Repertuar uroczystości szkolnych

Dla uczniów

ROCZNICE I ŚWIĘTA PAŃSTWOWE
11 listopda Święto Niepodległości
II Wojna Światowa
Konstytucja 3 Maja


UROCZYSTOŚCI I IMPREZY SZKOLNE
Dzień Edukacji Narodowej

 

11 listopada  Święto Niepodległości

Wydawnictwa zwarte

1. Adamczak Jadwiga / Tak rodziła się niepodległa i wolna Polska // W: Polonistyczne scenariusze w szkołach ponadpodstawowych / pod red. Jadwigi Adamczak. – Kielce: Wydawnictwo ZNP, 1996. – s. 7-18

2. Barańska Krystyna / „Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka?" : program poetycko-muzyczny
z okazji Święta Niepodległości // W : Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej. – Warszawa : Wydaw. SBP, 2002. – s. 76-81

3. Boszko Alicja Hanna, Boszko Dariusz / „Jak tu prawdę o Polsce powiedzieć ..." : scenariusz uroczystości na Święto Odzyskania Niepodległości // W: Na uroczystości szkolne : montaże poezji dla klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkół średnich. – Płock: Wydaw. Optimus, 1997. – s. 137-146

4. Boszko Alicja Hanna, Boszko Dariusz / Na uroczystości szkolne : montaże poezji dla klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkół średnich. – Płock : Wydaw. Optimus, 1997

5. Gałczyńska Elżbieta, Garczyk Zofia / Rocznica odzyskania niepodległości, 11 listopada: Droga do wolności // W: Uczcijmy wierszem i piosenką. – Płock : / b.w /, 1994. – s. 16-20

6. Grochulska Jolanta / Propozycje przedstawienia szkolnego z okazji rocznicy odzyskania niepodległości // W: Polonistyczne scenariusze w szkole ponadpodstawowej / pod red. Jadwigi Adamczak. – Kielce : Wydaw. ZNP, 1996. – s. 80-87

7. Grześkowiak Jolanta / „Na stos rzuciliśmy nasz życia los..." – Droga Polaków do niepodległości. Scenariusz uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości //
W: Scenariusze na cały rok ...(szkolne uroczystości, imprezy widowiska. Cz. 2 / pod red. Elżbiety Goroszkiewicz, Krystyny Staszewskiej. – Kielce: Wydaw. Pedał. ZNP, 1995. – s. 42-54

8. Kurnicka Anna / 11 Listopada // W: Kredą pisane. Scenariusze przedstawień szkolnych. Inscenizacje teatralne i poetyckie. – Kraków: OW „Impuls", 1999. – s. 155-162

9. Lasoń Alicja Omelczuk, Zdzisława / Czynem zbrojnym budzili Polskę... : scenariusz uroczystości poświęconej rocznicy odzyskania niepodległości // W: Scenariusze na cały rok... : (szkolne uroczystości, imprezy, widowiska). Cz. 2 / pod red. Elżbiety Doroszkiewicz, Krystyny Staszewskiej. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1995. – s. 56-65

10. Maryniak Lucyna, Ćwikła Halina / „A mury runą i pogrzebią stary świat" : scenariusze akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości // W: Polonistyczne scenariusze
w szkołach ponadpodstawowych / pod red. Jadwigi Adamczak. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1996. – s. 61-79

11. Michalska Beata, Stańczyk Anna / Per aspera ad astra, czyli triumf wolności: 11 listopada – Święto Odzyskania Niepodległości // W: W objęciach Melpomeny. Inscenizacje dla starszych klas szkół podstawowych i gimnazjalnych. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2006. –
s. 23-24

12. Odzyskanie niepodległości – 11 Listopada 1918 : scenariusz apelu // W: Uroczystości
w szkole podstawowej. T. 1 / pod red. Barbary Bleja-Sosny. -Toruń : Bea, 2004. – s. 99-103

13. Pamięć tamtych dni // W: Zapraszamy do szkolnego teatru: inscenizacje, montaże poetycko-muzyczne, dramy, konkursy / pod red. E. Gałczyńskiej. – Płock : Wydawnictwo Korepetytor, 2001, s. 117-134

14. Póki my żyjemy ...: inscenizacje patriotyczne dla szkoły podstawowej i gimnazjum / pod red. Teresy Król. – Kraków : „Rubikon", 2006. – 209 s.

15. Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. – Kraków : „Rubikon", 2003. – 167 s.

16. Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły podstawowej. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. – Kraków : „Rubikon", 2003. – 181 s.

17. Szpunar-Jura Maria / 11 listopada – Święto Niepodległości // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. – Kraków : „Rubikon", 2003. – s. 16-26

18. Wieczorek Małgorzata, Wieczorek Dorota / Narodowe Święto Niepodległości // W: Inscenizacje na każdą okazję : gimnazjum. – Wydaw. 2. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2003, s. 36-46

Artykuły z czasopism

1. „A gdy wolności przyszedł czas ...": montaż publicystyki i poezji poświęcony rocznicy Niepodległości / Barbara Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 1991, nr 9, s. 10-12

2. Aby Polska była Polską. Scenariusz słowno-muzyczny w rocznicę odzyskania niepodległości / Beata Kubiec, Monika Olejarska // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 10, s. 17-19

3. Apel z okazji Święta Niepodległości – szkolna nuda czy intelektualne przeżycie? (scenariusz) / Mirosława Domżalska // Wiadomości Historyczne. – 2002, nr 2, s. 118-121

4. Bóg – Honor – Ojczyzna: scenariusz uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Renata Ciesielska, Maria Grajek, Małgorzata Tomczak // Wychowawca. – 2007, nr 11, s. 16-19

5. Dobro Ojczyzny: scenariusz akademii z okazji Dnia Niepodległości / Anna Pasiowiec // Wychowawca. – 2005, nr 11, s. 20-21

6. Droga do niepodległości : scenariusz imprezy rocznicowej / Barbara Płonka // Poradnik Bibliotekarza. – 1991, nr 9, s. 23-25

7. Droga do wolności: scenariusz widowiska / Bożena Stróżyńska, Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. – 2006, nr 8, s. 6-13

8. „Ja wiem, com dla Polski uczynił" – Józef Piłsudski : montaż słowno-muzyczny // Biblioteka w Szkole. – 1992, nr 7/8, s. 5-7

9. „Jak tu prawdę o Polsce powiedzieć ..." : montaż słowno-muzyczny // Biblioteka w Szkole. – 1992, nr 7/8, s. 12-15

10 . 11 Listopada : scenariusz uroczystości szkolnej / Anna Maj // Wychowawca. – 2006, nr 11, s. 28

11. 11 listopada – Święto Niepodległości : scenariusz montażu słowno-muzycznego / Beata Szulc // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 10, s. 17-18

12. 11 Listopada – Święto Niepodległości (scenariusz uroczystości) / Joanna Ziętek // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 6, s. 21-23

13. Józefowi Piłsudskiemu w hołdzie na 125-lecie urodzin (5 XII 1867-12 V 1935) / Jolanta Kowalczykówna // Biblioteka w Szkole. – 1992, nr 10, s. 10-12

14. Montaż słowno-muzyczny z okazji rocznicy Niepodległości / Feniks // Biblioteka w Szkole. – 1992, nr 7/8, s. 16-18

15. „Na stos rzuciliśmy nasz życia los". Droga Polaków do niepodległości : scenariusz uroczystości z okazji 70 rocznicy odzyskania niepodległości / Jolanta Grześkowiak // Język Polski w Szkole. – 1990/1991, nr 1, s. 90-100

16. Nuto święta, Ojczyzno. Wybór poetycki z okazji 70 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Odrodzoną // Bibl. Repert. „Inspiracji". – nr 8, s. 3-20

