Zimowe spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy w leskiej filii

Lesko

19 grudnia 2018 roku odbyło się pierwsze spotkanie zorganizowane w ramach Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy. W spotkaniu wzięli udział nauczyciele bibliotekarze ze szkół: Liceum Ogólnokształcącego w Lesku, Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku oraz Szkoły Podstawowej w Myczkowie.
Spotkanie miało na celu zaprezentowanie nowych możliwości dla czytelników jakie dają wprowadzone e-usługi: zdalne wypożyczenia i zwroty książek, internetowe zamawianie kserokopii i skanów, zapis do biblioteki w wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP. Przedstawiona została prezentacja multimedialna.
W drugiej części spotkania zaprezentowane zostały uczestnikom nowości książkowe zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Spotkaniu towarzyszyła książek zakupionych z w/w Programu.

Autor: Katarzyna Materna