Doradztwo zawodowe

Dla nauczycieli

Doradztwo zawodowe w zbiorach PBW w Krośnie

Zestawienie bibliograficzne za lata 2015-2020Prezentacja "Doradztwo zawodowe w zbiorach PBW w Krośnie"Podstawa Prawna


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
Dz.U. 2020 poz. 1459 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
Dz.U. 2019 poz. 1536                                  
 
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych
Dz.U. 2019 poz. 1560  
         
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego
Dz.U. 2019 poz. 991
           
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
Dz.U. 2019 poz. 1539
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego
Dz.U. 2019 poz. 991
                                   
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
Dz.U. 2017 poz. 2356

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego
Dz. U. poz. 1109

 
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia
Dz. U. poz. 622

 
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego
Na podstawie art. 44zzza ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583


Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Dz. U. poz. 186


ZASOBY OŚRODKA ROZWOJU EDUKACJI  ORE dla doradców zawodowych

Bogate zasoby dla doradców zawodowych pracujących w sektorze edukacji. M.in. zeszyty metodyczne, informacje na temat ścieżek kształcenia, zakresie działań instytucji zajmujących się doradztwem zawodowym w Polsce, opisy zawodów, informacje o rynku pracy, raporty z badań, narzędzia diagnostyczne, filmy o zawodach czy aktualności z obszaru doradztwa w obszarze edukacji.

Portal doradztwa edukacyjno-zawodowego: ZOBACZ
Ścieżki kształcenia: ZOBACZ
Publikacje: ZOBACZ
Narzędzia diagnostyczne dla doradców zawodowych: ZOBACZ
Programy preorientacji, orientacji oraz doradztwa zawodowego oraz WSDZ: ZOBACZ
Zasoby multimedialne: ZOBACZ
 
ZESZYTY METODYCZNE DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH

Bezpłatne publikacje metodyczne z zakresu poradnictwa zawodowego. Bogate źródło wiedzy dla doradców zawodowych, których klientami są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe: ZOBACZ


INFORMACJE O ZAWODACH:

Doradca 2000 - baza i wyszukiwarka opisów zawodów administrowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: ZOBACZ

Mapa Karier – świetna, obszerna i atrakcyjna wizualnie baza informacji o zawodach, bezpłatne pomysły na zajęcia, aplikacja „Miasto zawodów”: ZOBACZ

Klasyfikacja zawodów i specjalności występujących na rynku pracy: ZOBACZ

Przewodnik po zawodach – 7 tomów zawierających szczegółowe opisy wybranych zawodów: ZOBACZ

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego: ZOBACZ 

INFORMACJE O RYNKU PRACY:

Portal Publicznych Służb Zatrudnienia. Strona Publicznych Służb Zatrudnienia, zarządzana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zawiera informacje o ofercie urzędów pracy w całej Polsce. 
 
Statystyki i analizy rynku pracy prowadzone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: ZOBACZ

Główny Urząd StatystycznyZOBACZ
 
zakładki:
http://stat.gov.pl/podstawowe-dane/
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/
 
Barometr zawodów. Jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Pokazuje zapotrzebowanie na zawody na poziomie kraju, województwa i powiatu. Prognozy tworzone są na podstawie opinii ekspertów, którzy na przełomie III i IV kwartału każdego roku spotykają się i wspólnie analizują sytuację w zawodach. Na stronie dostępne są mapki i listy zawodów w podziale na trzy grupy: zawody deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe. Badanie prowadzone jest co roku od 2015 roku: ZOBACZ

Barometr rynku pracy – aktualne zjawiska na polskim rynku pracy: ZOBACZ

Autor: Katarzyna Materna