17. „Ojczyzno ma tyle razy ..." : scenariusz przedstawienia teatralnego z okazji Święta Niepodległości dla szkoły podstawowej i gimnazjum / Dariusz Bralski // Nowa Szkoła. – 2001, nr 8, s. 22-25

18. Ojczyzna moja : scenariusz inscenizacji z okazji Narodowego Święta Niepodległości / Agnieszka Maj // Nauczanie Początkowe. – 2001/2002, nr 1, s. 41-45

19. Polacy mają w sobie instynkt wolności... : scenariusz słowno-muzyczny z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 9, s. 26-28

20. Polska droga do wolności : scenariusz z okazji Święta Niepodległości / Ewa Rzepska // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 9, s. 17-20

21. „Polsko ty moja!": scenariusz uroczystości poświęconej rocznicy Niepodległości / Barbara Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 1991, nr 9, s. 7-9

22. "Póki my żyjemy" : apel z okazji Dnia Niepodległości 11 listopada / Agnieszka Olczak // Wychowawca. – 2006, nr 7-8, s. 26-28

23. „Pytasz się snu, gdzie jest i jaka?": program poetycko-muzyczny z okazji Święta Niepodległości / Krystyna Barańska // Poradnik Bibliotekarza. – 1999, nr 10, s. 30-32

24. Rok 1918 – odzyskanie niepodległości przez Polskę : scenariusz imprezy rocznicowej / Wioletta Borowska // Poradnik Bibliotekarza. – 1991, nr 9, s. 26-29

25. Scenariusz przedstawienia z okazji Święta Niepodległości / Małgorzata Jakubowska // Życie Szkoły. – 2007, nr 9, s. 50-52

26 Scenariusz obchodów rocznicy niepodległości Polski / Elżbieta Świtalska // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII – 1993/1994, nr 1/2. - s. 122-126

27. Scenariusz uroczystości z okazji Święta Niepodległości / Maria Szpunar-Jura // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 9, s. 29-31

28. Scenariusz z okazji Święta Odzyskania Niepodległości / Grażyna Sobieraj // Biblioteka
w Szkole. – 1995, nr 9, s. 6-7

29. Śpiewamy pieśni patriotyczne : z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości / Zdzisława Samul // Wychowawca. – 2008, nr 11, s. 19

30. Święto Niepodległości / Bogumiła Woźniak // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 7-8, s. 12-13

31. Święto Niepodległości – scenariusz / Janina Miemiec, Violetta Żukowska // Życie Szkoły. – 2000, nr 9, s. 566-568

32. Święto Odzyskania Niepodległości : scenariusz uroczystości / Wiesław Buśko, Elwira Maciejko, Grażyna Nowakowska // Biblioteka w Szkole. – 1996, nr 9, s. 12-15

33. Ta co nie zginęła : scenariusz akademii szkolnej w rocznicę odzyskania niepodległości / Teresa Szadkowska-Droś // Poradnik Bibliotekarza. – 1991, nr 9, s. 30-32

34. „W losie ojczyzny swej wziąć udział ...". Scenariusz imprezy poświęconej rocznicy niepodległości / Barbara Jachimczak // Poradnik Bibliotekarza. – 1991, nr 7-8, s. 38-41

35. W rocznicę niepodległości. Wybór poezji legionowej z lat 1914-1919 / B. Kurcab-Karkoszka // Biuletyn Pedagogiczny. – 1988, nr 3, s. 28-36

36. Wolna i niezależna : scenariusz uroczystości z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości / Bożena Szurlej-Duda, Bożena Wiśniewska // Wychowawca. – 2004, nr 11, s. 24-26

37. „Wolna ojczyzna – pradawne hasło – oby w nas nigdy nie zgasło" : scenariusz wieczornicy / Anna Gorlewska // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 10, s. 18-20

38. Wolna Polska : scenariusz dla uczniów szkoły podstawowej lub klas gimnazjalnych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Anna Kostrzewa // Wychowawca. – 2008,
nr 11, s. 20-21

