„Profilaktyka uzależnień” – spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy w jasielskiej Filii

Jasło

27 listopada 2019 r. w jasielskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli bibliotekarzy szkolnych w ramach Sieci współpracy i samokształcenia. Realizując jeden z kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020 podjęliśmy temat „Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych”. Zagadnienie to przybliżyła zebranym Emilia Polak – z wykształcenia pielęgniarka oraz nauczyciel zawodu w medycznych szkołach pomaturalnych. Nauczyciele bibliotekarze obejrzeli także wystawę książek, ze zbiorów jasielskiej Filii, tematycznie związaną z wykładem oraz otrzymali zestawienie bibliograficzne w wyborze „Profilaktyka uzależnień”. Na zakończenie spotkania zostali zapoznani z regulaminem V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników i zachęceni do  wzięcia udziału w tym projekcie.

Grażyna Jędryczka

Autor: Katarzyna Materna