Ciekawe i przydatne

Dla nauczycieli

Baza materiałów przydatnych do pracy z uczniami. Naszą intencją jest przygotowanie kompleksowego zestawienia najważniejszych stron i portali , które mogą być wykorzystywane przez nauczycieli poszczególnychprzedmiotów do przygotowania lekcji oraz interesujących materiałów do samodzielnej pracy uczniów w domu.

EDUKACJA 
PRZEDSZKOLNA

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
HISTORIA BIOLOGIA
MATEMATYKA BIOLOGIA
WYCHOWANIE FIZYCZNE CHEMIA
EDUKACJA INFORMATYCZNA EDUKACJA
KULTURALNO-ARTYSTYCZNA

 

Dla muzyka

  EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
Witryna stworzona przez Fundację Dzieci Niczyje. Na stronie dzieci poznają wirtualne postacie-Sieciaki, które przez zabawę uczą je bezpiecznie korzystać z Internetu
DomowyPrzedszkolak.pl
Serwis zawierający gry dla dzieci, darmowe zabawy edukacyjne dla przedszkolaków i i uczniów, kolorowanki do druku, labirynty, szlaczki, teksty piosenek, zagadk oraz inne materiały, które pomogą zorganizować zajęcia w przedszkolu
2+2 matematyka dla dzieci 
Strona programu wspomagającego naukę dzieci z zakresu podstawowych zagadnień matematycznych takich jak liczenie, dodawanie, odejmowanie, porównywanie liczb, mnożenie oraz dzielenie. Program jest bezpłatny.


Mądre bajki i piosenki z całego świata

Publikacje podręczników w wersji on-line, karty pracy, wyprawki, flipbooki, tablice - wydawnictwo MAC edukacja


Materiały dla rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym - wydawnictwo Nowa Era


Wchowanie przedszkolne - pomoc w zdalnej nauce, np. cykl wykładów prof. Marty Bogdanowicz na temat Metody Dobrego Startu - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Przedszkolne inspiracje - Pani Monia
Blog nauczycielki wychowania przedszkolnego, neurologopedy. Ciekawe zabawy ruchowe, karty pracy oraz artykuły dotyczące pracy i zabawy z przedszkolakiem
 
Przedszkolne laboratorium - doświadczenia Nowej Ery
Marzena Ożarek-Szilke z serwisu mNauka oraz jej młodzi asystenci przedstawiają widowiskowe, ale łatwe w przygotowaniu i bezpieczne eksperymenty do przeprowadzenia w domowym lub przedszkolnym laboratorium

Przedszkole, edukacja, logopedia -materiały dla logopedów, terapeutów, nauczycieli oraz rodziców : 
webinary i szkolenia dla logopedów, propozycje zabaw i aktywności wspierających rozwój dziecka,
gry logopedyczne i edukacyjne, podcasty logopedyczne i edukacyjne.

Serwis będący interaktywną, baśniową krainą, po której mali goście mogą beztrosko „chodzić”  i odkrywać przeróżne miejsca łącząc zabawę z nauką.


Serwis dla przedszkolaków i rodziców. Na stronie dzieci znajdą mnóstwo edukacyjnych, bezpiecznych gier i zabaw z różnych dziedzin życia.EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
www.eduelo.pl nowoczesne narzędzia edukacyjne, zaprojektowane tak, aby nauka była wciągającą grą, polegającą na pokonywaniu wyzwań i zdobywaniu nagród

Innowacyjna Szkoła - innowacyjny program nauczania, który - wraz z multimedialną obudową dydaktyczną  powstał w ramach projektu "Innowacyjna Szkoła - Szkołą Przyszłości". Kurs zawiera multimedialne lekcje z przyrody, języka angielskiego i języka niemieckiego, na które składają się filmy, ćwiczenia interaktywne, animacje, ilustracje, piosenki, krzyżówki i rebusy multimedialne.LearningApps.org - aplikacja Web 2.0 wspierającą proces uczenia się i nauczania za pomocą małych interaktywnych modułów. Istniejące moduły mogą być bezpośrednio wykorzystywane w nauczaniu.


