Konsultacje

Dla nauczycieli bibliotekarzy

Indywidualne konsultacje metodyczne obejmują całokształt zagadnień związanych z pracą biblioteki. Prowadzone są w każdą środę w godzinach od 9.00 - 15.00 (inny termin po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym) tel. 013-43-215-72

 

Konsultacji udziela

         Tematyka

Romualda Wojnar

Kierownik Wydziału

Gromadzenia i Opracowania

 • Ewidencja wpływów i ubytków

 • Selekcja zbiorów

 • Inwentaryzacja zbiorów

 • Gromadzenie zbiorów, wykorzystanie  Internetu w gromadzeniu zbiorów

 

Małgorzata Penar

Wydział Gromadzenia

i Opracowania

 • Opis formalny wydawnictw zwartych

 • Organizacja katalogu alfabetycznego i rzeczowego

 • Badania czytelnicze w bibliotece

Katarzyna Materna

Kierownik Wydziału Informacyjno-Bibliograficznego
i Czytelni Ogólnej oraz Czytelni Multimedialnej

 • Gromadzenie i opracowanie materiałów audiowizualnych
  i elektronicznych nośników informacji

 • Edukacyjne zasoby Internetu

 • Szkolne Centrum Informacji

Marek Hejnowicz

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny
i Czytelnia

 

 • Zasady tworzenia zestawień bibliograficznych

 • Opis bibliograficzny artykułów z czasopism, rozdziałów i fragmentów książek

 • Budowa i prowadzenie kartoteki zagadnieniowej

Elżbieta Wilusz

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny
i Czytelnia
 

 • Edukacja czytelnicza i medialna

 • Prowadzenie lekcji bibliotecznych

 

Małgorzata Tajak

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

 

 • Biblioterapia w bibliotece

 • Doskonalenie i dokształcanie bibliotekarzy szkolnych

 • Awans zawodowy nauczycieli

Krystyna Biernacka

Kierownik Wypożyczalni

 

 • Udostępnianie zbiorów w systemie PROLIB

 • Formy promocji zasobów bibliotecznych

 • Wypożyczanie międzybiblioteczne

 

 

 

 

Autor: ImieT81 NazwiskoT81