Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - działania sanockiej filii

Sanok

20 grudnia 2019 Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu w ramach projektu „Wiem. Reaguję. Przeciwdziałam!” zorganizowała konferencję pt.: „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie”.Była ona posumowaniem całości działań projektu mającego na celu wspieranie aktywności i szeroko pojętych działań informacyjnych, wychowawczych i socjalizacyjnych, a także podnoszenie świadomości społecznej, stanu wiedzy na temat zagrożeń i kształtowanie pozytywnych postaw moralnych i społecznych. Głównymi zagadnieniami omawianymi podczas konferencji były: współpraca szkół z Policją w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości, działań organizacji pozarządowych w tym zakresie oraz strategia przeciwdziałania przestępczości na terenie powiatu sanockiego. Podczas konferencji swoje wystąpienie miała również Sanocka Filia PBW w Krośnie, która przedstawiła działania realizowane w ramach projektu oraz przedsięwzięcia ze środowiskiem lokalnym w zakresie bezpieczeństwa. Dla uczestników konferencji przygotowano również ekspozycję publikacji oraz tematyczne zestawienia bibliograficzne.
 
Irena Florczak

Autor: Sabina Szklarska