Docenisz różnicę – nowatorskie e-usługi w bibliotekach pedagogicznych

Krosno

Zdalne wypożyczenia i zwroty książek, internetowe zamawianie skanów i kserokopii, internetowa rezerwacja komputerów, usługa komunikacji z użytkownikami, zgłaszanie propozycji zakupów z możliwością głosowania, zapis do Biblioteki z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP - to nowe , wysokiej jakości e-usługi w ramach projektu „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne”.

Projekt został zrealizowany w ramach osi priorytetowej II. CYFROWE PODKARPACKIE działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w sieci pedagogicznych bibliotek województwa podkarpackiego.

E-usługi zostały wdrożone w Pedagogicznej Bibliotekarce Wojewódzkiej w Krośnie, Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie, Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu oraz Pedagogicznej Bibliotece w Tarnobrzegu.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowych e-usług dostępnych poprzez  katalog biblioteczny INTEGRO https://opac.pbw.org.pl/integro  oraz poprzez portal https://krosno.pbw.org.pl w zakładce „E-usługi”.

Szczegółowe informacje dotyczące nowych e-usług znajdują się w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną.

Autor: Katarzyna Materna