Niepowodzenia szkolne

Zestawienia bibliograficzne

Zestawienie bibliograficzne za lata 2010-2018

Wydawnictwa zwarte
1.        Aby polubić matematykę : zestaw ćwiczeń terapeutycznych dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej mających specyficzne trudności w uczeniu się matematyki / Alicja Małasiewicz. - Wyd. 5. - Gdańsk : "Harmonia", 2015.
Lesko LM 30672 , Ustrzyki UM 27226
2.        Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach / red. nauk. Anna Karpińska, Monika Zińczuk. - Warszawa : "Żak", cop. 2014.
Ustrzyki UM 26949
3.        Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli / Franciszek Bereźnicki. - Kraków : "Impuls", 2015.
Jasło JM 73708, Krosno M 137403, Lesko LM 30583, Sanok SM 53633
4.        Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura. - Kraków : "Impuls", 2012.
Krosno M 132662
5.        Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2012.
Brzozów BM 36702, Lesko LM 29803, Sanok SM 52981
6.        Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki : przyczyny, diagnoza, zajęcia korekcyjno-wyrównawcze / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska. - Wyd. 8. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2012.
Krosno M 135448
7.        Dziecko ryzyka dysleksji w przedszkolu / Barbara Kurowska. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2011.
Brzozów BM 36483, Jasło JM 72744, Krosno M 131299, M 131577, Sanok SM 52610
8.        Dziecko sześcioletnie w szkole : dobry start / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Lidia Czarnecka. - Gdańsk : "Harmonia", 2014.
Brzozów BM 37239, Jasło JM 73336, Krosno Cz 136948
9.        Gdy dziecko nie chce się uczyć : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Dorota Skwark. - Kielce : "Jedność," 2010.
Brzozów BM 35579, Jasło JM 71860, Krosno M 128896, Lesko LM 28888,  LM 29013
10.     Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk.: Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk. - Warszawa : "Difin", 2011.
Brzozów BM 36300, Krosno M 131868, M 136482
11.     Ja też to potrafię : program zajęć kompensacyjno-korekcyjnych dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Dorota Kołodziejska. - Gdańsk : "Harmonia", 2012.
Brzozów BM 37327, Krosno Cz 134806, Sanok SM 53279, Ustrzyki UM 26603
12.     Jak osiągać sukcesy w nauce ? : uwaga, równowaga i koordynacja / Sally Goddard Blythe ; współpr. Lawrence J. Beuret, Peter Blythe ; tł. Magdalena Trzcińska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
Krosno M 131890
13.     Jakość kształcenia i niepowodzenia szkolne / red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Ewa Kraus, Piotr Oleśniewicz ; Wyższa Szkoła Humanitas - Sosnowiec : "Humanitas", 2015.
Jasło JM 73640
14.     Kariera szkolna uczniów o inteligencji niższej niż przeciętna / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : "Difin", cop. 2012.
Krosno Cz 132666, Lesko LM 29722, Sanok SM 52861
15.     Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi doktorowi habilitowanemu Michałowi Balickiemu / pod red. Agaty Cudowskiej. - Białystok : "Trans Humana", 2011
Krosno Cz 131310
16.     Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej / Joanna Tomczak, Renata Ziętara. - Wyd. 6. - Kraków : "Impuls", 2012.
Brzozów BM 37095
17.     Nauka języka obcego w perspektywie ucznia / red. nauk. Hanna Komorowska. - Warszawa : "Łośgraf", 2011.
Brzozów BM 36034, Krosno M 131378
18.     Nie jest źle być słabym uczniem : jak radzić sobie ze szkolnymi problemami dzieci / Heidemarie Brosche ; przeł. Barbara Niedźwiecka. - Warszawa : "Czarna Owca", 2011.
Krosno M 131422, Lesko LM 29383
19.     Nie jest źle być słabym uczniem : jak radzić sobie ze szkolnymi problemami dzieci / Heidemarie Brosche ; przeł. Barbara Niedźwiecka. - Warszawa : "Czarna Owca", 2011.
Krosno M 131422, Krosno M 131422
20.     Niepowodzenia edukacyjne - renesans myśli naukowej / Anna Karpińska. - Białystok : "Trans Humana", 2011.
Krosno M 131319
21.     Niepowodzenia edukacyjne - renesans myśli naukowej / Anna Karpińska. - Wyd. 1, wznowienie 2013. - Białystok : "Trans Humana", 2013.
Jasło JM 73771
