Kartka z kalendarza : 1 Marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Krosno

W ten szczególny dzień pragniemy przybliżyć sylwetki trzech Bohaterów, Niezłomnych, Nieugiętych Żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, którzy na terenie Krosna i powiatu krośnieńskiego oddali życie za "słuszną sprawę". Cześć Ich pamięci!

Polecamy także rekomendacje Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie na dzień uczczenia pamięci Niezłomnych:

 • 24 lutego 2023 r., Mielec – wykład dr. Mirosława Surdeja na temat oddziału Wojciecha Lisa, żołnierza AK, NSZ, WiN, NOW, dowódcy oddziału partyzanckiego walczącego przeciw Niemcom i Sowietom w Puszczy Sandomierskiej. Ciało zamordowanego zakopano na śmietniku KP MO w Mielcu. Został odnaleziony w 1992 r. i pochowany na cmentarzu parafialnym w Mielcu (Katolickie Centrum Edukacji KANA)
 • 27 lutego 2023 r., Rzeszów – wykład dr. Mirosława Surdeja dla seniorów Domu Pomocy Społecznej na temat „Żołnierzy Wyklętych”
 • 28 lutego 2023 r., Rzeszów – sesja poświęcona majorowi Wacławowi Kopisto ps. „Kra”. Projekcja filmu Mirosławy Filipczyk „Rzeszowski Cichociemny ps. »Kra«”, przygotowanego przez TVP3 Rzeszów we współpracy z rzeszowskim IPN. Wykład dr. Krzysztofa Tochmana „Major Wacława Kopisto – życie i działalność” oraz wspomnienie dr. Mieczysława Janowskiego o majorze Wacławie Kopisto
 • 1 marca 2023 r., Nienadowa – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym 2023” pod patronatem rzeszowskiego oddziału IPN
 • 1 marca 2023 r., Radomyśl Wielki – VI Szkolny Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych pod patronatem rzeszowskiego oddziału IPN
 • 1 marca 2023, Rzeszów, 8.30–11.30 – wojewódzkie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych z udziałem władz państwowych, rodzin Żołnierzy Niezłomnych, żołnierzy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich i 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej
 • 1 marca 2023 r., Rzeszów – prelekcja Zenona Fajgera „Żołnierze Wyklęci” dla uczniów Zespołu Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy
 • 1 marca 2023 r., Sędziszów Małopolski – udział dr. Jacka Magdonia w powiatowych obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Prezentacja wystawy poświęconej Janowi Klamutowi „Górskiemu”, „Przystani”, żołnierzowi ZWZ AK, zamordowanemu 27 listopada 1948 r. w więzieniu przy ul. Kleczkowskiej we Wrocławiu.
 • 1 marca 2023 r., Ustrzyki Dolne – udział dr. Pawła Fornala w uroczystości poświęcenia sztandaru i nadania imienia Armii Krajowej Technikum w Ustrzykach Dolnych (Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych). Do 7 marca br. na terenie tej szkoły będzie prezentowana wystawa „Polskie Państwo Podziemne na Rzeszowszczyźnie 1939–1944/45” udostępniona przez Oddział IPN w Rzeszowie
 • 1 marca 2023 r., Zarzecze – II Rajd Żołnierzy Wyklętych pod patronatem rzeszowskiego oddziału IPN
 • 1 marca 2023 r. – dodatek historyczny IPN przygotowany przez Oddział IPN w Rzeszowie w lokalnych dziennikach „Nowiny” i „Super Nowości”.
 • 2 marca 2023 r., Radomyśl Wielki – zajęcia „Pułkownik Łukasz Ciepliński” dla uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II, prowadzone przez Katarzynę Kyc
 • 2 marca 2023 r., Rzeszów – prezentacja leksykonu „Obozy i więzienia sowieckie na ziemiach polskich (1944–1945)”, którą poprowadzi autor dr hab. Dariusz Iwaneczko, dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie
 • 2 marca 2023 r., Zarzecze, Żurawiczki – prelekcja dr. Mirosława Surdeja „Żołnierze Wyklęci” dla uczniów z Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu i Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Żurawiczkach
 • 3 marca 2023 r., Wola Zgłobieńska – prelekcja Zenona Fajgera „Żołnierze Wyklęci” dla uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki
 • 5 marca 2023 r., Bukowsko – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym 2023” pod patronatem Oddziału IPN w Rzeszowie
 • 6 marca 2023 r., Krosno – wykład dr. Mirosława Surdeja „Żołnierze Wyklęci” dla studentów podczas konferencji w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie
 • 6 marca 2023 r., Strzyżów – udział dr hab. Dariusza Iwaneczki, dyrektora IPN Oddział w Rzeszowie i dr Piotra Szopy w uroczystość nominacji na stopień kapitana Tadeusza Lutaka, żołnierza Września '39, Armii Krajowej i Świadka Historii IPN
 • 9 marca 2023 r., Wysoka, k. Łańcuta – prelekcja dr. Mirosława Surdeja „Żołnierze Wyklęci” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
 • 14 marca 2023 r., Krasne – zajęcia „Pułkownik Łukasz Ciepliński” dla uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego poprowadzi Katarzyna Kyco

oprac. na podstawie IPN w Rzeszowie

Autor: Katarzyna Materna