39. Wstań Polsko moja! : scenariusz uroczystości na Święto Odzyskania Niepodległości / Janina Modeńska // Biblioteka w Szkole. – 1991, nr 9, s. 13-17

40. Żeby Polska była Polską : scenariusz w rocznicę niepodległości / Bożena Grybuć // Język Polski w Szkole. – 1991/1992, nr 3, s. 62-69

 

 

II Wojna Światowa

Wydawnictwa zwarte

1. Boszko Alicja Hanna, Dariusz Boszko / „I całować umęczoną ziemię ..." : montaż poetycki poświecony pamięci Powstania Warszawskiego // W: Na uroczystości szkolne : montaże poezji dla klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkół średnich. – Płock : Wydawnictwo Optimus, 1997. – s. 147-164

2. Póki my żyjemy ... : inscenizacje patriotyczne dla szkoły podstawowej i gimnazjum / pod red. Teresy Król. – „Rubikon", 2006. – 209 s.

3. Kurnicka A. / Rocznica wybuchu II wojny światowej // W: Kredą pisane : scenariusze przedstawień szkolnych : inscenizacje teatralne i poetyckie. – Kraków : OW „Impuls" 1999. – s. 114-123

4. Trocka S. / „...Po to zginęli tamci, abyśmy mogli żyć" : propozycja apelu poświeconego rocznicy II wojny światowej // W: Scenariusze na cały rok...: szkolne uroczystości, imprezy, widowiska. Część II / pod red. Elżbiety Doroszkiewicz, Krystyny Staszewskiej. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1995. – s. 36-41

Artykuły z czasopism

1. Ballada o żołnierskim chlebaku / Teodor Niewiadomski // Bibl. Repert. „Inspiracji". – 1989, nr 7, s. 3-15

2. Był taki Wrzesień : apel poetycki w rocznicę Września // Biblioteka w Szkole. – 1992, nr 7/8, s. 19-22

3. Czy pamiętasz Wisło : widowisko poetyckie / Jan Babicz // Kultura i Oświata. – 1987, nr 3,
s. 107-119

4. Działo się w czterdziestym czwartym (Dzień Zwycięstwa) : widowisko dokumentalno-historyczne według książki Z. Załuskiego „Czterdziesty czwarty" // Bibl. Repert. „Inspiracji". - 1984, nr 4, s. 3-37

5. 9 Maja – Dzień Zwycięstwa : scenariusz imprezy / M. Orska, M. Badowska // Poradnik Bibliotekarza. – 1984, nr 2, s. 48-51

6. Flaga na Monte Cassino : montaż publicystyczno-poetycki // Biblioteka w Szkole. – 1992,
nr 7/8, s. 22-24

7. Idzie żołnierz : poemat sceniczny / Jan Babicz // Kultura i Oświata. – 1987, nr 2, s. 112-117

8. Katem był człowiek : apel poświęcony pamięci ofiar Katynia – Ostaszkowa – Starobielska / Beata Kucharska-Kociemba // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 1, s. 19-22

9. „Katyń – Golgota Wschodu" : scenariusz apelu poświęconego rocznicy Zbrodni Katyńskiej / Zofia Kamola // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 11, s. 35-36

10. Nad poligonem wstaje dzień : poemat sceniczny / Stanisław Grabowski // Kultura i Oświata. – 1981, nr 3, s. 97-103

11. Nasz czas odzyskany ... : scenariusz teatru poezji na 35-lecie zwycięstwa / W. J. Obara // Kultura i Oświata. – 1980, nr 2, s. 105-115

12. Nie zapomnij, rzeko : poemat sceniczny / Stanisław Grabowski // Kultura i Oświata. – 1986, nr 4, s.118-124

13. Nie zapomnijmy o wrześniu : scenariusz montażu słowno-muzycznego / Anna Aszkowska // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 7-8, s. 19-20

