Z poezją i legendą w przedszkolu - zajęcia czytelnicze w Starej Wsi

Brzozów

Niezwykłą podróż śladami legend polskich odbyły dzieci z Przedszkola Samorządowego w Starej Wsi.Nieprzypadkowo motywem przewodnim spotkania z najmłodszymi były wiersze i legendy. Te pierwsze uwrażliwiają i uczą piękna naszego języka, te drugie przekazywane z pokolenia na pokolenie kształtują poczucie tożsamości i chęć poznawania rodzimej przeszłości. Będąc ważnymi elementami naszego dziedzictwa kulturowego, mogą z powodzeniem posłużyć rozbudzaniu od najmłodszych lat postaw patriotycznych. Przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczyły w  warsztatach czytelniczych brzozowskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie mających na celu promowanie czytelnictwa u dzieci już w pierwszych etapach ich rozwoju oraz budowanie wspólnot tożsamościowych. Nasze spotkanie wpisuje się w realizację priorytetu MEN – wychowanie do wartości.

Autor: Sabina Szklarska