„Kalejdoskop edukacyjny” - rekomendacje dedykowane dyrektorom szkół, nauczycielom, pedagogom oraz rodzicom

Nowości - rekomendacje

„Kalejdoskop edukacyjny” - pod tym tytułem zamieszczone są rekomendacje dedykowane dyrektorom szkół, nauczycielom, pedagogom oraz rodzicom.
Ma na celu popularyzację wydawnictw z zakresu edukacji. Znajdziemy tutaj, m. in.: rozważania teoretyczne dotyczące rewolucyjnych rozwiązań we współczesnym  szkolnictwie, sposobów komunikowania się na poszczególnych szczeblach oświaty czy dylematów oceniania  uczniów. Poznamy również nowe, ciekawe pomysły ułatwiające pracę terapeutyczną z dzieckiem trudnym. Każda rekomendacja zawiera link odsyłający do danej publikacji w katalogu Integro.

Wykaz rekomendowanych publikacji:

1.       Kreatywne szkoły : oddolna rewolucja, która zmienia edukację / Ken Robinson, Lou Aronica ; przełożył Aleksander Baj. - Kraków : Wydawnictwo Element, 2015
2.       Ocenianie w szkole na cenzurowanym : badania - dylematy - inspiracje / redakcja naukowa Małgorzata Karwatowska, Małgorzata Latoch-Zielińska, Iwona Morawska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020
3.       Komunikowanie w oświacie / Małgorzata Dutka-Mucha, Krzysztof Gawroński, Beata Wawrzyńczak-Jędryka. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020
4.       Być (nie)zwykłym wychowawcą : scenariusze lekcji wychowawczych dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych / Anna Konarzewska. - Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2019
5.       Metoda Montessori : od 6 do 12 lat : pomóż swojemu dziecku osiągnąć samodzielność / Charlotte Poussin, Hadrien Roche, Nadia Hamidi ; [tł. Katarzyna Skawran]. - Warszawa : Wydawnictwo RM, cop. 2019
6.       Język i komunikacja : wprowadzenie dla pedagogów / Anna Wileczek. - Wydanie I.  - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020
7.       Edukacja aksjologiczna dziecka w środowiskach wychowawczych : współczesne problemy / Ewa Pasterniak-Kobyłecka. - Wydanie I.  - Kraków : Impuls, 2020
8.       Terapia interdyscyplinarna : wybrane problemy / pod redakcją naukową Joanny Skibskiej. - Wydanie I.  - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020
9.       100 pomysłów, jak pomóc uczniom z trudnościami / Isabelle Deman ; przekład Katarzyna Panfil. - Wydanie I.  - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2020
10.   100 pomysłów, jak lepiej radzić sobie z ADHD / Francine Lussier ; przekład : Katarzyna Panfil. - Wydanie 1.  - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2020

Autor: Katarzyna Materna