Kondolencje

Krosno                                              Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
                                              Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...
                                              tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
                                              że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić” 
Ks.J. Twardowski                                                                                                                                                              
 
 
 
                                                                                                   Dyrektorowi
                                                                            Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie
                                                                                     Małgorzacie Szybiak oraz Rodzinie

                                                                                                wyrazy współczucia,
                                                                                   wsparcia i otuchy z powodu śmierci
                                                                                                   Teściowej

                                                                                                                  składają
                                                                                                                  Wicedyrektor i pracownicy PBW w Krośnie

Autor: Katarzyna Materna