Dla mediów

Kontakt

Strona ta przygotowana jest specjalnie dla mediów i ma usprawnić kontakt z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Krośnie, zachęcamy do skorzystania z poniższych zakładek:

Aktualności - informacje o wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę;
• Logo  Biblioteki

Osoby odpowiedzialne za konatakt z mediami :
Małgorzata Tajak
   malgorzata.tajak@pzpw.pl
   13 43215 72 wew. 26

Katarzyna Materna
  katarzyna.materna@pzpw.pl
   13 43215 72 wew. 23


Informacje o bibliotece
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie powstała przy Inspektoracie Szkolnym w 1947 roku. Pierwszy wpis do inwentarza biblioteki został naniesiony 9 stycznia 1947r. W 1952 roku Biblioteka została włączona do sieci bibliotek powiatowych województwa rzeszowskiego i otrzymała nazwę Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa. Nazwę tę zachowała do 1975 roku tj. do chwili nowego podziału administracyjnego kraju, kiedy to Krosno awansowało do rangi miasta wojewódzkiego. Pismem z 1.IX.1975 roku wydanym przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krośnie Biblioteka otrzymała nazwę Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka. W skład Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej weszło 5 byłych Pedagogicznych Bibliotek Miejskich i powiatowych: w Brzozowie, Jaśle, Lesku, Sanoku i Ustrzykach Dolnych. W swojej historii Biblioteka wielokrotnie zmieniała lokal. W chwili obecnej mieści się przy ul. Grodzkiej 45B . Biblioteka obejmuje zasięgiem swojej działalności powiaty: krośnieński, brzozowski, jasielski, sanocki, leski i bieszczadzki. Obecnie organem prowadzącym bibliotekę jest Samorząd Województwa Podkarpackiego. Nadzór pedagogiczny nad Biblioteką sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty.

Autor: Katarzyna Materna