14. Oto ja, żołnierz : widowisko poetyckie / Stanisław Grabowski // Kultura i Oświata. – 1986,
nr 1, s.121-129

15. „Pokój nad światem" : projekt szkolnego apelu na 50. rocznicę zakończenia II wojny światowej / Maria Andres // Poradnik Bibliotekarza. – 1994 nr 11/12, s. 36-38

16. Skąd idziemy/ Jan Babicz // Kultura i Oświata. – 1987, nr 4, s. 113-119

17. „Tylko guziku nieugięte" : scenariusz szkolnego programu artystycznego / Ewa Woltmann // Wychowawca. – 2008, nr 2, s. 27-30

18. Wrzesień 1939 : scenariusz uroczystości rocznicowej / Wioletta Borowska // Poradnik Bibliotekarza. – 1991, nr 7-8, s. 33-37

19. Zwycięstwo z flagami pokoju (Dzień Zwycięstwa) // Bibl. Repert. „Inspiracji". – 1985, nr 4, s. 3-21

Konstytucja 3 Maja

Wydawnictwa zwarte

1. Andrzejczak Henryka / Radzili, radzili, aż uradzili : widowisko poświecone narodzinom Konstytucji 3 Maja // W: Polonistyczne scenariusze w szkołach ponadpodstawowych / pod red. Jadwigi Adamczak. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1996. – s. 19-39

2. Barańska Krystyna / „Już tę wpłatę dzieje chronią w szczerozłotej zasług skrzyni" : program poetycki z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja // W: Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2002. – s. 94-104

3. Barańska Krystyna / „Wiwat król Kochany! Wiwat Sejm, wiwat wszystkie Stany" : scenariusz uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja // W: Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej. – Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2002. – s. 105-113

4. Boszko Alicja Hanna, Dariusz Boszko / „O, dniu pamiętny, o Trzeci Maju" : okolicznościowy montaż poezji // W: Na uroczystości szkolne : montaże poezji dla klas IV-VIII szkoły podstawowej i szkół średnich. – Płock : Wydawnictwo Optimus, 1997. – s. 187-194

5. Gałczyńska Elżbieta, Garczyk Z./ Na Dzień Trzeciego Maja // W: Uczcijmy wierszem i piosenką. – Płock : /b. w./, 1994. – s. 80-84

6. Gałczyńska Elżbieta, Garczyk Z./ Wielki Trzeci Maju // W: Uczcijmy wierszem i piosenką. – Płock : /b. w./, 1994. – s. 73-80

7. Gałczyńska Elżbieta, Garczyk Z./ Witaj majowa jutrzenko // W: Uczcijmy wierszem i piosenką. – Płock : /b. w./, 1994. – s. 63-68

8. Godyń -Kirker Barbara / Maj – rocznica wielkich myśli : montaż słowno-muzyczny // W: Polonistyczne scenariusze w szkołach ponadpodstawowych / pod red. Jadwigi Adamczak. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1996. – s. 54-60

9. Kurnicka Anna / Konstytucja 3-go Maja // W: Kredą pisane : scenariusze przedstawień szkolnych : inscenizacje teatralne i poetyckie. – Kraków : OW „Impuls", 1999. – s. 85-96

10. Michalska Beata, Stańczyk Anna / Historia lubi się powtarzać : rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja // W: W objęciach Melpomeny : inscenizacje dla starszych klas szkół podstawowych i gimnazjalnych. – Gdańsk : Wydawnictwo "Harmonia", 2006. – s. 55-67

11. Nowak Aleksandra / W rocznicę Konstytucji 3 Maja (montaż) // W: Scenariusze na cały rok / pod red. Elżbiety Doroszkiewicz, Krystyny Staszewskiej. Cz. 2. – Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP , 1995. – s. 26-35

12. Póki my żyjemy ... : inscenizacje patriotyczne dla szkoły podstawowej i gimnazjum / pod red. Teresy Król. – „Rubikon", 2006. – 209 s.

13. Przymus Ryszard / Witaj, majowa jutrzenko ! // W: Inscenizacje pełne radości dla klas 1-3. – Łódź : Wydawnictwo „Juka", 1995. – s. 130-137

14. Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. – Kraków : „Rubikon", 2003. – 167 s.

