Nowe uzależnienia dzieci i młodzieży

Krosno

„Nowe oblicze uzależnień dzieci i młodzieży” - ekspozycja prezentująca publikacje poświęcone rozwijającym się w ostatnich latach uzależnieniom behawioralnym, niezwiązanym z używaniem substancji psychoaktywnych, takich jak: pracoholizm, interholizm, zakupoholizm, patologiczny hazard, uzależnienie od telefonów komórkowych, uzależnienie od jedzenia itp.
Oprócz nowych uzależnień na wystawce znajdują się opracowania dotyczące uzależnień dobrze znanych, takich jak alkoholizm czy narkomania.
Patologiczne zachowania określane są też często jako uzależnienia niechemiczne, uzależnienie czynnościowe, uzależnienie behawioralne, czy nałogowe zachowanie. Jaki jest powód, że współczesny młody człowiek przypisuje tym patologicznym zachowaniom dużą wartość? Terapeuci behawioralni zwracają uwagę na niedostosowanie współczesnego człowieka do szybkiego tempa życia, z drugiej na postęp technologiczny, swobodny (niekontrolowany) dostęp do dóbr i wzrost konsumpcji oraz chęć sprostania współczesnym wysokim wymaganiom.
Frustracja z nieprzystosowania i dążenie do likwidacji stresu, uczucie nudy i pustki, ucieczka od nieakceptowanych stanów emocjonalnych oraz dążenie do uzyskania szybkiej przyjemności i natychmiastowej gratyfikacji indukują zaburzenia kontrolowaniu impulsów, których efektem jest niekontrolowane zachowanie poszukiwawcze.
Jednym z tegorocznych kierunków polityki oświatowej państwa jest: „Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych”. Ma on zwrócić większą uwagę nauczycieli, wychowawców i psychologów szkolnych na ten problem. Stawiając przed nimi ważne zadanie polegające na przeciwdziałaniu nadmiernemu i niekontrolowanemu korzystaniu z tych osiągnięć cywilizacyjnych, które mają również swoją „ciemną stronę”.
Nasza prezentacja ma pomóc nauczycielom w pogłębieniu wiedzy na temat uzależnień i ułatwić omawianie tych zagadnień na zajęciach z dziećmi i młodzieżą. Nauczmy dzieci i młodzież mówić NIE wszelkim uzależnieniom. Zapraszamy do obejrzenia wystawki w Wypożyczalni PBW w Krośnie.

Autor: Katarzyna Materna