Dwujęzyczność małego dziecka

Zestawienia bibliograficzne

Wydawnictwa zwarte

1. Angielski w przedszkolu : gry i zabawy na dni wyjątkowe/ Daria Powałowska. - Warszawa :Preston Publishing, 2021.
Sygn.: M 141945

2. Angielski w zabawie : scenariusze gier i zabaw językowych dla młodszych dzieci / Aleksandra Zadura-Wnuk. – Poznań: "Wagros", 2015.
Sygn.: M 137025 ; LM 30537

3. Dydaktyka języków obcych : wprowadzenie / Przemysław E. Gębal. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2021.
Sygn.: M 142127

4. Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa / red. nauk. Maciej Mackiewicz. - Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa, 2005.
Sygn.: SM 51259

5. Jak uczyć małe dzieci języków obcych? /Jan Iluk, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. -
Katowice : "Gnome", 2002.
Sygn.: M 116350 ; M 116351

6. Jak wychować dziecko dwujęzyczne : poradnik dla rodziców (i nie tylko) / Barbara Zurer Pearson ; tł. [z ang.] i adapt. Zofia Wodniecka i Karol Chlipalski. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2013.
7. Sygn.: M 134807 ; LM 30284 ; UM 26818 ; UM 28278

8. Język angielski w przedszkolu i szkole podstawowej : poradnik / Denise Chauvel, Daniele Champagne, Catherine Chauvel ; [tł. Małgorza Pamuła ; wersja pol. Anna Walewska ]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2005.
Sygn.: Cz 129115 ; M 129116 ; BM 35502 ; JM 71526 ;SM 51199 ; UM 25530

9. Języki obce : zestawy materiałów. Cz. 1. -Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2017.
Sygn.: Cz 139882 ; M 139881 ; BM 38630 ; JM 74613
10. Logopedia międzykulturowa / red. nauk. Ewa Czaplewska. - Gdańsk : "Harmonia Universalis" 2018.
Sygn.: M 139142

11. Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna. T. 1, Diagnozowanie i terapia zaburzeń mowy / redakcja naukowa Aneta Domagała, Urszula Mirecka. - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia, 2021.
Sygn.: M 142270

12. Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna. T. 2, Diagnozowanie i terapia zaburzeń mowy / redakcja naukowa Aneta Domagała, Urszula Mirecka. - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia, 2021.
Sygn.: M 142271

13. Moje dziecko uczy się języka obcego : najczęściej zadawane pytania / Joanna Rokita-Jaśkow. – Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny, 2010.
Sygn.: M 129243

14. Mowa dzieci dwujęzycznych : norma i zaburzenia / Marzena Błasiak-Tytuła. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2019.
Sygn.: M 141222

15. Mowa dziecka : zrozum i rozwiń mowę dziecka / Laura Dyer ; tł. Robert Waliś. - Warszawa : "Liber", 2006.
Sygn.: M 127920

16. Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej /Grażyna Erenc-Grygory. - Kraków : "Impuls", 2013.
Sygn.: M 134662 ; BM 37101 ; LM 30941

17. Nauka czytania w języku obcym w okresie wczesnoszkolnym : teoria i praktyka / Małgorzata Pamuła-Behrens. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2012.
Sygn.: M 133713 ; BM 36917 ; JM 73067

18. Niezwykłe dzieci, nieobce języki : indywidualizacji w kształceniu językowym / Katarzyna Karpińska-Szaj. - Kraków : Impuls, 2022.
Sygn.: M 142577

19. Powiedz mi, co odczuwasz : ćwiczenia dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z afazją oraz dla dzieci dwujęzycznych / Jagoda Cieszyńska. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2008.
Sygn.: BM 37650

20. Przedszkolak, język obcy i... ty : %b metodyka nauczania języków obcych w przedszkolach / %c Marta Kotarba.- Pułtusk: Akademia Humanistyczna, 2007
Sygn.: Cz 123554 ; BM 35251

21. Przeżyć dwujęzyczność : jak wychować dziecko dwujęzycznie / Bogumiła Baumgartner. - Gdańsk : "Harmonia", 2008.
Sygn.: M 125516