15. 3 Maja – rocznica uchwalenia konstytucji // W: Uroczystości w szkole podstawowej I-IV.
T. 1 / pod red. Barbary Bleja-Sosny. – Toruń : BEA, 2004, s. 96-98

16. Wieczorek Małgorzata, Wieczorek Dorota / Święto Konstytucji 3 Maja // W: Inscenizacje na każdą okazję : gimnazjum. – Wyd. 2.- Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2003. – 152 s.

Artykuły z czasopism

1. Inscenizacja szkolna z okazji święta Konstytucji 3 Maja / Jarosław Durka // Wiadomości Historyczne. – 2006, nr 1, s. 37-43

2. Konstytucja 3 Maja inaczej – poranek historyczny / Anna Zientalska // Biblioteka Szkolne Centrum Informacji. – 2009, nr 2, s. 18-20

3. Lekcja historii : scenariusz przedstawienia z okazji 3 Maja / Agnieszka Radkowska // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 2, s. 16-17

4. Na rocznicę Konstytucji 3 Maja / Anna Gorlewska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 4, s. 17-20

5. „Niech każdy miłość własną – kraju miłości poświęci" : scenariusz uroczystości w rocznicę Konstytucji 3 Maja / Barbara Mida // Poradnik Bibliotekarza. – 1992, nr 1, s. 16-19

6. Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja : scenariusz uroczystości / Joanna Ziętek // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 10, s. 11-12

7. W rocznicę Konstytucji 3 Maja : montaż / Aleksandra Nowak // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. – 1991, nr 5 , s. 105-111

8. W rocznicę Konstytucji 3 Maja : montaż słowno-muzyczny / Anna Gorlewska // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 7-8, s. 33-34

9. W rocznicę Konstytucji 3 Maja : scenariusz imprezy / Ryszard Rudziński, Jacek Damazyniak // Poradnik Bibliotekarza. – 1992, nr 2, s. 15-22

10. Witaj Maj, Trzeci Maj : scenariusz uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja / Alicja Lamek, Małgorzata Ignaczak, Gabriela Grzesik // Wychowawca. – 2004, nr 4,
s. 28-29

11. „Wiwat król kochany! Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie Stany" : scenariusz uroczystości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja / Krystyna Barańska // Poradnik Bibliotekarza. – 2000, nr 4, s. 28-31

12. Wydarzenia majowe : scenariusz apelu szkolnego dla klasy VI szkoły podstawowej / Halina Chorążewicz, Aleksander Staniek // Wychowawca. – 2007, nr 5, s. 16-17

 

Uroczystości i imprezy szkolne

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Nauczyciela

Wydawnictwa zwarte

1. Barańska Krystyna / Nauczyli mnie nieskończoności. Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela // W: Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej. – Warszawa : Wydaw. SBP, 2002. - s. 38-48

2. Barańska Krystyna / „Powtarzaj stare zaklęcia ludzkości bajki i legendy bo tak zdobędziesz dobro którego nie zdobędziesz”. Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Nauczyciela // W: Uroczystości szkolne w edukacji humanistycznej. – Warszawa, 2002: Wydaw. SBP. - s. 49-57

3. Boszko Alicja Hanna, Boszko Dariusz / „Wierzę w dobra i piękna świat wspaniały” – montaż poetycki w związku z Dniem Nauczyciela // W: Na uroczystości szkolne : montaże poezji dla klas IV- VIII szkoły podstawowej i szkół średnich. – Płock: Wydaw. Optimus, 1997. – s. 23-32

4. Bury Aleksander/ Scenariusz akademii na Dzień Nauczyciela // W: Polonistyczne scenariusze w szkołach ponadpodstawowych / pod red. J. Adamczak. - Kielce: Wydaw. Pedag. ZNP, 1996. - s. 182-186

