„Profilaktyka uzależnień” - Spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy w brzozowskiej Filii

Brzozów

25 lutego 2020 r. w brzozowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie odbyło się kolejne Spotkanie Zespołu „Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy”.
Tematem głównym spotkania była „Profilaktyka uzależnień w szkole”. Głównym prelegentem była Pani Krystyna Przyczynek, pedagog Paradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie.
Nauczyciele bibliotekarze obejrzeli także zbiory Filii dotyczące uzależnień oraz otrzymali zestawienie bibliograficzne na temat „Profilaktyki uzależnień w szkole”.

Autor: Katarzyna Materna