22. Psycholingwistyczne podstawy dydaktyki języków obcych / Maria Dakowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
Sygn.: Sygn. : M 124853 ; M 124370

23. Psychologiczne aspekty dwujęzyczności /red. Ida Kurcz ; przekład Anna Ciechanowicz [i in.]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
Sygn.: M 125344 ; LM 28987

24. Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej / red. nauk. Janina Uszyńska-Jarmoc, Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. - Kraków : "Impuls" ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, 2013.
Sygn.: M 134703 ; M 134883 ; LM 30204

25. Wczesny start językowy : wybrane zagadnienia / pod redakcją Joanny Rokity-Jaśkow i Werony Król- Gierat. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Sygn.: M 138941 ; JM 74498

Artykuły w wydawnictwach ciągłych

1. Aspekty dwujęzycznego wychowania / Anita Szendzielorz.// Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 3, s. 56-59.
2. Bilingwalna edukacja dzieci / Małgorzata Falkiewicz-Szult.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 5-10.
3. Blaski i cienie nauczania dwujęzycznego w Polsce / Teresa Makulska, Monika Szczucka-Smagowicz.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 5, s. 53-56.
4. Bogactwo czy przeszkoda w rozwoju? : dlaczego niektóre dzieci mają problemy z mową, a inne świetnie mówią w dwóch (lub więcej) językach? / Justyna Reneteau. - 2021.// Forum Logopedy. - 2021, nr 44, s. 18-22
5. Co daje szkole prowadzenie oddziałów dwujęzycznych? / Piotr Golinowski.// Meritum. - 2010, nr 1, s. 40-42
6. Co każdy rodzic powinien wiedzieć o dwujęzycznym wychowaniu / Robertus de Louw.// Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 4/5, s. 25-27.
7. Dlaczego nauczanie dwujęzyczne jest tak skuteczne we wspieraniu rozwoju kompetencji języka obcego uczących się? Koncepcja CLIL w świetle badań glottodydaktycznych / Magdalena Olpińska.// Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 6, s. 26-38, bibliogr.
8. Dwujęzyczność. Dwa języki mają wiele twarzy = Bilingualism. The many faces of two languages / Justyna Kotowicz. - 2019. // W: Język w biegu życia. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019. - S. 486-512
9. Dwujęzyczność - perspektywa neurobiologiczna / Krystyna Rymarczyk. - 2021.// Forum Logopedy. - 2021, nr 44, s. 24-29
10. Dwujęzyczne wychowanie w przedszkolu / Anita Szendzielorz.// Wychowawca. - 2016, nr 5, s. 18-21.
11. Dwujęzyczni uczniowie / Sabina M. Sadecka.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 50-53.
12. Dwujęzyczność jest ogromną szansą / Aneta Nott-Bower ; rozm. przepr. Anna Przybył.// Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 5, s. 10-14.
13. Dwujęzyczność u dzieci : bogactwo, które warto pielęgnować / Katarzyna Nowak.// Remedium. - 2019, nr 5, s. 5-7
14. Dwujęzyczność u dzieci / Katarzyna Nowak.// Remedium. - 2019, nr 3, s. 8-9
15. Dwujęzyczność - wyzwanie współczesności / Krystyna Kamińska.// Życie Szkoły. - 2002, nr 9, s.522-529.
16. Dwujęzyczność w cenie / Lidia Jastrzębska.// Nowa Szkoła. - 2010, nr 3, s. 13-16.
17. Dwujęzyczność w przedszkolu / Agnieszka Olczak.// Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 12, s. 24-27, bibliogr.
18. Immersja, czyli zanurzenie w języku obcym : model organizacyjny do adaptacji bilingualnego kształcenia w przedszkolu / Małgorzata Falkiewicz-Szult.// Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 34-37, bibliogr
19. Jak kształtować umiejętności jezykowe u podopiecznych wielojęzycznych? praktyczne wskazówki / Joanna Czapla.// Forum Logopedy. - 2022, nr 50, s. 5-10
20. Język jako system poznawczy w kontekście zjawiska dwujęzyczności u dzieci / Katarzyna Nowak.// Remedium. - 2019, nr 4, s. 9-11
21. Język obcy u najmłodszych - od immersji do dwujęzyczności. Podstawowe pojęcia i wyzwania wczesnego nauczania języków obcych / Magdalena Tomaszewska // Wychowanie na co Dzień. - 2020, nr 1-2, s. 9-14.
22. Kompetencje nauczycieli edukacji dwujęzycznej / Justyna Sala-Suszyńska.// Nauczyciel i Szkoła. - 2016, nr 2, s. 257-267
23. Koncepcja wspólnej podstawy biegłości językowej w rozwijaniu umiejętności argumentacyjnych dwujęzycznych uczniów Szkół Europejskich / Joanna Dobkowska. - 2020.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2020, nr 4, s. 23-36
