O demokracji w Brzozowie

Brzozów

Prawa i wolności człowieka, wolne wybory, rządy prawa, trójpodział władzy, konstytucja, ochrona praw mniejszości - takie tematy poruszano 29 października br. podczas zajęć w brzozowskiej Filii PBW w Krośnie.
Spotkanie z udziałem uczniów klasy 7 Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzozowie miało na celu przybliżenie historii demokracji i przedstawienie fundamentów jej funkcjonowania, miało też uczyć szacunku do podstawowych wartości i zasad, na jakich zbudowane jest społeczeństwo. Powinno stanowić małą, ale istotną cząstkę edukacji obywatelskiej

Autor: Katarzyna Materna