Bazy danych Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych – zajęcia edukacyjne dla studentów

Sanok

22 listopada 2019 r. w sanockiej czytelni PBW odbyły się zajęcia dla studentów Studiów Podyplomowych Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej CDiDN w Sanoku. Tematem zajęć były „Bazy danych Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych”. Studenci zapoznali się z budową i funkcjonowaniem katalogu INTEGRO. Więcej uwagi poświęcone zostało Bibliografii czyli bazie artykułów, która zawiera opisy bibliograficzne artykułów z czasopism prenumerowanych przez biblioteki, rozprawy z prac zbiorowych oraz wybrane pozycje książkowe. Zainteresowani dowiedzieli się jak  można przeszukiwać Bibliografię. Poznali następujące indeksy: autor, tytuł, przedmiot i słowa kluczowe, tytuł czasopisma, rok publikacji. W najbliższej przyszłości przyswojona wiedza ma im ułatwić pracę przy pisaniu prac dyplomowych.
 
oprac. Agata Wajda-Paszkiewicz

Autor: Katarzyna Materna