Prenumerata

Usługi

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie posiada w swoim księgozbiorze ponad 240 tytułów czasopism.  Większość gromadzonych czasopism reprezentuje tematykę z zakresu edukacji w Polsce i na świecie, teorii i praktyki pedagogicznej, dydaktyki ogólnej i metodyk poszczególnych przedmiotów nauczania, psychologii, z dziedziny literatury, historii, geografii. Czasopisma szybciej niż książki informują o najnowszych osiągnięciach z dziedziny teorii i praktyki nauczania.
Zachęcamy do korzystania z naszych zbiorów.

Jak znaleźć czasopismo?
Jeśli szukasz artykułu z czasopisma, na początku musisz sprawdzić, czy dane czasopismo znajduje się w bibliotece (sprawdzamy nie tylko tytuł czasopisma, ale i rocznik oraz nr, w którym dany artykuł powinien być zamieszczony).
Katalog INTEGRO obejmuje zbiór czasopism dostępnych w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośniej i jej Filii Katalog INTEGRO

 
     Wykaz czasopism prenumerowanych w 2018 roku :

1.       AKCENT
2.       AURA
3.       BIBLIOTEKA W SZKOLE
4.       BIBLIOTEKARZ
5.       BIBLIOTERAPEUTA
6.       BIOLOGIA W SZKOLE
7.       BLIŻEJ PRZEDSZKOLA
8.       CHARAKTERY
9.       CHEMIA W SZKOLE
10.   CHOWANNA
11.   DIALOG
12.   DORADCA ZAWODOWY
13.   DYREKTOR SZKOŁY
14.   EDUKACJA I DIALOG
15.   EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH
16.   EDUKACJA.STUDIA.BADANIA. INNOWACJE
17.   FIZYKA W SZKOLE
18.   GEOGRAFIA W SZKOLE
19.   GŁOS NAUCZYCIELSKI
20.   GŁOS PEDAGOGICZNY
21.   GULIWER
22.   JĘZYK POLSKI
23.   JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM
24.   JĘZYK POLSKI W LICEUM
25.   JĘZYK POLSKI W SZKOLE
26.   KULTURA I EDUKACJA
27.   KULTURA I SPOŁECZEŃS
28.   KWARTALNIK PEDAGOGICZNY
29.   LITERATURA NA ŚWIECI
30.   MATEMATYKA
31.   MERITUM
32.   MÓWIĄ WIEKI
33.   NAUCZANIE POCZĄTKOWE
34.   NAUCZYCIEL I SZKOŁA
35.   NIEBIESKA LINIA
36.   NIEPEŁNOSRAWNOŚĆ I REHABILITACJA
37.   NOWA SZKOŁA
38.   NOWE HORYZONTY EDUKACJI
39.   NOWE KSIĄŻKI
40.   ODRA
41.   PAMIĘTNIK LITERACKI
42.   PEDAGOGIKA SPOŁECZNA
43.   PIELĘGNIARSTWO XXI WIEKU
44.   POLITYKA SPOŁECZNA
45.   POLONISTYKA
46.   PORADNIK BIBLIOTEKAR
47.   PORADNIK JĘZYKOWY
48.   PRACA SOCJALNA
49.   PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE
50.   PROBLEMY WCZESNEJ EDUKACJI
51.   PRZEGLĄD BIBLIOTECZNY
52.   PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY
53.   PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY
54.   PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA
55.   PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA
56.   RUCH PEDAGOGICZNY
57.   RUCH PRAWNICZY EKONOMICZNY SOCJOLOGICZNY
58.   SPRAWY MIĘDZYNARODOWE
59.   STUDIA SOCJOLOGICZNE
60.   SZKOŁA SPECJALNA
61.   ŚWIAT PROBLEMÓW
62.   ŚWIETLICA W SZKOLE
63.   TEKSTY DRUGIE
64.   TURYSTYKA I REKREACJA
65.   TWÓRCZOŚĆ
66.   WIADOMOŚCI HISTORYCZ
67.   WIĘŹ
68.   WSZECHŚWIAT
69.   WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE
70.   WYCHOWANIE MUZYCZNE
71.   WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ
72.   WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU
73.   WYCHOWAWCA
74.   ZESZYTY PRASOZNAWCZE
75.   ZNAK
76.   ŻYCIE SZKOŁY
77.   KINO
78.   ŚWIAT NAUKI

Autor: Katarzyna Materna