Przewodnik on-line dla nowoczesnych nauczycieli : gamifikacja, metoda projektu, neurodydaktyka, programowanie, kodowanie, mapa myśli, ruch/muzyka/taniec, odwrócona klasa, nauczanie w oparciu o najnowsze technologie oraz bez ich użyci


Darmowa platforma stworzona w celu rozpropagowania wiedzy i umiejętności programowania.
Kursy tworzenia stron internetowych i gier

Filmowe piegi Pana Kleksa baza z filmowymi materiałami edukacyjnymi 

https://wklasie.uniwersytetdzieci.pl/
Platforma JĘZYK POLSKI
 Słownik języka polskiego (ok. 100 000 haseł i podhaseł z krótkimi definicjami)
oraz najbardziej autorytatywny Wielki słownik ortograficzny, pozytywnie zaopiniowany przez
Radę Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

Polski Słownik Biograficzny (PSB) Od 2014 r.  poszczególne hasła PSB są dostępne w Internecie  pod adresem: www.ipsb.nina.gov.pl


Platforma Wolnelektury.pl - darmowe, opracowane, pełne teksty lektur, e-booki, audiobooki i pliki DAISY na wolnej licencji

Platforma Lektury.gov.pl - 700 pozycji wybranych z listy lektur obowiązkowych programu podstawowego i rozszerzonego oraz lektur uzupełniającychdo lektur w formacie EPUB, MOBI czy PDF,
STAROPOLSKA serwis naukowo-edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej. Jego zasadniczą częścią jest biblioteka utworów staropolskiego piśmiennictwa (ŚREDNIOWIECZE - RENESANS - BAROK) oraz towarzyszący jej wybór opracowań, materiał ikonograficzny i dźwiękowy.

Twórcze lekcje w szkole ponadpodstawowej – poradnik ORE (Publikacja zawiera serię ćwiczeń sprzyjających m.in. rozbudzaniu ciekawości poznawczej uczniów, rozwijaniu ich wyobraźni, doskonaleniu ich umiejętności w zakresie rozwiązywania zadań problemowych na bazie lektur szkolnych, a wreszcie –ćwiczeń stwarazających uczniom możliwość twórczej aktywności)
HISTORIA

Fundacja Ośrodka KARTA niezależna organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego, mającą na celu dokumentowanie i upowszechnianie najnowszej historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej.


Dzieje.pl - multimedialny portal o historii Polski: codzienny serwis informacji, artykuły historyczne, materiały wideo, filmy i archiwalne nagrania dźwiękowe, unikalne fotografie i dokumenty, infografiki, interaktywne mapy oraz materiały edukacyjne

Portal Centrum Edukacji Obywatelskiej zawiera scenariusze lekcji, gry, pomoce dydaktyczne w zakresie m in. wolontariatu, samorządności i przedsiębiorczości w szkole i w środowisku lokalnym.
IPN - materiały edukacyjne, zdjęcia, gry przygotowane przez specjalistów Instytutu Pamięci Narodowej Baza materiałów edukacyjnych i bazy zdjęć z historii Polski 1939-1989  przygotowane przez IPN
Baza materiałów edukacyjnych POLIN  przygotowanych przez edukatorów i nauczycieli-ambasadorów współpracujących z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/portale-tematyczne
Portale tematyczne IPN
http://www.wiw.pl/historia/poczet/spis.asp
Chronologiczny spis władców Polski

Historia książki i bibliotek.
Opis dziejów książki, materiałów piśmienniczych, pisma i bibliotek.
Ciekawostki historyczne . Zbiór artykułów z historii, źródła historyczne, recenzje książek.  MATEMATYKA
Pistacja.tv - darmowe wideo-lekcje z matematyki pistacja.tv (zgodne z podstawą programową od klasy IV do szkoły ponadpodstawowej)  Ponad 500 kilkuminutowych filmów, które oprócz jasno wyjaśnionego zagadnienia pokazują także przykłady zadań z rozwiązaniami krok po kroku.

Strona internetowa Matemaks  umożliwia trening na losowych zadaniach maturalnych.
Można generować zadania zamknięte, otwarte lub mieszane, a także całe arkusze maturalne.


Baza ćwiczeń matematycznych (kl. 1 – 6) na portalu Szalone Liczby. Wszystkie ćwiczenia są darmowe i dopasowane do obowiązującej podstawy programowej.

Serwis poświęcony matematyce. Informacje z dziedziny geometrii, algebry i arytmetyki, trochę ciekawostek oraz zadań.

