Exlibris – wystawa prac uczniów Liceum Plastycznego ZSTiA w Lesku

Lesko

Ekslibris to sposób oznaczania właściciela książki. Uznaje się, że pierwsze wersje powstały jeszcze w starożytnym Egipcie, ale forma, którą znamy dzisiaj jest stosowana od kilku stuleci.
W średniowieczu pojawił się zwyczaj podpisywania ksiąg rękopiśmiennych, by oznaczyć do kogo należą. Później, gdy coraz piękniej ilustrowano same księgi, oznaczenia właściciela stawały się coraz bardziej ozdobne. W wieku XV popularne stało się malowanie na pierwszej karcie książki herbu rodowego.
Po spopularyzowaniu się druku, ekslibrisy zaczęto drukować w większych ilościach na osobnych kartkach, które wklejano później na wewnętrzną stronę okładki książki. Powoli też odchodzono od oznaczania książek herbem rodu, na rzecz indywidualnych znaków poszczególnych osób. Zwyczaj umieszczania znaku graficznego i napisu jednak pozostał choć zmieniał się wraz z mijającymi epokami. Dzięki temu można obserwować zmiany w dominujących stylach, aż do XX wieku.
Ekslibrisy pełnią obecnie dwie funkcje. Z jednej strony oznaczają właściciela książki, a z drugiej są jej ozdobą. Dlatego wiele osób stawia na artystyczną jakość ich ekslibrysów, niekiedy nawet kosztem czytelności danych właściciela. Popularne jest kolekcjonowanie tych małych dzieł sztuki i organizuje się wystawy.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy exlibrisów wykonanych techniką druku wypukłego (Druk wypukły  jest jedną z najstarszych i zarazem najprostszych metod druku. Innymi technikami są: druk wklęsły oraz druk płaski. W druku wypukłym, odbitka powstaje przez odbicie farby nałożonej na wypukłych częściach formy drukowej),  przez uczniów Liceum Plastycznego Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku. Prace powstały wg własnego pomysłu uczniów, z uwzględnieniem swoich indywidualnych upodobań w ramach prac praktycznych na zadany temat: Exlibris w mojej prywatnej biblioteczce.

Autor: Katarzyna Materna