Relacja ze spotkania „Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy przy PBW w Krośnie”

Krosno

23 listopada 2022 r. nauczyciele bibliotekarze z bibliotek szkolnych z „Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy przy PBW w Krośnie” spotkali się na szkoleniu poświęconym tematyce dziecka migrującego.
Na spotkaniu gościliśmy  nauczycieli konsultantów z krośnieńskiego oddziału PCEN. Pan Wiesław Śnieżek przedstawił prawne zagadnienia związane z funkcjonowaniem w polskiej szkole dziecka migrującego, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji prawnej dziecka uchodźcy z Ukrainy.
Natomiast Pani Urszula Szymańska – Kujawa w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na  psychologiczne, wychowawcze  i edukacyjno-kulturowe aspekty życia dziecka migrującego. Uczestnicy spotkania poznali odpowiedzi m.in. na pytania: jak  rozpoznać, że dziecko potrzebuje pomocy specjalisty? Kiedy poszukać dla niego pomocy?  W jaki sposób zorganizować wsparcie oraz  jaka jest rola nauczyciela w udzielaniu pomocy dzieciom i młodzieży mającej problemy  z adaptacją w nowym środowisku.
Wiedza zdobyta na  szkoleniu pozwoli nauczycielom sprawnie i efektywnie reagować na potrzeby dziecka migrującego.


Dzieci migrujące – zestawienie bibliograficzne za lata 2010-2022

Autor: Katarzyna Materna