Strona internetowa Matematyka Innego Wymiaru
Kanał YouTube MatMAg (filmy instruktażowe dla szkoły podstawowej) matematyczny portal edukacyjny MATMAG.pl


Kanał YouTube MATEMATIKUS – Akademia Młodego Informatyka. Kanał matematyczny dopasowany do programu szkolnego tego przedmiotu dla dla szkoły podstawowej. 

https://opracowania.pl/opracowania/liceum/matematyka
Teoria i część praktyczna z matematyki dla szkół średnich

Zestawienie funkcjonalności narzędzi online dla matematyków (tablice) – strona Superbelfrzy
https://matematykaszkolna.pl/
Teoria plus zadania, nauka na bieżąco i do matury. Materiał na tej stronie obejmuje program szkoły podstawowej, średniej i niektóre zagadnienia ze studiów.
BIOLOGIA
Centrum Nauki Kopernik – „Kopernik w Domu". Zbiór materiałów edukacyjnych, (wszystkie etapy edukacyjne) np. lekcje wideo z chemii i fizyki z dr Tyler De Witt
https://www.tdwscience.com/videos
Portal Lasów Państwowych lasy.gov.pl: Dział Edukacja, Telewizja Lasów Państwowych – zbiór podcastów (wszystkie etapy edukacyjne)

Cykl filmików na YouTube "Przyroda dla dzieci"- przyroda, szkoła podstawowa

Zbiór prezentacji "Weź lekcję z lasu" - biologia i przyroda, szkoła podstawowa i ponadpodstawowa
KhanAcademy po polsku - (głównie liceum i technikum) zbiór filmów np. z biologii, biochemii
Teraz Wiedza - Biologia online kanał prowadzony pod redakcją Waldemara Lewińskiego - autora podręczników do biologii w liceum (szkoły ponadpodstawowe)
Muzeum Historii Naturalnej w Londynie (anglojęzyczna strona) - dostępne np. zdigitalizowane kolekcje – zbiory muzealne (np. owady, rośliny) (głównie szkoły ponadpodstawowe)

Pokoje ekozagadek - gra edukacyjna dla dzieci w wieku 5- 11 lat, rodziców i nauczycieli

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Strona czasopisma Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne -  przewodnik po najpopularniejszych dyscyplinach sportu. Głównym przesłaniem czasopisma jest przygotowanie ciekawych zajęć, zwiększenie aktywności oraz wyników sportowych dzieci i młodzieży.

Strona nauczycieli wychowania fizycznego zawiera stałe pozycje serwisu, są to: przepisy prawne, plany metodyczne lekcji ( w ujęciu czynnościowym, zestawy ćwiczeń, gry i zabawy), plany wynikowe, programy autorskie, systemy oceniania, testy sprawności, ocenianie, awans zawodowy, zawody szkolne, regulaminy, prezentacje multimedialne, literatura WF, publikacje badania porównawcze, ankiety.

Blog na którym można znaleźć nie tylko wpisy zakresu wychowania fizycznego, sportu, ale także filmu, recenzje książek etc.


Pełen tekst podręcznika akademickiego, wydanego przez Fundację na Rzecz AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu, zamieszczony w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. Szeroka tematyka dotycząca teoretycznych i praktycznych aspektów zawodu nauczyciela w-f i jego pracy (np. obszerny artykuł o wypaleniu zawodowym), artykuły teoretyczne i praktyczne z zakresu kultury fizycznej.


Nwf - blog dla nauczycieli WF. Ciekawe pomysły na zajęcia z wychowania fizycznego 
Interkl@sa Polski Portal Edukacyjny Zawiera m.in. scenariusze lekcji, nauczyciel radzi, podstawa programowa dla gimnazjum i szkół ponadpodstawowych, artykuły, gwiazdy sportu, forum nauczyciela.

 CHEMIA
Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej Szkoła podstawowa - Chemia : e-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.

Interkl@sa - Polski Portal Edukacyjny W dziele CHEMIA znajdują się materiały dla nauczyciela: scenariusze, porady metodyczne, podstawa programowa, jak również dla ucznia, m.in. vademecum, lekcje online.

Pi-stacja to nieustannie rosnąca kolekcja krótkich filmów edukacyjnych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego i ściśle do niej dopasowanych. W dziale CHEMIA, który dopiero się rozrasta, znajdziemy propozycje dla szkoły podstawowej kl. VII-VIII.


Olimpiada chemiczna Oficjalna strona poświęcona olimpiadzie chemicznej. Zawiera informacje o przebiegu poszczególnych etapów olimpiady, regulaminie. Prezentuje zadania z poprzednich edycji olimpiad krajowych i zagranicznych. Na stronie dostępny jest wykaz literatury zalecanej do przeczytania przez uczestników oraz adresy komisji okręgowych.
Scholaris. Portal wiedzy dla nauczycieli Dział portalu zawierający m.in. scenariusze zajęć, filmy, prezentacje, ćwiczenia interaktywne itp. zgodne z podstawą programową z chemii w gimnazjum.

