Konsultacje

Dla nauczycieli bibliotekarzy

Indywidualne konsultacje metodyczne obejmują całokształt zagadnień związanych z pracą biblioteki. Prowadzone są w każdą środę w godzinach od 9.00 - 15.00 (inny termin po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym) tel. 13 43 215 72

 

Konsultacji udziela

         Tematyka

Romualda Wojnar

Wicedyrektor PBW Krosno
Wydział 
Gromadzenia i Opracowania
romualda.wojnar@pbw.org.pl

tel. 13 43 215 72 w. 26

 • Gromadzenie, zakup zbiorów

 • Nadzór pedagogiczny w bibliotekach

 • Doskonalenie i dokształcanie bibliotekarzy szkolnych

 • Awans zawodowy nauczycieli


Małgorzata Penar

Nauczyciel bibliotekarz
Wydział Gromadzenia

i Opracowania
malgorzata.penar@pbw.org.pl
tel. 13 43-215-72 wew24

 

 • Opracowanie zbiorów

 • Klasyfikacja UKD

 • Deskryptory

 •  Ubytkowanie i selekcja zbiorów

Elżbieta Wilusz

Nauczyciel bibliotekarz

Wydział Gromadzenia
i Opracowania

elzbieta.wilusz@pbw.org.pl
tel. 13 43-215-72 wew. 26

 

 • Ewidencja wpływów i ubytków

 • Inwentaryzacja zbiorów

 • Obsługa systemu PROLIB

Krystyna Biernacka

Kierownik Wydziału Udostępniania Zbiorów 
krystyna.biernacka@pbw.org.pl

tel. 13 43-215-72 wew. 27

 • Udostępnianie zbiorów w systemie PROLIB

 • E-usługi bibliotek pedagogicznych

 • Wypożyczanie międzybiblioteczne


Małgorzata Tajak

Nauczyciel bibliotekarz samodzielne stanowisko ds promocji
Wydział Udostępniania Zbiorów
malgorzata.tajak@pbw.org.pl
tel. 13 43-215-72 wew. 23


 • Promocja Biblioteki

 • Prowadzenie działań na rzecz promocji biblioteki w sieci

 •  Organizacja wystaw, konkursów itp.
 •  Biblioterapia w bibliotece


Katarzyna Materna

Nauczyciel bibliotekarz

Wydział Udostępniania Zbiorów
katarzyna.materna@pbw.org.pl

tel. 13 43-215-72 wew. 23

 

 • Otwarte Zasoby Edukacyjne

 • Elektroniczne źródła informacji

 • Prowadzenie strony domowej biblioteki

 •  Prenumerata czasopism

Marek Hejnowicz

Nauczyciel bibliotekarz

Wydział Udostępniania Zbiorów
marek.hejnowicz@pbw.org.pl

tel. 13 43-215-72 wew. 23

 

 • Zasady tworzenia zestawień bibliograficznych (opis bibliograficzny artykułów z czasopism, rozdziałów
  i fragmentów książek)

 • Zasady tworzenia bibliografii załącznikowej

 

Sabina Szklarska
Nauczyciel bibliotekarz

Wydział Gromadzenia Zbiorów
sabina.szklarska@pbw.org.pl
tel. 13 43-215-72 wew. 24

 • Formy pracy pedagogicznej z czytelnikiem
 • prowadzenie zajęć bibliotecznych
 • Wykorzystanie TIK w pracy nauczyciela bibliotekarza

 

 

 

Autor: Katarzyna Materna