22.     Oswoić matmę : jak pokonać trudności z matematyką w szkole podstawowej? : książka pomocnicza dla nauczycieli szkoły podstawowej do pracy z dziećmi mającymi trudności z nauką matematyki / Barbara Stryczniewicz. - Wyd. 2. - Opole : "Nowik", 2013.
Brzozów BM 37637
23.     Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, [2010].
Brzozów BM 36969, Jasło JM 72701, Krosno Cz 130853, M 130854, M 131364, Lesko LM 29925, Sanok SM 51880, Ustrzyki UM 25893,  UM 26617
24.     Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 1. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010.
Brzozów BM 36967, Jasło JM 72702, Krosno Cz 130849,  M 130850,  M 131365, Lesko LM 29926, Sanok SM 52724, Ustrzyki UM 26618
25.     Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 2. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010.
Brzozów BM 36968, Jasło JM 72703, Krosno Cz 130851,  M 130852,  M 131366, Lesko LM 29927, Sanok SM 52725, Ustrzyki UM 26619
26.     Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją / Leokadia Wiatrowska. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2013.
Krosno M 135331, Ustrzyki UM 26852
27.     Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole / [red. merytoryczny Katarzyna Leśniewska]. - Warszawa : Raabe, 2011.
Krosno Cz 133535, Lesko LM 29961
28.     Poznaję matematykę krok po kroku : ćwiczenia terapeutyczne dla uczniów klas młodszych szkoły podstawowej mających specyficzne trudności w uczeniu się matematyki : podręcznik / Alicja Małasiewicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2015.
Krosno Cz 136886
29.     Praca z uczniem mającym trudności z matematyką : książka pomocnicza dla nauczyciela gimnazjum / Barbara Stryczniewicz. - Wyd. 2. - Opole : "Nowik", 2012.
Sanok SM 52768, Ustrzyki UM 26726
30.     Praca z uczniem zdolnym i słabym na matematyce / Katarzyna Makowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2010.
Brzozów BM 37457, Jasło JM 71561, Krosno M 129199, Lesko LM 28957, Ustrzyki UM 25552
31.     Psychospołeczne korelaty wyuczonej bezradności młodzieży gimnazjalnej z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi / Piotr Gindrich. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
Krosno M 131325
32.     Sposób na wagary : jak radzić sobie z absencją uczniów? / Anna Oleszkowicz, Olga Bąk, Anna Cieślik. - Warszawa : "Difin", 2010.
Brzozów BM 35422, Jasło JM 71658, Krosno M 128861, Lesko LM 28871, Sanok SM 53452
33.     Spostrzeganie niepowodzeń szkolnych przez nauczycieli, uczniów i ich rodziców / Beata Kozieł. - Katowice : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Toruń : Adam Marszałek, 2011.
Jasło JM 72612, Lesko LM 29821, Sanok SM 53248
34.     Szkolne problemy uczniów : spojrzenie psychologa praktyka : varia / Maria Witkoś. - Kraków : "Impuls", 2012.
Brzozów BM 36726, Krosno M 133171,  Cz 138999, Lesko LM 29904, Sanok SM 52886, Ustrzyki UM 26550
35.     Szkoła wobec rodziców dziecka źle funkcjonującego w roli ucznia / Agnieszka Konieczna. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2010.
Krosno M 130672
36.     Terapia pedagogiczna : wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne / Iwona Dąbrowska-Jabłońska. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2012.
Brzozów BM 37423, Jasło JM 72732, Krosno M 132948, Cz 133087
37.     Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. - Warszawa : "Difin", 2013.
Brzozów BM 37132, Jasło JM 73417, Krosno M 134518, Lesko LM 30211, Ustrzyki UM 26733
38.     Uwierz w siebie : program terapeutyczny dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Krystyna Szczepańska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010.
Brzozów BM 35908, Krosno Cz 129572
39.     Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna w dobie przemian / red. nauk. Marzena Chrost , Anna Królikowska. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2014.
Ustrzyki UM 27026
40.     Wzrok i słuch - zmysły wiodące w uczeniu się w aspekcie integracji sensorycznej / Bożenna Odowska-Szlachcic, Beata Mierzejewska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013.
Krosno M 134521, Lesko LM 30483
41.     Zaburzenia emocjonalne i behawioralne u dzieci / pod red. Tomasza Wolańczyka, Jadwigi Komender. - Wyd. 1, 4 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2014.
Krosno M 137065
 