24. Kształcenie dwujęzyczne a nauczanie języków obcych / Aleksandra Ratuszniak, Elżbieta Świerczyńska.// Meritum. - 2010, nr 1, s. 35-39.
25. Logopedyczna bajka terapeutyczna : nowa forma wsparcia rozwoju dzieci z rodzin wielojęzycznych, wielokulturowych / Dorota Bełtkiewicz.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 39-43
26. Migrujący przedszkolak. Część 2, Rodzina / Hanna M. Górna. - 2020.// Bliżej Przedszkola. - 2020, nr 10, s. 12-15
27. Multikulturowośćw zaciszu gabinetu logopedy szkolnego: - z praktyki logopedy szkolnego / Anna Brych.// Forum Logopedy. - 2022, nr 50, s. 21-25
28. Neurotypowy a zaburzony rozwój dzieci wychowywanych w dwujęzyczności / Marzena Błasiak-Tytuła. - 2021.// Forum Logopedy. - 2021, nr 44, s. 5-10
30. O modelu translanguaging i jego znaczeniu w kształceniu dwu- i wielojęzycznym / Piotr Romanowski.// Języki Obce w Szkole. - 2018, nr 2, s. 49-54.
31. Pedagogiczno-logopedyczna analiza projektu pt. Model edukacji dwujęzycznej dzieci głuchych / Kazimiera Krakowiak.// Szkoła Specjalna. - 2016, nr 1, s. 26-40.
32. Percepcja słuchowa w dwujęzyczności dzieci i dorosłych / Aneta Nott-Bower. - 2021.// Forum Logopedy. - 2021, nr 44, s. 12-17.
33. Poznajmy się : Scenariusz zajęć dla dziecka dwujęzycznego w wieku 7 lat / Justyna Reneteau.// Forum Logopedy. - 2022, nr 50, s. 63-65
34. Procedury diagnostyczne dzieci dwujęzycznych / Rafał Młyński. - 2021.// Forum Logopedy. - 2021, nr 44, s. 30-36.
35. Przyszłość kształcenia dwujęzycznego / Włodzimierz Kaleta.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 2, s. 20-22.
36. Ryzyko dwujęzycznego nauczania / Magdalena Grabowska.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s.15-17.
37. Tempo artykulacji i tempo mówienia w dwujęzyczności równoczesnej niezrównoważonej (na przykładzie wypowiedzi tworzonych przez dzieci flamandzko-polskojęzyczne) / Mirosław Michalik [i in.].// Język Polski. - 2019, z. 1, s. 26-37
38. Trudności psychologiczne w świecie dziecka dwujęzycznego / Monika Perkowska. - 2021.// Forum Logopedy. - 2021, nr 44, s. 62-66.
39. Uczenie (się) przez czytanie w dwu językach / Anna Wajda.// Poradnik Językowy. - 2017, z. 7, s. 65-79.
40. Ustalenie standardu logopedycznego postępowania diagnostycznego u dzieci dwujęzycznych - uwarunkowania i wyzwania / Marlena Kurowska, Elżbieta Sadowska, Joanna Zawadka. - 2021.// Poradnik Językowy. - 2021, z. 6, s. 22-38.
41. Użycie elementów CLIL we wczesnoszkolnym nauczaniu języka obcego / Agnieszka Otwinowska-Kasztelanic.// Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 6, s. 71-78, bibliogr.
42. W obcym języku / Katarzyna Socha. - 2020. // Bliżej Przedszkola. - 2020, nr 4, s. 19-21.
43. W kierunku dwujęzyczności w edukacji wczesnoszkolnej - problemy nauczania czytania w języku obcym na przykładzie języka angielskiego / Monika Kusiak-Pisowacka.// Problemy Wczesnej Edukacji. - 2017, nr 1, s. 42-53.
44. Wczesne nauczanie języka obcego: dylematy, fakty i mity / Mariola Bogucka.// Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 4, s. 5-10
45. Wielojęzyczność w edukacji / Marta Kotarba-Kańczugowska.// Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 3-9.
46. Wielorakie sposoby uczenia języka - czyli jak wspierać rozwój umiejętności językowych w języku drugim, korzystając z koncepcji inteligencji wielorakich / Małgorzata Pamuła.// Meritum. - 2010, nr 1, s. 27-30, bibliogr.
47. Wielojęzyczność w edukacji : na podstawie programów nauczania języków w austriackich przedszkolach i szkołach podstawowych / Marta Kotarba-Kańczugowska.// Poradnik Językowy. - 2012, nr 2, s. 33-50.
48. Zagadnienia dwujęzyczności jako przedmiot badań glottodydaktycznych / Magdalena Olpińska.// Meritum. - 2010, nr 1, s. 2- 7, bibliogr.
49. Zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe: założenia, praktyka, perspektywy / Mirosława Pawlak.// Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 6, s. 13-26, bibliogr.
50. Zjawisko dwujęzyczności, przechowywanie i odzyskiwanie słownictwa u osób dwujęzycznych / Artur Świątek.// Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 4, s. 3-6