Scholaris. Portal wiedzy dla nauczycieli Dział portalu zawierający m.in. scenariusze zajęć, pakiety edukacyjne, filmy, prezentacje, ćwiczenia interaktywne itp. zgodne z podstawą programową z chemii w szkole ponadgimnazjalnej.

DLA BBIOLOGA

DLA BIOLOGA

DLA CHEMIKA

DLA FIZYKA

DLA GEOGRAFA

DLA HISTORYKA

DLA  MATEMATYKA

DLA POLONISTY

 

 

DLA BIOLOGA

 

Biologia w obrazkach

zawiera ilustracje i krótkie, przystępne wyjaśnienia zjawisk z zakresu biologii.

 

W serwisie EDU-IR, w dziale "Biologia"

zamieszczono konspekty lekcji biologii, propozycje testów sprawdzających oraz scenariusze imprez szkolnych o tematyce przyrodniczej. Serwis przeznaczony jest dla nauczycieli i pedagogów

Edukacyjny serwis "Przyrodnik" dla nauczycieli i studentów.

Pomoce dla uczniów. Baza testów i sprawdzianów do wykorzystania na lekcjach. Możliwość publikacji.
 

BazTech
Bibliograficzno-abstraktowa baza danych zawartości około 300 polskich czasopism technicznych. Zakres tematyczny to nauki techniczne, nauki ścisłe i ochrona środowiska. Dokumenty źródłowe to artykuły z czasopism, publikacje z wydawnictw własnych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, materiały z konferencji. Zakres chronologiczny od 1998 r. Tytuły artykułów i słowa kluczowe tworzone są w języku polskim i angielskim.

 

Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności

 

Polskie Towarzystwo Biochemiczne

 

Polish Neuroinformatics Portal Pilot

 

Przyroda w internecie - Klub Przyrodników

 

BioTechnolog.pl

Serwis z aktualnościami biotechnologicznymi i ciekawostkami publikowanymi codziennie. Baza artykułów i forum.
 

Biologia-Ewolucjonizm

Dział serwisu Wirtualny Wszechświat poświęcony pochodzeniu i ewolucji człowieka.

 

Ewolucja

 

Serwis Biotechnologiczny

Opracowania badań naukowych, artykuły, bazy danych

 

Biologia Molekularna Roślin

Skrypt do ćwiczeń - pełne teksty *.html, *.pdf

 

Instytut Botaniki UJ

 

EKOINFO.PL - serwis informacyjny ochrony środowiska
Serwis informacyjny dotyczący ochrony środowiska (częściowo płatny). Do ściągnięcia są analizy i opracowania, kalendarium wydarzeń, forum eksperckie i bezpłatny newsletter. Sklep internetowy oferujacy książki i opracowania na temat ochrony środowiska.

 

Instytut Ochrony Środowiska

 

NFOŚiGW - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Atlas roślin naczyniowych Polski

 

Atlas polskich grzybów

 

Polskie Towarzystwo Entomologiczne 

Polskie Towarzystwo Entomologiczne wiadomości ogólne o towarzystwie : Zarząd główny, Oddziały terenowe, Sekcje tematyczne, Wydawnictwa, Aktualności

Arachnologia polska

Wielkopolski atlas ptaków

Płazy - rozmieszczenie, zagrożenia i status ochronny na całym świecie

Bioróżnorodność świata zwierząt

Materiały pomocnicze dla nauczycieli przyrody, biologii, edukacji ekologicznej

 (scenariusze lekcji, przedstawień, programy edukacyjne, referaty, testy)

Strona zawiera publikacje nauczycieli biologii (lata 2003-2006).

Zestaw testów interaktywnych z biologii

(testy wyboru, krzyżówki, itp.) Przydatne przy powtórkach do klasówek, matury i egzaminów wstępnych.
 

 

DLA CHEMIKA

 

ChemFan
Serwis chemiczny. Zawiera m.in. opisy doświadczeń, układ okresowy pierwiastków, publikacje.

Chemia 
Strony chemiczne - linki do baz danych i różnych stron chemicznych

Układ okresowy pierwiastków

Chemia
Portal chemiczny dla chemików i nie tylko. Zawiera artykuły z dziedziny chemii np. estry, etanol, chemia nieorganiczna, organiczna, metody badawcze.