 
 
Wydawnictwo ciągłe
 
42.     Przyszłości / Marlena Gutkowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 3, s. 40-43
43.     Akademia Brak promocji do następnej klasy... i co dalej? / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 6, s. 44-47
44.     Ćwiczenia integrujące odruchy pierwotne / Paweł Ferdynus.// Wychowawca. - 2016, nr 9, s. 16-17
45.     Diagnozowanie środowiska rodzinnego / Aneta Paszkiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 6, s. 28-34
46.     Dyskalkulia, czyli o problemach (nie tylko) z matematyką / Agnieszka Dymalska, Katarzyna Wanio.// Remedium. - 2016, nr 1, s. 10-12
47.     "Dzieci szarej strefy" - aktualizacja stanu wiedzy dotyczącej funkcjonowania psychospołecznego uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna / Anna M. Jankowska, Marta Bogdanowicz, Marta Łockiewicz.// Edukacja. - 2013, nr 1, s. 24-36
48.     Edukacja dla mądrości, czyli jak rozwiązywać problemy szkolne / Elżbieta Płóciennik.// Meritum. - 2017, nr 2, s. 7-13
49.     Gdy uczeń zdolny słabo się uczy / Beata Dyrda.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 68-74
50.     Główne grzechy edukacji matematycznej / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 109-123
51.     Gorzki smak dziecięcej porażki / Anna Kałuba-Korczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 4, s. 54-57
52.     Hiperleksja, czyli zakłócenia w obszarze zdolności niewerbalnego uczenia się / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 1, s. 60-63
53.     Hiperleksja, czyli zakłócenia w obszarze zdolności niewerbalnego uczenia się / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Życie Szkoły. - 2015, nr 8, s. 18-22
54.     Jak pokonać szkolne niepowodzenia / Krystyna Lewkowicz.// Życie Szkoły. - 2012, nr 7, s. 28-30
55.     Jak pomóc dziecku z zaburzoną integracją sensoryczną? / Beata Rechnio-Kołodziej.// Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 2, s. 22-23
56.     Kompetencje językowe uczniów rodzin migrantów a ich powodzenia i niepowodzenia szkolne / Anna Wołoszyn.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2017, nr 2, s. 47-56
57.     Nie mam..., nie umiem..., nie wiem.... / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 2, s. 22-24
58.     Niepowodzenia edukacyjne uczniów szkół zawodowych : model badań / Katarzyna Pardej.// Ruch Pedagogiczny. - 2015, nr 4, s. 77-88
59.     Niepowodzenia szkolne - jak im zapobiegać i przeciwdziałać? / Elżbieta Trojan.// Nowa Szkoła. - 2010, nr 4, s. 54-59
60.     Niepowodzenia szkolne - ujęcie definicyjne / Anna Karpińska.// Edukacja. - 2011, nr 3, s. 18-29, bibliogr.
61.     Niepowodzenia szkolne i trudności wychowawcze / Agnieszka Boroń.// Wychowawca. - 2014, nr 1, s. 5-7
62.     Niepowodzenia szkolne: Uwaga! Uczeń ma problem / Marcin Misztal.// Życie Szkoły. - 2012, nr 9, s. 8-10, bibliogr.
63.     Niepowodzenia szkolne (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Jolanta Świątek-Gruszka.// Nowa Szkoła. - 2011, nr 9, s. 52-57
64.     Oblewają, bo są biedni : powtarzanie klasy rzadko przynosi korzyści, częściej potęguje nierówności / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 40, s. 6
