Ogólnopolski Dzień Biblioterapii z jasielską Filią

Jasło

12 listopada br. w ramach IV Ogólnopolskiego Dnia Biblioterapii jasielska Filia zorganizowała dla wychowanków Świetlicy „Promyki” w Jaśle zajęcia wychowawcze z elementami biblioterapii pt. „Słowa mają moc”.
Celem zajęć było uświadomienie uczestnikom „siły” wypowiadanych słów i ich oddziaływania w procesie komunikowania się. Podczas spotkania dzieci wysłuchały tekstów: Szklany człowiek, Trzy sita, Był sobie chłopiec. Odpowiadały na pytania dotyczące przeczytanych utworów, dokonując analizy zachowania bohaterów. Ponadto wykonywały ćwiczenia, które pozwoliły im pogłębić świadomość roli sprawczej wypowiadanych przez nich słów.

Beata Szczepanik

Autor: Katarzyna Materna