Chemia dla Wszystkich
Szereg zagadnień z chemii ogólnej, chemii nieorganicznej oraz chemii organicznej. Opisy poszczególnych tematów opracowane zgodnie z aktualnym programem nauczania z przedmiotu chemii w szkołach średnich dla profili niechemicznych.

DLA HISTORYKA

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Wiedza o społeczeństwie, programy młodzieżowe.


Chronologiczny spis władców Polski


Historia książki i bibliotek

Opis dziejów książki, materiałów piśmienniczych, pisma i bibliotek.

Historia

Wirtualny wszechświat.


Historia w portalu Edussek

Materiały dla uczniów i nauczycieli.


Historica

Rzym, Egipt, świat Celtów.


Historicus

polska i powszechna historia, mapy historyczne, forum, źródła, kalendarium.


Ciekawostki historyczne 

Zbiór artykułów z historii, źródła historyczne, recenzje książek.


Kampania wrześniowa 1939

Przebieg kampanii, dowódcy polscy, niemieccy, uzbrojenie.

    

Kultura antyczna

 

Oblicza historii

Miesięcznik poświęcony historii i tajemnicom. Forum, galeria i aktualności.


Polski portal historyczny


Polski Portal Historyczny

Historia Polski i powszechna, kalendarium wydarzeń.


Polskie witryny historyczne

Witryny dotyczące rozmaitych zagadnień historycznych.   

  
Słownik miast polskich

Wiedza o społeczeństwie w portalu Edussek

Materiały dla uczniów i nauczycieli.

Historia pl.
Portal Historyczny 

Powstanie Wielkopolskie
Kalendarium, dowódcy, wspomnienia

Kultura antyczna

Oblicza historii

Miesięcznik poświęcony historii i tajemnicom. Forum, galeria i aktualności.


Poczet królów i książąt polskich


Poczet władców Polski i Rzeczypospolitej

Interaktywne testy z historii portalu Edussek:

 

Mitologia grecka


Starożytna Grecja

 

  

DLA FIZYKA

Biblioteka Instytutu Fizyki Molekularnej PAN
Czasopisma z dziedziny fizyki i chemii dotępne bezpłatnie w Internecie, polskie i światowe.

AGH Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Fizyka w sieci.

Polskie Towarzystwo Fizyczne

Instytut Fizyki Uniwersytet Jagielloński

Słownik jednostek fizycznych 

Wydział Fizyki Uniwersytet Warszawski

Na wydziale prowadzone jest podyplomowe kształcenie nauczycieli poczynając od różnego typu wykładów i seminariów poprzez kursy i studia podyplomowe aż po studia doktoranckie. W dziale Popularyzacja fizyki: Festiwal Nauki i Noc Badaczy ; Fizyka dla każdego; Delta: Zapytaj fizyka; Nagrody Nobla z fizyki - komentarze i wyjaśnienia; Wykłady dla uczniów; Pracownia fizyczna dla uczniów; Największe odkrycia naukowe na Hożej; Sławni fizycy z Hożej; Postępy Fizyki; Czas i Przestrzeń

Wikipedia. Nauki Przyrodnicze

 DLA GEOGRAFA

Interkl@sa Polski Portal Edukacyjny

Znakomite animacje, tabele i ciekawostki geograficzne


Ceperski przewodnik po Tatrach


W Górach Świętokrzyskich

Wielkie odkrycia geograficzne


Wirtualne Mazury

 

Ciekawostki geograficzne
Geografia, ciekawostki, statystyki, państwa.

 

Cuda Świata
Ilustrowane informacje na temat najciekawszych zakątków świata, zjawisk zachodzących w przyrodzie, największych budowli czy miejsc, które warto zobaczyć.

 

Flagi Państw


Geografia - serwis geograficzny

Nowości i ciekawostki ze świata geografii.

 

Geostrefa.pl

Portal geograficzny zawierający zadania maturalne, testy z geografii, kursy.


Ministerstwo Środowiska

Olimpiada Geograficzna


Olimpiada Geograficzna, powołana do życia w 1974 roku z inicjatywy prof. Anny Dylikowej i przy poparciu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, w chwili obecnej może poszczycić się już blisko 38-letnim doświadczeniem w upowszechnianiu nauk geograficznych wśród polskiej młodzieży.

 

Serwis geograficzny


W serwisie zawarte są głównie informacje dla uczniów oraz nauczycieli gimnazjum.

