Narodowe Czytanie 2023 - relacja

Krosno

Do wspólnego czytania "Nad Niemnem" zaprosiliśmy Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli o. Krosno przy PZPW w Rzeszowie, Muzeum Rzemiosła w Krośnie oraz młodzież z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Krośnie.
Do zebranych gości zwróciła się bezpośrednio Eliza Orzeszkowa, która dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji powiedziała kilka słów o swoim dziele i podziękowała wszystkim uczestnikom za udział w tym czytelniczym wydarzeniu.
Fragment utworu Elizy Orzeszkowej czytali : Romualda Wojnar - wicedyrektor ds. PBW w Krośnie, Małgorzata Szybiak - wicedyrektor ds. rozwoju i promocji PZPW w Rzeszowie, Justyna Suchodolska - z goszczącego nas Muzeum Rzemiosła w Krośnie oraz młodzież ( Emilia Rachwał, Natalia Łątka i Dawid Gosztyła), która w pięknych strojach nawiązujących do epoki czytanego dzieła pochyliła się nad kartami powieści.

Autor: Katarzyna Materna