Spotkanie inauguracyjne Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych przy Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie Filia w Jaśle

Jasło

26 października 2020 r. odbyło się pierwsze w roku szkolnym 2020/2021 spotkanie nauczycieli bibliotekarzy szkolnych w ramach Sieci współpracy i samokształcenia przy PBW w Krośnie Filia w Jaśle.
W związku z sytuacją epidemiczną spotkanie odbyło się online. Tematem jego było omówienie Planu pracy i harmonogramu spotkań w bieżącym roku szkolnym.
Przedstawiając Plan Przewodnicząca przypomniała główne kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021. Biorący udział w spotkaniu nauczyciele bibliotekarze dyskutowali na interesujące ich tematy, a w szczególności wymieniali się doświadczeniami związanymi z pracą w dobie koronawirusa.

Autor: Katarzyna Materna