Zaproszenie na spotkanie zespołu Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy przy PBW w Krośnie

Krosno

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krośnie przy PZPW w Rzeszowie zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie zespołu „Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy przy PBW w Krośnie” w dniu 22  listopada 2023 r.
o godz. 11.00. do siedziby Biblioteki przy ul. Grodzkiej 45 B.
Prelekcję „Budowanie autorytetu u dzieci i młodzieży w obliczu niepokojących i niepożądanych zmian” wygłosi pani Joanna Baran – pedagog specjalny i specjalista ds. poradnictwa zawodowego.
Serdecznie zapraszamy.

Autor: Katarzyna Materna