Ochrona Danych Osobowych

O bibliotece

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH CZYTELNIKÓW

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych Czytelników jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie, ul. Grodzka 45B, zwanej dalej Biblioteką.

Inspektor ochrony danych
Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych służy następujący adres email: iodko@pbw.org.pl

Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe Czytelników przetwarzane będą w szczególności:
 1. Na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach i ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, w celu:
  1. udostępniania zbiorów Biblioteki;
  2. pobierania przewidzianych regulaminem opłat;
  3. wysyłki systemowej poczty elektronicznej (przypomnienie o zwrocie dokumentu ze zbioru, potwierdzenie prolongaty dokumentu, informacja o dostępności zarezerwowanego przez Czytelnika dokumentu, upomnienie o przetrzymaniu dokumentu, zmiana hasła Czytelnika, przypomnienie o aktywacji konta);
  4. prowadzenia badań statystycznych.
 2. Na podstawie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgody, w celu:
  1. realizacji usługi zdalnego wypożyczania i zwrotów książek bez konieczności osobistej wizyty Czytelnika w Bibliotece;
  2. realizacji usługi internetowego zamawiania skanu dokumentów bez osobistej wizyty Czytelnika w Bibliotece;
  3. realizacji usługi internetowego zamawiania kserokopii dokumentów bez osobistej wizyty Czytelnika w Bibliotece;
  4. komunikacji Czytelnika z pracownikami wybranej Biblioteki;
  5. zgłaszania propozycji zakupowych przez Czytelnika z możliwością głosowania;
  6. internetowej rezerwacji komputerów udostępnionych dla Czytelnika w Bibliotece;
  7. komunikacji z czytelnikiem (email, poczta, sms, telefon);
  8. wysyłką newsletteru.
Odbiorcy danych osobowych
Kategorie odbiorców danych Czytelników (podmiotów przetwarzających dane osobowe Czytelników w imieniu Biblioteki): pedagogiczne biblioteki województwa podkarpackiego, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmioty świadczący usługi pocztowe i kurierskie, firmy windykacyjne.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Czytelnika zapisanego w Bibliotece przetwarzane będą przez okres 6 lat od dnia ostatniej operacji na jego koncie, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń pod warunkiem uregulowania przewidzianych regulaminem opłat, dalsze przetwarzanie danych osobowych po tym terminie jest możliwe do celów archiwalnych w interesie publicznym lub z innych względów wynikających z przepisów prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą
Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych.
Czytelnik może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych bez wpływu na procesy przetwarzania, które miały miejsce do momentu odwołania.
Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na sposób przetwarzania jego danych przez Bibliotekę.

Informacja o wymogu podania danych
Podanie danych jest dobrowolne jednek niezbędne do skorzystania z usług Biblioteki.

Autor: Katarzyna Materna