblioteki przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką.
Pierwszym kierownikiem Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej była pani Olga Dobrowolska. W chwili otwarcia biblioteka liczyła 100 woluminów. Czynna była dwa razy w tygodniu: w środy i soboty. W 1964 roku  przeniesiono bibliotekę  do  budynku przy  sali  gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym. W 1964 księgozbiór liczył 4028 książek. Kierownikiem od 1 stycznia 1963 do 1 lipca 1963 roku była pani Helena Gładysz. Od 1 października  1963 do 31 października 1992 roku kierownikiem biblioteki była Zofia Postołowska. Od 1 listopada 1992 nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika filii, kierownikiem została pani Elżbieta Romowicz, którą sprawowała  ją do 31.08.2018r.
Od 15 października 2018 r. funkcję p.o. kierownika Filii w Ustrzykach Dolnych powierzono Irenie Florczak kierownikowi Filii w Sanoku. Na stanowisko nauczyciela bibliotekarza ustrzyckiej filii zatrudniono Beatę Sawindę, która od 1 września 2021 br. przejęła również obowiązki kierownika filii.
W kwietniu 1973 roku bibliotekę przeniesiono do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (MPB) przy ul. Rynek 5 na III piętro. Ze względu na nieodpowiednie warunki lokalowe w budynku MBP w 1980 roku przeniesiono część księgozbioru do lokalu przy ul. l-go Maja 42 o powierzchni 10 m2 a pozostałą część zmagazynowano w Szkole Podstawowej w Hoszowie (7 km od Ustrzyk). 
W 1976 roku po reorganizacji województw biblioteka zmieniła nazwę i została filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie.
Od 1982 roku biblioteka mieściła się nadal przy ul. 1-go Maja 42, ale w dwóch pomieszczeniach. W 1990 roku nastąpiła przeprowadzka biblioteki do budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej ul. Rynek 5 do lokalu na II piętro, gdzie mieściła się do sierpnia 1996 roku. Od 01.09.1996 roku do 31.07.2006 roku mieściła się w budynku przy ul. 29 Listopada 49 w Przedszkolu Nr 2. Następnie Biblioteka została przeniesiona do budynku przy ul. Bełskiej, w którym mieści się do chwili obecnej. Jest to lokal o powierzchni około 80 m2.
W 2002 roku biblioteka została włączona do programu komputeryzacji bibliotek pedagogicznych. W chwili obecnej w czytelni multimedialnej znajduje się 6 stanowisk komputerowych, które mają łącza internetowe. W czytelni rozpoczęło funkcjonowanie Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM), współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Autor: Katarzyna Materna