Artykuły w wydawnictwach zwartych

1. Diagnoza poziomu słownika dziecka dwujęzycznego w języku prymarnym i sekundarnym : studium przypadku / Kamila Kuros-Kowalska.// W: Szkoła bez barier : o trudnościach w nauczaniu i uczeniu się. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2015. - S. 125-136.
Sygn.: JM 73715
2. Dziecko w środowisku dwujęzycznym / Bożena Grzeszkiewicz.// W: Edukacja małego dziecka. T. 11, Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji. - Cieszyn ; Kraków : "Impuls", 2017. - S. 267-281.
Sygn.: Cz 138701 ; BM 38098 ; SM 54254 ; UM 27400
3. Edukacja dwujęzyczna a zasób leksykalny dzieci w wieku przedszkolnym / Krystyna Kamińska.//W: Rozwój i edukacja dziecka. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. - S. 245-252.
Sygn.: Cz 119725
4. Hurra, teraz polski! : kilka refleksji i pomysłów na rozwijanie mowy, myślenia i twórczego działania dzieci dwujęzycznych / Anita Borghese.//W: Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej - metoda krakowska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. - S. 208-218, bibliogr.
Sygn.: M 130647 ; M 135096 ; BM 35857 ; JM 72061
5. Jak dwujęzyczność dzieci polonijnych może wpływać na ich szacunek do rodziców? : na marginesie badań prof. Jagody Cieszyńskiej / Władysław T. Miodunka.//W: Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej - metoda krakowska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010. - S. 7-17, bibliogr
Sygn.: M 130647 ; M 135096 ; BM 35857 ; JM 72061
6. Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka dwujęzycznego / Marzena Błasiak-Tytuła.// W: Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty : konteksty teoretyczne i praktyka. - Kraków : "Impuls", 2017. - S. 247-256.
Sygn.: M 138743 ; M 138778 ; BM 38150 ; JM 74347 ;
SM 54246 ; UM 27463
7. Logopedyczne aspekty edukacji dwujęzycznej / Małgorzata Rocławska-Daniluk.//W: Logopedia : wybrane aspekty historii, teorii i praktyki. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. - S. 202-208.
Sygn.: Cz 133163 ; BM 36891 ; SM 52663 ; UM 26847
8. Metody badania językowego dzieci dwu- i wielojęzycznych / Jagoda Cieszyńska-Rożek.// W: Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2015. - S. 65-73
Sygn.: M 136607
9. Rozwój mowy w warunkach bilingwizmu = Language development in bilingual children/ Jagoda Cieszyńska-Rożek (Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie). // W: Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna. T. 1, Rozwój sprawności językowych : podstawowe problemy logopedyczne Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia, 2022 S.307-328.
Sygn.: Cz 142789
10. Strategie i zasady wychowania dwujezycznego w świadomości rodziców / Agata Mężyk, Dorota Lipiec.// Głos, język, komunikacja. T. 4 , Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2017. - S. 40-52