 

Słownik miast polskich


Wikipedia - Geografia


 

 

DLA MATEMATYKA

Instytut Matematyki UJ
Strona Instytutu Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W Badaniach preprinty pracowników IM od 1999-2004.W Archiwum np. spis doktoratów matematycznych uzyskanych na UJ od 1801 do dziś. Olimpiada Matematyczna. Małopolskie Stowarzyszenie Matematyczne Kangur

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej
Informacje ogólne. Katedry. Konferencje i Seminaria. Rekrutacja. Kursy przygotowawcze, dokształcające, studia podyplomowe. Koła i strony studenckie, jak np. Rudy serwer studentów wydziału.

Baza Matematyków Polskich

Baza osobowa matematyków i adresowa instytucji matematycznych w Polsce. Klasyfikacje Tematyczne. Zestawienia - liczebność matematyków w sekcjach.

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego 

Celem ICM jest prowadzenie badań naukowych, w dziedzinach leżących na styku tradycyjnych dyscyplin naukowych oraz udostępnianie środowisku naukowemu najnowocześniejszych technologii informatycznych.

Instytut Matematyki PAN

Polskie Towarzystwo Informatyczne
Działalność PTI: artykuły, publikacje, biuletyny, konferencje. Struktura organizacyjna: władze, oddziały, koła, sekcje. Raporty. Informacje członkowskie: członkowie, członkowie wspierający, deklaracja, składki, statut. Publikacje naukowe: Pro Dialog (spis treści, wybrane teksty).

Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział w Poznaniu
Informacje ogólne, członkowie, historia, Międzyszkolne Koło Informatyczne, regulaminy konkursów na nagrody PTM: m.in. dla młodych matematyków. Czasopisma towarzystwa


Linux - Serwis Xlin
Informacje o systemie operacyjnym, instalacje, podstawy, opisy programów, Linux w firmie, w sieci, linki, forum dyskusyjne.

CorelDRAW - Podstawy obsługi programu
Strona Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego. WODiP wydaje dostępny na stronie elektroniczny Biuletyn - Forum Wymiany Myśli Nauczycieli.

Matematyka dla szkoły podstawowej

Ciekawostki, trudności, nagnij liczbę, zmień figurę, zagnij nauczyciela, zadania dla klas IV, V, VI.

MATEMATYKA OK

Informacje z matematyki: ciekawe liczby, symbolika liczb, historia 
liczb, kalendarium odkryć matematycznych, układ SI, konspekty lekcji, programy.  

 

Matematyka na wesoło

Sprawdziany, testy, gry i programy - na wesoło, z animacjami - z matematyki, dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej - on-line i do pobrania. Układanki do druku. Scenariusze lekcji, prace klasowe.  

Matematyka w Interklasie

Konspekty lekcji, testy, scenariusze, gry edukacyjne, ciekawostki, linki.

Matematyka w portalu Edussek

Od zerówki do matury z animacjami grami i konkursami. Znajdziesz tu zarówno zadania jak i scenariusze lekcji.  

Matematyka w portalu Profesor

Serwis edukacyjny dla uczniów i nauczycieli. W serwisie m.in.: katalog, ćwiczenia, testy, egzaminy, , forum, konspekty, scenariusze.

Matematyka w Szkole

Czasopismo dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów. 

Nowa matematyka

Portal matematyczny dla uczniów i nauczycieli – zadania i gry matematyczne on-line, biografie matematyków, ciekawostki.

 

DLA POLONISTY

 

Literatura net pl.
Pełnotekstowe wersje książek - serwis płatny.

 

Skarbnica literatury polskiej
Bogaty zbiór wybitnych dzieł polskich także w formie pełnotekstowej.

 

Virtual Library of Polish Literature
Realizowana w ramach projektu UNESCO "BIBLIOTEKA WIRTUALNA KLASYCZNYCH TEKSTÓW LITERATURY ŚWIATA".

 

Cała Polska czyta dzieciom

Strona kampanii


Historia książki i bibliotek

Opis dziejów książki od starożytności do XV wieku


Język polski w portalu Edussek

Kopalnia wiedzy dla uczniów i nauczycieli


Książki

Serwis Wirtualnej Polski - katalog, nowości, zapowiedzi, czaty literackie, konkursy

 

Staropolska On-line

Serwis poświęcony dawnej literaturze polskiej


Poezja polska

Serwis poświęcony polskiej poezji współczesnej. 
 

 

Dla muzyka

Autor: ImieT81 NazwiskoT81