Zagrożenia w sieci - pedagogizacja rodziców

Sanok

13 oraz 20 września 2018 nauczyciele sanockiej filii biblioteki pedagogicznej spotkali się z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Pisarowcach oraz Szkoły Podstawowej w Trepczy.
Temat spotkania „Zagrożenia w sieci" nawiązywał do jednego z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 ”rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci”. Nauczyciele bibliotekarze w swojej prezentacji multimedialnej przekazali najistotniejsze zagadnienia związane z tym tematem oraz zaprezentowali literaturę fachową pomagającą  uchronić się rodzicom  i ich  dzieciom  przed zagrożeniami cyberprzemocy.
Irena Florczak

Autor: Katarzyna Materna