5. Bury Aleksander/ Scenariusz akademii na Dzień Nauczyciela. Egipt. // W: Polonistyczne scenariusze w szkołach ponadpodstawowych / pod red. J. Adamczak - Kielce: Wydaw. Pedag. ZNP, 1996. - s. 191-194

6. Dzień Edukacji Narodowej // W: Święta, święta … Wybór konspektów / praca zbiorowa pod red. D. Grabowskiej. – Warszawa: Wydawnictwo SBP, 2007. – s. 159-186

7. Gałczyńska Elżbieta / Koncert życzeń dla nauczycieli // W: Zapraszamy do szkolnego teatru : Inscenizacje, montaże poetycko-muzyczne, dramy, konkursy / pod red. E. Gałczyńskiej. – Płock: Wydaw. Korepetytor, 2001. - s. 33-40

8. Gałczyńska Elżbieta, Garczyk Zofia / Dzień Nauczyciela : Naszym Nauczycielom // W: Uczcijmy wierszem i piosenką. – Płock : /b.w./,1994. - s. 7-15

9. Jerzykowska Kalina / 14 października – Dzień Nauczyciela – Dzień Edukacji Narodowej // W: Teatrałki czyli teatralne kawałki na różne szkolne okazje. – Łódź : Wydawnictwo Literatura, 2006. – s. 33-43

10. Kurnicka Anna / Dzień Nauczyciela // W: Kredą pisane: scenariusze przedstawień szkolnych, inscenizacje teatralne i poetyckie. – Kraków : OW „Impuls”, 1999. - s. 124-139

11. Machura Wiesława / Dzień Nauczyciela // W: Bez kapelusza : propozycje imprez dla teatrzyku szkolnego. – Kielce: Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1995. - s. 17-20

12. Należyty Jan Jakub / Dzień Nauczyciela // W: Pinokio … a jak myślisz? Scenariusze uroczystości szkolnych dla szkół podstawowych. – Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2003.
13. – s. 30-35

14. Omiotek Alicja / Rozmowy o Edukacji. Montaż literacki z okazji Święta Edukacji Narodowej // W: Uroczystości. Scenariusze imprez okolicznościowych. – Goleszów: Wydawnictwo „Innowacje”, 1999.- s. 25-36

15. Poezja // W: Pegazem przez szkolny rok / pod red. A. Ponieckiej-Piekutowskiej. – Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1982. – s. 44-49

16. Tarkowski Cezary Piotr / Na Dzień Nauczyciela // W: W ogrodzie, W warzywniaku, Włoszczyzna. – Kielce: Wydawnictwo „Jedność”, 2005. – 32 s.

17. Trzaskowski Zbigniew / Dzień Nauczyciela i Edukacji, 14 X // W: Życzę Ci … . – Kielce: Wydawnictwo Jedność, 2003. – s. 299-320

18. Wątorek Agnieszka / Scenariusze na Dzień Nauczyciela // W: Dialogi wierszem pisane na okazje wciąż te same (Propozycje scenariuszy do przedstawień szkolnych i nie tylko). – Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. – s. 10-48

19. Wieczorek Małgorzata , Wieczorek Dorota / Inscenizacje na każdą okazję. – Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Członek Polskiej Izby Książki, 2004. – s. 13-35

20. Wokół nauki i szkoły // W: Melpomena zaprasza. Inscenizacje i konkursy dla szkoły podstawowej i gimnazjum / pod red. Elżbiety Gałczyńskiej. – Płock: Wydawnictwo Korepetytor, 2008. – s. 9-27

Artykuły z czasopism

1. Czasem zachodzi potrzeba zaostrzenia dyscypliny : scenariusz na Dzień Nauczyciela (na podstawie kreskówki Walta Disney’a) / Beata Stankowska – Pyrda // Biblioteka w Szkole.- 2003, nr 9, s. 8

2. Dziady Anno domini… - czyli koszmarny sen znękanego nauczyciela : inscenizacja z okazji Dnia Nauczyciela / Arletta Mietkowska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 9, s. 28-30

