CICHE ŻYCIE NA PŁÓTNIE

Lesko

Termin „martwa natura”, a właściwie stil-leven czyli w dosłownym tłumaczeniu „ciche, nieruchome życie” pojawiał się w holenderskich inwentarzach sztuki już w połowie XVII wieku.
Popularność tego gatunku malarskiego sprawiła, że był on używany coraz częściej i szybko doczekał się odpowiedników w języku angielskim still live, niemieckim stilleben oraz francuskim nature morte. Nasza „martwa natura” pochodzi właśnie od tego ostatniego. W sztuce, terminu tego używa się w celu określenia dzieła plastycznego (głównie malarskiego) przedstawiającego zestawienie przedmiotów codziennego użytku, ale też owoców, warzyw, kwiatów, drobnych bibelotów, czy trofeów myśliwskich, skomponowanych w grupy i tworzących atrakcyjne zestawienia kolorystyczne i świetlne.
Zapraszamy do obejrzenia wystawy prac uczniów Liceum Plastycznego ZSTiA w Lesku, wykonanych podczas zajęć praktycznych.

Autor: Katarzyna Materna