2022 - Rok Marii Konopnickiej

Krosno

8 września przypada kolejna rocznica przybycia Marii Konopnickiej do Żarnowca. Maria Konopnicka otrzymała Dworek wraz z otaczającym parkiem od narodu polskiego za 25-lecie pracy twórczej w 1902 roku. Po latach tułaczki miała tutaj swój dom, w którym mieszkała w latach 1903-1910, aż  do końca swojego życia.

Link do prezentacji "Maria Konopnicka w Żarnowcu"


Autor: Katarzyna Materna