Spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy w sanockiej filii

Sanok

21 października 2019 r. w sanockiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym Spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy, które poświęcone zostało zagadnieniom dotyczącym skontrum i selekcji w bibliotece
szkolnej. Uczestnicy zapoznali się z przykładami dobrych praktyk, które już znalazły zastosowanie w innych bibliotekach szkolnych, jak również zaprezentowali swoje przykłady działań w tym obszarze. Wspólnie proponowane rozwiązania problemów związanych z ubytkowaniem nauczyciele zamierzają wykorzystać w swojej bibliotece szkolnej. W dalszej części spotkania uczestnicy zostali zapoznani z ofertą szkoleń PCEN Oddział W Krośnie oraz z nowościami wydawniczymi w zbiorach Biblioteki. Spotkanie Sieci zakończono informacją o możliwości włączenia się szkół i placówek oświatowych w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, celem której jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia. Kulminację tych aktywności MEN zaplanowało na 25 października 2019 r.

Autor: Katarzyna Materna