3. Dziennik telewizyjny : scenariusz imprezy szkolnej z okazji dnia Nauczyciela / Edyta Kowalska // Biblioteka w Szkole. – 2005, nr 9, s. 25-26

4. Dzień Nauczyciela serce rozwesela : montaż poetycki / Jerzy Podlawski // Bibl. Repert. „Inspiracji”.- 1984, nr 9, s. 31-35

5. Dziękujemy Wam, Drodzy Nauczyciele / Małgorzata Mrozek // Ergo. – 2005, nr 8, s. 31-39

6. Festiwal Piosenki Szkolnej, czyli scenariusz uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej / Cecylia Zębalska, Dagmara Brodziak // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 7-8, s. 24-25

7. Jak obchodzić Dzień Nauczyciela? / Arletta Mietkowska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 9, s. 9-10
8. Jesienny bukiet dla pani / Małgorzata Jakubowska // Życie Szkoły. – 2008, nr 8, s. 51-54

9. Klasa z klasą : scenariusz imprezy z okazji Dnia Nauczyciela lub Święta Szkoły / Mariola Linkiewicz, Dorota Pucińska // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 10, s. 17

10. „Laurka pełna radości” : scenariusz uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej / Grażyna Antas // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 9, s. 34-37

11. Mądry uczeń… po szkole : scenariusz przedstawienia kabaretowego z okazji jubileuszu szkoły lub Dnia Nauczyciela / Zofia Araszczuk // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 9, s. 16-18

12. Montaż słowno-muzyczny z okazji Dnia Edukacji Narodowej / Marta Kogut, Małgorzata Kordos // Ergo.- 2004, nr 1, s. 86-92

13. My – cudowne dzieci : scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Nauczyciela / Anna Kocowska // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 9, s. 25-27

14. „Naszym Nauczycielom” : montaż słowno-muzyczny dla szkoły podstawowej / Elżbieta Drzas // Wychowawca . – 2004, nr 9, s. 26-27

15. „Naszym Nauczycielom” : scenariusz / Lucyna Jaśkowska // Wychowawca. – 2005, nr 9,
16. s. 24-25

17. Nauczycielskie Oskary : scenariusz uroczystości z okazji Dnia edukacji Narodowej / Dorota Czechowska // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 9, s. 22

18. Pokaz pomocy szkolnych: propozycja spotkania kabaretowego z okazji Dnia Edukacji Narodowej / Aleksandra Piasecka // Biblioteka w Szkole.- 2001, nr 9, s. 32-33

19. Program kabaretowy na Święto Edukacji Narodowej / Jadwiga Białynicka – Kusaj // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 9, s. 14-15

20. Propozycje repertuarowe z okazji Dnia Nauczyciela dla szkół podstawowych i średnich / Szafraniec Renata // Biuletyn Pedagogiczny. – 1978, nr 3-4, s. 29-35

21. Szkolny GIM...PRES program artystyczny na zakończenie roku szkolnego lub Dzień Nauczyciela / Wioletta Rafałowicz // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 7-8, s. 9-11

22. Szkoło, szkoło, ale tu wesoło scenariusz części artystycznej z okazji Dnia Edukacji Narodowej / M. Rozbicka // Język Polski w szkole dla klas IV-VI. – 2002/2003, nr 4, s. 54-61

23. Szopka. Coś o zwierzętach, czyli o ludziach: scenariusz noworoczny. Można też wykorzystać z okazji Dnia Nauczyciela lub święta szkoły / Witold Pełka // Biblioteka w Szkole. – 2008,
24. nr 11, s. 20-22

25. Warsztaty szkolne dla nauczycieli : scenariusz przedstawiania z okazji Święta Edukacji Narodowej / Dorota Pięta // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 9, s. 13

26. Wszystko dla nauczyciela – pokaz mody nauczycielskiej. Scenariusz inscenizacji / Marzena Radke // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 9, s. 9-10

Autor: ImieT81 NazwiskoT81