TREŚĆ GŁÓWNA

Tryb wyświetlania

SP! SERCE i POMOC

Opis alternatywny

Psychofizyczne możliwości ucznia w klasie IV

"Psychofizyczne możliwości ucznia w klasie IV" prezentacja - Wioleta Barsznica, Jolanta Gierlach Jurczak, Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krośnie

SP! SERCE i POMOC

Opis alternatywny

Projekt: SP! SERCE i POMOC

PROJEKT DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH województwa podkarpackiego. SP - to więcej niż szkoła podstawowa! SP! SERCE i POMOC