65.     Plan pracy wspomagający uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce / Marzena Borowska.// Wychowawca. - 2014, nr 1, s. 29
66.     Pomagamy słabym uczniom / Bolesław Niemierko.// Nowa Szkoła. - 2014, nr 10, s. 21-22
67.     Porażka - element procesu edukacji / Jan Fazlagić.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 12, s. 20-23
68.     Pozaszkolne uwarunkowania trudności w nauce gimnazjalistów / Agnieszka Górna, Aleksandra Ratajczyk.// Remedium. - 2014, nr 4, s. 20-21
69.     Problem niepowodzeń szkolnych / Agnieszka Cecerko.// Wychowawca. - 2014, nr 9, s. 26-29
70.     Problemy wychowawcze - jak im zapobiegać? : scenariusz lekcji wychowawczej w klasie szóstej / Anna Górecka.// Wychowawca. - 2017, nr 9, s. 24-25
71.     Promować czy nie promować? / Dorota Mielcarek.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 6, s. 50-53
72.     Przegląd krajowych i zagranicznych badań nad korepetycjami / Elżbieta Putkiewicz, Adam Fijałkowski.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2015, nr 3, s. 133-187
73.     Przyczyny zaniedbań w nauce młodszych uczniów pochodzących z mniej rozwiniętych edukacyjnie rejonów Słowacji - na przykładzie dzieci Romów / Stanisłav Cina.// Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 1-2, s. 12-16
74.     Psychospołeczne korelaty osiągnięć szkolnych / Mateusz Referda.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 9, s. 57-58
75.     Role rodzicielskie a zachowania ryzykowne dziecka / Karolina Van Laere, Kinga Sochocka.// Remedium. - 2016, nr 7-8, s. 21-23
76.     Rozwój między karą a nagrodą : pedagogiczny spacer po linie / Klemens Stróżyński.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 9, s. 52-55
77.     Specyficzne zaburzenie zdolności matematycznych / Edyta Szczepkowska.// Życie Szkoły. - 2017, nr 10, s. 23-27
78.     Społeczne spostrzeganie niepowodzeń szkolnych - analiza wybranych raportów / Beata Kozieł.// Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 4, s. 137-144, bibliogr.
79.     Trudna klasa w procesie dydaktyczno-wychowawczym-wskazówki praktyczne / Justyna Cieślińska.// Remedium. - 2015, nr 4, s.1-3
80.     Trudności w uczeniu się uwarunkowane zaburzeniami rozwoju ruchowego / Edyta Szczepkowska.// Życie Szkoły. - 2017, nr 4, s. 23-29
81.     Trudności z określaniem pory roku / Edyta Szczepkowska.// Życie Szkoły. - 2018, nr 3, s. 33-41
82.     Wagary czy odmowa chodzenia do szkoły? / Aleksandra Denst-Sadura.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 8, s. 16
83.     Wobec trudnej codzienności / Dorota Domińska-Werbel.// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 2, s. 36-41
84.     Wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Karolina Appelt.// Remedium. - 2017, nr 1, s. 1-5
85.     Wybrane formy pomocy dziecku i rodzinie / Sylwia Polcyn-Matuszewska.// Remedium. - 2015, nr 12, s. 26-27
86.     Zaburzenia integracji sensorycznej a trudności w nauce / Małgorzata Stańczyk.// Życie Szkoły. - 2014, nr 3, s. 10-13
87.     Zdrowy tryb życia a niepowodzenia szkolne / Ewelina Krzymowska.// Wychowawca. - 2015, nr 7-8, s. 10-11
88.     Źródła niepowodzeń szkolnych / Ewelina Krzymowska.// Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 12, s. 20-22

Autor: Małgorzata Tajak