Prenumerata

Usługi

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie posiada w swoim księgozbiorze ponad 240 tytułów czasopism.  Większość gromadzonych czasopism reprezentuje tematykę z zakresu edukacji w Polsce i na świecie, teorii i praktyki pedagogicznej, dydaktyki ogólnej i metodyk poszczególnych przedmiotów nauczania, psychologii, z dziedziny literatury, historii, geografii. Czasopisma szybciej niż książki informują o najnowszych osiągnięciach z dziedziny teorii i praktyki nauczania.
Zachęcamy do korzystania z naszych zbiorów.

Jak znaleźć czasopismo?
Jeśli szukasz artykułu z czasopisma, na początku musisz sprawdzić, czy dane czasopismo znajduje się w bibliotece (sprawdzamy nie tylko tytuł czasopisma, ale i rocznik oraz nr, w którym dany artykuł powinien być zamieszczony).
Katalog INTEGRO obejmuje zbiór czasopism dostępnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośniej i jej Filii Katalog INTEGRO

 
     Wykaz czasopism prenumerowanych w 2021 roku :

1.       AKCENT
2.       AURA
3.       BIBLIOTEKA W SZKOLE
4.       BIBLIOTEKARZ
5.       BIBLIOTERAPEUTA
6.       BIOLOGIA W SZKOLE
7.       BLIŻEJ PRZEDSZKOLA
8.       CHARAKTERY
9.       CHEMIA W SZKOLE
10.   COACHING
11.   DIALOG
12.   DYREKTOR SZKOŁY
13.   EDUKACJA I DIALOG
14.   EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH
15.   EDUKACJA.STUDIA.BADANIA. INNOWACJE
16.   EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA. ZESZYTY KILECKIE
17.   FIZYKA W SZKOLE
18.   FORUM LOGOPEDYCZNE
19.   FOOD FORUM
20.   GEOGRAFIA W SZKOLE
21.   GŁOS NAUCZYCIELSKI
22.   GŁOS PEDAGOGICZNY
23.   GULIWER
24.   JĘZYK POLSKI
25.   JĘZYK POLSKI W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ ZESZYTY KILECKIE
26.   JĘZYK POLSKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ ZESZYTY KILECKIE
27.   KADRY I PŁACE W OŚWIACIE     
28.   KINO
29.   KULTURA I EDUKACJA                  
30.   KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO    
31.   KWARTALNIK PEDAGOGICZNY 
32.   LITERATURA NA ŚWIECI E
33.   MATEMATYKA 
34.   MERITUM          
35.   MÓWIĄ WIEKI 
36.   NIEBIESKA LINIA
37.   NIEPEŁNOSRAWNOŚĆ I REHABILITACJA
38.   NOWE KSIĄŻKI
39.   NOWOCZESNA BIBLIOTEKA 3.0
40.   ODRA  
41.   PAMIĘTNIK LITERACKI  
42.   PEDAGOGIKA SPOŁECZNA         
43.   PIELĘGNIARSTWO XXI WIEKU   
44.   POLITYKA SPOŁECZNA  
45.   POLONISTYKA  
46.   PORADNIK BIBLIOTEKARZA       
47.   PORADNIK JĘZYKOWY  
48.   PRACA SOCJALNA          
49.   PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE       
50.   PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI
51.   PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY
52.   PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY
53.   PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY
54.   PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA
55.   RUCH PEDAGOGICZNY
56.   RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY SOCJOLOGICZNY
57.   SPRAWY MIĘDZYNARODOWE
58.   STUDIA SOCJOLOGICZNE
59.   SZKOŁA SPECJALNA
60.   ŚWIAT NAUKI   
61.   ŚWIAT PROBLEMÓW    
62.   ŚWIETLICA W SZKOLE   
63.   TEKSTY DRUGIE
64.   TERAPIA SPECJALNA DZIECI I DOROSŁYCH           
65.   TWÓRCZOŚĆ
66.   WCZESNA EDUKACJA - PORADNIK DYREKTORA PRZEDSZKOLA   
67.   WIADOMOŚCI HISTORYCZ          
68.   WIĘŹ    
69.   WYCHOWANIE FIZYCZNE I OPIEKA TRENERSKA 
70.   WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE
71.   WYCHOWANIE MUZYCZNE        
72.   WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ     
73.   WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU            
74.   WYCHOWAWCA             
75.   ZESZYTY PRASOZNAWCZE          
76.   ZNAK   
77.   ŻYCIE SZKOŁY   

Autor: Katarzyna Materna