Sygn.: M 140252
11. Terapia logopedyczna dziecka dwujęzycznego / Anna Majewska-Tworek, Zbigniew Tarkowski.// W: Metody terapii logopedycznej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. - S. [261]-286
Sygn.: M 140741
12. „To speak or not to speak, that is the question..." : dyskusja o wielojęzyczności i edukacji wielojęzykowej w Polsce / Maria Aleksandrovich, Maria Krzemińska-Cieśla, Kamila // W: Inny : edukacja równościowa : tworzenie przestrzeni i warunków dla innego / redakcja naukowa Małgorzata Obrycka, Grzegorz Piekarski, Marta Anna Sałapata. Kraków : Impuls, 2020. - S. 105-122.
Sygn.: Cz 141531
13. Powszechna dwujęzyczność z językiem angielskim : pieśń przyszłości czy konieczność na tu i teraz? / Waldemar Miksa.// W: Pedagogika przedszkolna szansą na świadome budowanie potencjału dziecka. - Toruń : Adam Marszałek, 2017. - S. 160-169.
Sygn.: M 139208 ; JM 74823 ; SM 54363
14. Rozwój mowy w warunkach bilingwizmu = Language development in bilingual children/ Jagoda Cieszyńska-Rożek (Uniwersytet pedagogiczny w Krakowie). - 2022. // W: Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna. T. 1, Rozwój sprawnosci językowych : podstawowe problemy logopedyczne. - II. - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia, 2022. - S.307-328
Sygn.: Cz 142789
15. Strategie i zasady wychowania dwujezycznego w świadomości rodziców / Agata Mężyk, Dorota Lipiec.// Głos, język, komunikacja. T. 4 , Funkcjonowanie społeczne dzieci z problemami komunikacyjnymi. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2017. - S. 40-52
Sygn.: M 140252
16. Terapia logopedyczna dziecka dwujęzycznego / Anna Majewska-Tworek, Zbigniew Tarkowski.// W: Metody terapii logopedycznej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. - S. [261]-286.
Sygn.: M 140741
17. Terapia logopedyczna i wspomaganie edukacyjne dziecka dwujęzycznego z dysleksją (na przykładzie argentyńskiego ucznia w polskiej szkole) / Rafał Młyński.//W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012. - S. 152-160, bibliogr.
Sygn.: Cz 133371 ; M 132971 ; BM 36780 ; LM 29815 ; SM 52769 ; UM 26490
18. Współczesne trudności osób bilingwalnych : znaczenie dwujęzyczności dla edukacji i rozwoju psychospołecznego dzieci i ich rodziców / Marta Zawichrowska.// W: Dylematy współczesnych ludzi : radzenie sobie z wielością ról i zadań. - Warszawa : "Difin", 2015. - S. 122-127.
Sygn.: M 136836 ; JM 73681 ; SM 53604

Lokalizacja
Cz – Czytelnia Ogólna PBW Krosno
M - Wypożyczalnia Krosno
BM – Wypożyczalnia Brzozów
JM – Wypożyczalnia Jasło
LM – Wypożyczalnia Lesko
SM – Wypożyczalnia Sanok
UM – Wypożyczalnia Ustrzyki Dolne

Autor: Krystyna Biernacka