Zbiory

O bibliotece

Biblioteka Pedagogiczna w Krośnie gromadzi książki, czasopisma  oraz materiały audiowizualne i zbiory specjalne pod kątem potrzeb jej użytkowników a w szczególności:

1) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych w języku polskim
2) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania
3) literaturę piękną i dzieła klasyki polskiej oraz światowej 
4) książki z zestawu lektur dla uczniów
5) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
6) programy nauczania i podręczniki szkolne
7) materiały dotyczące problematyki regionu
8) filmy edukacyjne i fabularne

W zbiorach PBW znajduje się wiele cennych publikacji, starodruki,  publikacje  z XVIII w., XIX i początków XX w. Są to wydawnictwa o bardzo różnorodnej tematyce. Bogaty zbiór książek z historii oświaty, podręczników, literatury.

STARODRUKI

Horatius Flaccus, Quintus : Les poesies d’Horace : avec la traduction francoise.  T. 1. – Amsterdam ; Leipsoc : chez Arkestee et Markus, 1756
Horatius Flaccus, Qintus : Les poesies d’Horace : avec la traduction francoise. T. 2. : Amsterdam ; Leipsoc : chez Arkestee et Markus, 1756
Lhuilier Simon-Antoine Jean : Algebra dla Szkół Narodowych. – Marywil : Michał Grol, 1782
Myśli wybrane z francuskiego oraz piesni z Sarbiewskiego parodie toz wiersze na rozne materye. : W Wilnie : w Drukarni Królewskiej przy Akademii, 1780
Konarski Stanisław – O skutecznym rad sposobie albo O utrzymaniu ordynaryjnych seymow. : W Warszawie : W Drukarni J.K.Mći y Rzplitey  u XX Scholarum Piarum, 1760
Ovidius Naso Publius : Publi Ovidii Nasomis operum . – Amsterdami : apud Abrahamum Wolfgang, 1685
 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie w swoim księgozbiorze posiada unikalny zbiór  reprintów.  Najstarsze edycje, z których wykonano reprinty pochodzą z drugiej połowy XVI wieku. Są to „Żywot Ezopa Fryga” Biernata z Lublina (1578), „Myślistwo ptasie” Mateusza Cygańskiego (1584), „Pieśni” Jana Kochanowskiego (1589) i „Nowy karakter polski „ Jana Januszewskiego (1594).
W zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie znajduje się rękopiśmienny odpis dzieła Kopernika „De revolutionibus orbium coelestium”, wykonany w grudniu 1603 roku przez Jakuba Christiana dziekana Wydziału Sztuk Wyzwolonych Uniwersytetu w Heidelbergu.


Autor: Katarzyna Materna