Spotkanie nauczycieli bibliotekarzy w brzozowskiej Filii

Brzozów

23 października 2019 r. w brzozowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie odbyło się pierwsze w nowym roku szkolnym Spotkanie Zespołu „Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy”.
Podczas spotkania omówiono plan pracy Zespołu, ustalono harmonogram spotkań oraz przeprowadzono diagnozę potrzeb nauczycieli bibliotekarzy. Spotkanie było także okazją do przypomnienia uczestnikom o możliwości korzystania z e-usług Biblioteki oraz zapoznania ich z Cyfrową wypożyczalnią książek i czasopism naukowych Academica. 

Autor: Katarzyna Materna